Kjære politiker …

brevskriving
Fra CC Commons

Politikere er bare mennesker, mener Ruth Baumberger. Derfor sender hun dem noen ord av og til – «… på vegne av mange besteforeldre som er dypt bekymret over den manglende klimainnsatsen», som hun skriver i et brev til statsministeren nylig. – For det haster med tiltak for å gå fra overforbruk til bærekraftige levemåter, mener hun!

Ruth Baumberger bor i Follo, men vokste opp i Sveits, noen få mil fra der det første atomkraftverket i landet ble bygd i 1969. Energispørsmål og liknende tema var ofte diskusjonstema rundt middagsbordet hjemme, forteller hun.
– Far var ingeniør, men skeptisk til teknologioptimisme, og mante til redusert forbruk og til gjenbruk. På turer i skog og fjell lærte vi barna å ferdes uten å sette spor. Da jeg senere i livet havnet i Norge, og et småbruk ble til salgs, tok jeg og mannen min sjansen og kjøpte stedet. Nå bor jeg i kårbolig, og har sammen med noen naboer dannet en lese- og skrivegruppe for et mer bærekraftig hverdagsliv.
– Vi har skrevet til både aviser og enkelte politikere, sammen eller hver for oss. Det som holder meg gående og gjør at jeg fortsetter å engasjere meg, er klimaforsker Karen O’Brians påminnelse: «You matter more than you think.» Det er så viktig! I tillegg er det samværet med folk som er opptatt av det samme. Man kan si mye negativt om ekkokammere, men for meg er det helt avgjørende å ha denne tilhørigheten. Det gjør at jeg blir styrket i å tørre å stå ved mine meninger også i sammenhenger hvor jeg blir utfordret.


Til Jonas Gahr Støre og regjeringsmedlemmene

Jeg skriver på vegne av mange besteforeldre som er dypt bekymret over styremaktens manglende innsats for at kommende generasjoner skal få en levelig verden å vokse opp i.

Hvor er handlekraften?
Dere har 17 korte måneder foran dere for å snu denne utviklingen og dermed unngå å gå i historien som nok en regjering som sviktet kommende generasjoner. Alle politiske beslutninger må nå basere seg på at det er knapt med ressurser og at vi skal være et nullutslippssamfunn i 2050. Vi trenger mer handling og veldig raske intervensjoner. Røykeloven, forbud av bruk av KFK-gasser og håndtering av pandemien har vært gode eksempler på nettopp det.

Hvor er regler og lover som vi har på så mange andre områder?
Fra før har vi mange regler og lover å forholde oss til i hverdagen: trafikkregler, bilbeltebruk, HMS-regler, anbefalinger om kosthold, anbefalinger om fysisk aktivitet, røykeloven, anbefalinger om alkoholinntak osv. Folk flest følger lovene og anbefalingene, fordi de er basert på forskning og er velbegrunnet.

Hvor blir det av lover og regler som sikrer kommende generasjoners helse og livsvilkår? Konsekvensene av vår måte å forbruke på er også veldokumenterte, og det er stor konsensus blant klimaforskerne!

Tydelig kommunikasjon ut til Norges befolkning
Hvor blir det av i opplysningene fra myndighetene til oss innbyggere om at hver av oss har nå et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 7,8 tonn per år og at vi må ned til 1,4 tonn innen 2050, altså redusere med 82 %?  Dette er fakta som ikke kan tolkes, dette må komme fra dere som styrer landet, bare da kan det bli en wekker for folk flest.

Dette burde vært pensum. En oppgave som alle må bidra med å løse, dere med omstillinger, reguleringer og lover, vi andre med å følge dem.

Hvordan kan det ha seg at vi fortsatt får lov til å forbruke så natur- og klimafiendtlig vi vil, bruke fly så mye vi vil, uten reguleringer? Hvordan kan dere la være i det minste å ha advarsler tilsvarende advarslene på røykpakken som for eksempel: «Denne handlingen er ikke i tråd med å nå klimamålene og går utover helse og liv til kommende generasjoner.»

Hvor blir det av solidaritetstanken?
Et stort flertall av nordmenn ser klimaendringene som en svært alvorlig eller alvorlig trussel – generelt sett. Langt færre opplever klimaendringene som en personlig trussel.  For mange hundre millioner mennesker i verden er det ikke lenger en trussel, men allerede en eksistensiell krise. Hele Norges befolkning er blant de 10 % rikeste i verden, disse 10 % står for 50 % av all CO2-utslipp, vi har dermed et ansvar som strekker seg langt utover egne grenser.

Jeg minner deg, Jonas Gahr Støre, om at du vil kunne se barnebarna dine rett inn i øyene og si at du har gjort det du kann …

Med skremt, men allikevel forventningsfull hilsen
Ruth Baumberger
Medlem av BKA, FIVH, Greenpeace og Naturvernforbundet

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Helen Remen | 15.05.2024

  Norge på topp i Europa når det gjelder helseutgifter.
  Norge brukte mer penger på helse enn noe annet europeisk land.
  Norge er også på topp i Europa når det gjelder sosiale helseforskjeller.
  Så det kan se ut som helsekronene forsvinner et sted på veien!
  Eller er nordmenn så mye sykere enn resten av befolkningen i Europa?
  Eller tar vi for gitt at det offentlige skal «ordne opp» fra vugge til grav?
  Jeg registrerer at barn fra barnehage opp til videregående får mye fysisk uteaktivitet.
  Det har bedret seg kraftig de senere år, etter at kommunene har fått bygget ut idrettshaller og baner.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*