Sivilsamfunnet og COP28

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 11. des 2023
  • AV:
    Redaksjonen
Svein Tveitrdal COP28

I Dubai er representanter for en lang rekke norske organisasjoner og pressgrupper samlet under paraplyen til ForUM. De har travle dager, følger forhandlingene nøye, og har hyppige møter med den norske delegasjonen og med stortingspolitikere som er til stede. Norske forhandlere er derfor stadig oppdatert om hva sivilsamfunnet mener.

Svein Tveitdal er tidligere direktør ved FNs miljøprogram UNEP, med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Under COP28 er han akkreditert utsending for BKA og Forum for utvikling og miljø, slik han også har vært ved tidligere toppmøter. Han skriver møterapporter og refleksjoner for nettsida.

Jeg møtte rådgiver i ForUM (Forum for utvikling og miljø), Ane Serreli som koordinerer arbeidet til klimagruppa. Hun må være en av de travleste deltakerne på hele møtet. Hvor viktig er deltakelse av det sivile samfunnet på COP-en, spurte jeg?
Jeg mener denne deltakelsen er helt avgjørende for å sikre fremgang og økte ambisjoner i forhandlingene. Vi representer stemmer som ellers ikke blir hørt, og legger et press på verdens ledere for å levere gode nok forpliktelser. Dette gjør vi ved å være vaktbikkje, men også ved å vektlegge det vitenskapelige grunnlaget og at klimarettferdighet må stå høyt på agendaen.
– Kan du si litt mer om hvordan ForUM jobber under toppmøtet?
Vi jobber kontinuerlig med å påvirke norske posisjoner både i forkant og under toppmøtene gjennom felles posisjoner. Vi organiserer våre medlemmer gjennom arbeidet i klimagruppa vår, i tillegg til å være aktive i det globale nettverket Climate Action Network (CAN). Slik sikrer vi at vi har politiske posisjoner som mange stiller seg bak, og som forhandlerne lytter til. ForUM har videre en plass i den norske delegasjonen som er viktig for å kunne påvirke og få informasjon som er sentralt for vårt arbeid. Under årets COP har vi hatt ukentlige møter med de norske forhandlerne. I tillegg har vi levert innspill i møter med Jonas Gahr Støre, Espen Barth Eide, Andreas Bjelland Eriksen og medlemmer av Stortingets energi- og miljøkomite.

ForUM i møte med statsminister Gahr Støre og klimaminister Bjelland Eriksen.

– Men noen kritiserer at så mange NGO-er tar fly hit til Dubai; hva har du å si til dem?
– Vi vurderer alltid dette nøye, og er selvfølgelig klar over belastningen reising har på klima og miljø. Å reise så miljøvennlig som mulig er et viktig poeng for oss. Me når toppmøtet er på et annet kontinent og hav må krysses, er dette krevende. Når vi likevel reiser, er det fordi det er en så meningsfull deltakelse. Ellers så utgjør sivilsamfunnet en liten andel av deltakerne på toppmøtet, og jeg synes ved heller kritikken bør rettes mot dem som tar privatfly, og som kanskje ikke har en viktig rolle å spille.
Jeg har ellers merket meg at ForUM holder fast på 1,5 gradersmålet, selv om forskere sier det er umulig i praksis. Kommentar?
Her forholder vi oss til Parisavtalen og den norske delegasjonens mandat. Vi må jobbe for å holde 1.5 gradersmålet i live og ikke gi opp de høyeste ambisjonene, enda vi nok kommer til å overskride dette de nærmeste årene. Samtidig viser forskningen at det er stor forskjell mellom 1,5, 1.6 og 1.7 grader, og vi må jobbe for at vi holder oppvarmingen så lav som mulig. Det krever politisk vilje til omstilling og strengere mål og håndheving.
Hva vil du si er de viktigste sakene her, og hva tror du om utfallet på møtet?
På COP28 skal partene vurdere resultatene fra den første globale gjennomgangen, noe som bør definere UNFCCCs politiske landskap for de neste fem årene. Det var veldig viktig at det kom et fond for tap og skade på plass allerede første dag av toppmøtet. Det er avgjørende for tilliten mellom rike og fattige land og for mulige gjennomslag på andre områder. Dette toppmøtet må levere på forpliktelser og finansiering for at vi skal nå målene frem mot 2030, og det må gis et viktig signal om utfasing av all fossil energi. Vi i ForUM jobber konstant for at utfallet av forhandlingene blir så ambisiøst som mulig.

Men noen må bli på gangen …

Norge har i år en offisiell næringslivspaviljong på COP28, som Innovasjon Norge står bak, med deltaking fra blant andre Equinor. NRK har snakket med Elise Åsnes, leder for Spire, der hun sitter på gangen utenfor et av møterommene. Her slipper bare de med såkalte «pink badges» inn, noe bedriftene får med på kjøpet som en del av den norske næringslivsdelegasjonen. Prislapp: 400.000 kroner. Hun stusser over at «den store norske utslipperen» Equinor får adgang, men ikke sivilsamfunnet og sånne som henne. Dermed har de også tilgang til mye mer informasjon, og mulighetenen for å påvirke prosessen øker, mens det minsker for sivilsamfunnet. – Jeg synes det er veldig udemokratisk og sjokkerende at Norge har tilrettelagt for dette, sier Åsnes til NRK. 

Se opp for youthwashing!

Barnas klimapanel og Miljøagentene er også til stede her nede, blant 100 000 deltakere fra 196 land. Men når det gjelder barnedeltakelse er det ikke så mange, og Norge er i front. Barnas klimapanel utgjør faktisk 20 % av alle barn som deltar på konferansen. Jeg spurte noen av dem hva som hadde gjort mest inntrykk så langt?  – Å møte andre barn fra Afrika som også var til stede, var et klart høydepunkt! Men det var også interessant å møte miljøministeren, syntes de. Og de har deltatt i flere panelsamtaler. Og er unisont enige om at flere barn bør få anledning til å delta på klimatoppmøtene.

Erik Løken som leder Miljøagentenes delegasjon opplever at de møter åpne dører, og at det er mange som vil snakke med barna. Men han kommer også med et stikk til dem som ikke tar barn og unge på alvor. Youthwashing er en utfordring, som han sammenlikner med grønnvasking: «Mange liker å profilere seg med at en lytter til barn og unge, men til syvende og sist er det ikke sikkert hvor mye vi når gjennom», sier han til NRK.


Barnas klimapanel i Dubai (dette og alle andre bilder privat)

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*