Fotavtrykk fra forbruk

footprint forbruk

Når vi snakker om våre klimagassutslipp, er det direkte utslipp innenfor landets grenser vi vanligvis sikter til, og som det finnes tall for fra Statistisk Sentralbyrå. Men hva med utslipp andre steder i verden, fra alle de varene vi kjøper og forbruker? Det er en viktig del av vårt klimafotavtrykk, – og det er stort, har Miljødirektoratet regnet ut!

Det er første gang Miljødirektoratet har gjort beregninger av forbruksbaserte utslipp. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og konkluderer med at forbruket av varer og tjenester i norske husholdninger, privat næringsliv og offentlig sektor sto for et samlet klimagassutslipp på 70 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

Det er 13 tonn per innbygger, – til forskjell fra det vanlige utslippsregnskapet, som viser 9 tonn per innbygger. I overkant av 60 prosent av de forbruksbaserte utslippene fant sted i andre land. Resultatene bidrar til en mer helhetlig oversikt over utslippene Norge har mulighet til å påvirke – gjennom forbruk, handel og innkjøp.

Du finner mer om denne saken her

Klima- og miljøbevegelsen har lenge etterspurt et slikt klimaregnskap som det vi nå har fått. – Det hjelper jo ikke at vi reduserer våre nasjonale utslipp, hvis vi samtidig skyver utslipp over på land i den fattigere del av verden, der mye av forbruksvareproduksjonen foregår, sier Andrew Kroglund, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon. – Bare tenk på klær og fottøy, der forbruket er gått til himmels de siste tiåra, men der nesten alle utslipp skjer andre steder i verden, og ved transport til Norge.

Andrew Kroglund synes ellers det er interessant å se at rapporten fra Miljødirektoratet viser at forbruksbaserte utslipp i andre land har gått mer ned de siste ti år – ca. 20 prosent, enn de vanlige norske utslippene, der reduksjonen er på bare 6 prosent. – Det er kanskje ikke helt sammenlignbare tall, men nok et tegn på at norske myndigheter er veldig bakpå hvis vi skal nå våre utslippsmål i 2030.


REDUSÉR KLIMAFOTAVTRYKKET. KJØP MINDRE, LEV MER! – Heidi Leite, Silvia Kriz og Berit Zachrisen på klimavandring i Stavanger.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*