Ærlig tale på åpent møte

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 9. nov 2023
 • AV:
  Redaksjonen
Tveitdal Trondheim (1)

Hva skjer med klimakrisa når oljelanda skal styre FNs klimatoppmøte? – Det var temaet Svein Tveitdal kom til Trondheim for å snakke om, da BKA, Naturvernforbundet og Trøndersk natur- og klimaallianse inviterte til møte i Litteraturhuset 7. november. De rundt 50 oppmøtte fikk høre en tidligere FN-direktør som «sa det som det var».

Tveitdal ga forsamlinga først en gjennomgang av klimasituasjonen slik det ser ut akkurat nå: Globalt vil 2023 bli det varmeste året som er registrert etter førindustriell tid, og sannsynligvis ende på det som er FNs klimamål på 1,5 grader. Det behøver ikke bety at vi er kommet dit allerede, for det vil fortsatt være svingninger fra år til år.

Så ble temaet knyttet til COP28 som starter i Dubai 30. november. Møtet skal ledes av Sultan Al Jaber, som også leder Adnoc, et av verdens største oljeselskap, som planlegger å øke produksjonen med 40 %. Dermed er tonen satt. Alle representanter for oljenasjonene vil stå fram og si at vi skal nå FNs klimamål. Samtidig kommer de til å si at så lenge det er etterspørsel etter fossil energi, vil de produsere og lete etter mer olje og gass. Ansvaret legges mao. på forbrukerne, og produksjon av olje og gass kan subsidieres som før.

Dermed kommer verden ikke til å nå målene for 2030. Det er bare sju år til, og det er umulig når vi ikke er kommet lengre enn vi er og har de lederne vi har.

Svein Tveitdal la ikke skjul på at det er et dystert bilde han trekker opp. Samtidig la han vekt på viktigheten av et bredt demokratisk engasjement gjennom de mange lag og organisasjoner som arbeider for naturvern og klimasaken. Vi kan kanskje ane nå at vi i løpet av noen år vil komme til et ‘knekkpunkt’ der politikerne faktisk ser at de må ta klimautfordringen mye mer på alvor i praksis.


Svein Tveitdal er tidligere direktør ved FNs miljøprogram UNEP, med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Under COP28 vil han være akkreditert utsending for BKA og Forum for utvikling og miljø, slik han også har vært ved tidligere toppmøter. 

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Jørgen M B Grønneberg | 11.11.2023

  Det er feil å hevde at ansvaret legges på forbrukerne; helt feil! – Ansvaret ligger på politikre som må justere rammene for markedsøkonomienes virkemåte slik at grønt betaler seg fremfor brunt.
  mvh
  Jørgen M B Grønneberg
  forfatter av HVEM KAN LØSE KLIMAKRISEN? og
  DET GRØNNE SPORET

 2. Harold Leffertstra | 11.11.2023

  Så lenge det er etterspørsel etter olje og gass vil olje/gass selskapene produsere og lete etter mer olje og gass. Med støtte fra regjeringene i deres land. Også i Norge.
  Men…. hva bestemmer denne etterspørselen etter olje og gass i tiårene framover?
  Kan det ha noe å gjøre med hva slags biler, skip, fly, kraftverk, bygninger, oppvarmingssystemer og industriprosesser vi vil ha i framtiden og hvor mange? Og hvor mye vi bruker dem? Som i sin tur avhenger av beslutninger som tas nå? Og ikke bare av forbrukerne….
  Jeg leste nylig at de største bilprodusentene har planer om å produsere i størrelsesorden 700 millioner bensin- og diesel personbiler i årene framover og stadig større og tyngre biler, 400 millioner mer enn det som er forenlig med 1,5 graders målet.
  Hvorfor gjør de dette? Fordi de tror att det vil gi dem størst profitt, utnytte de eksisterende produksjonslinjer. Og stoler på at det vil produseres nok olje til å dekke behovet til disse 700 millioner fossilbiler og at det vil finnes nok kunder. Begge deler kan de gjøre noe med; reklame skal sikre at det finnes nok kjøpere til disse bilene, helst de største. Og planene i seg selv er et kraftig signal til oljeprodusentenes om å investere i fortsatt produksjon av olje/gass som er igjen et signal til bilkjøperne. Kan det være at noen snakker sammen? Her er det felles interesser; flere biler og mer olje/gass. Og det samme gjelder produsenter av fossilbaserte skipsmotorer, tog, kraftverk, oppvarmingssystemer og indstriprosessutstyr og sist, men ikke minst, plast og plastprodukter.

 3. Sven Åke Bjørke | 15.11.2023

  La oss se hva de får til på COP28. Hva skal til for å kunne anse konferansen som vellykket, og ikke bare nok en tompratkonferanse? – Vi må greie å få fram tydelige, målbare krav for å kunne legge press på politikerne. Slik jeg oppfatter Al Jaber står han gjerne opp for et bedre miljø og bygger gjerne grønne framtidsvisjoner som Masdar. M.a.o. han er litt schizofren, akkurat som mange norske politikere. Al Jaber vil antagelig ønske å vise at han får til noe av betydning. La oss hjelpe ham med det!
  Jeg foreslår følgende kriterier for et vellykket COP28:
  1. Alle subsidier og skattepakker til fossil energi avvikles i løpet av 2024 over hele verden
  2. Global karbonskatt på USD 100 per tonn på alle produkter innen 2025. Dobling av denne skatten hvert år etter det.
  3. Tydelige tegn på vilje til betydelig satsing på det grønne skifte
  4. Tydelige tegn på vilje til å unngå grønnvasking

 4. Bent Christen Braskerud | 18.11.2023

  Vi får de politikerene vi fortjener. Hvis vi ikke stemmer fram partier og enkeltpolitikere som kjemper for redusert bruk av olje, får vi ikke den politikken. I så måte er dette opp til oss. Et demokrati speiler folkeviljen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*