Det viktigste først

Bilde av Brusdalsvatnet Fotograf Ståle Wattø
Brusdalsvatnet er drikkevannskilde for Ålesund. Faren for helseskadelig forurensing er stor hvis motorveien Møreaksen blir bygd. Foto: Ståle Wattø

Bilen skal fram, koste hva det koste vil. Alt annet får vente og vike. Det synes å være tanken når Vegvesenet lager sine planer for ny vei til Molde, mener Besteforeldrene i Ålesund og omegn. I et innlegg i Sunnmørsposten advarer de mot konsekvensene og oppfordrer lokalpolitikerne til å sette hensynet til helse, miljø og drikkevann først.

Eigil Bele og Karen Elise Matheson,
Besteforeldrenes klimaaksjon i Ålesund og omegn

Statens vegvesen kunne like så gjerne blitt kalt Statens motorvegvesen. Vi har sett klare eksempler på dette i vårt distrikt, der Statens vegvesen har planlagt for fremtidig firefelts motorvei for 90–110 km/t i deler av strekningen E39/E136, bl.a. langs drikkevannskilden vår, Brusdalsvannet. Her har kommuneoverlege Alexander Wiig vært tydelig, når han sier at «det er direkte uforsvarlig å gamble med drikkevannet og folks helse». Han drar den sammenlignbare utenkeligheten at det skulle bygges 4-felts motorveg rundt Maridalsvannet i Oslo. Allerede i dag (måling fra 2021) vet vi at biltrafikken forurenser med rundt 8 tonn mikroplast årlig i nedbørsfeltet til drikkevannet i Brusdalen.

Drikkevannskilden Brusdalsvannet må ha høyeste prioritet for lokalpolitikere fremover. Ved å sikre den årlige forurensingen som alt pågår i form av mikroplast, svevestøv, salting, børsting, muligheten for kjemikalieutslipp, vet en at den samfunnsmessige verdien av å sikre drikkevannskilden vil overstige verdien av ethvert annet tiltak på strekningen Breivik-Vestnes/Molde.

Når det gjelder den helhetlige strekningen Digernes-Molde/Vestnes mener vi tiltakene her bør begrenses til krabbefelt langs nåværende vei over Ørskogfjellet, elektriske ferjer over Moldefjorden, bedre tilrettelegging for gang- og sykkelveier og aktuelle tiltak for sikkerhet og redusert miljøpåvirkning av biltrafikken, som ved Svorta, Valle og Ørskog sentrum.

Prosjektene i den såkalte «Møreaksen» er derimot i klar motsetning til nasjonale føringer om mindre bilbruk, mer kollektivtrafikk, reduserte klima- og miljøutslipp, mindre inngrep i verdifulle naturareal, stoppe naturtap, og vil også føre til økt støy og energibruk. I tillegg viser beregningene en klar negativ samfunnsøkonomisk effekt.

Klodens dreiing følger vårt eget manus. Vi snakker høyt om bærekraft, rød liste og grønt skifte. Da må vi vise neste generasjon at vi ikke har gått oss fargeblinde, og må møte fortvilte utrop som at «hvorfor gjorde dere ikke noe, når dere så denne utviklingen pågå gjennom flere tiår?»

Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon har stand i Moa-alléen hver måned der vi deler ut lokalrelaterte løpesedler og snakker med folk. Vi merker en økende positiv tilslutning til kravet om kraftfulle tiltak for å få endring nå, og det uttrykkes klare forventninger til lokalpolitiske grep. Det gjelder i første rekke forhold nær oss, men på samme tid forventning om at våre lokale politikere tar egne initiativ inn mot sine parti sentralt.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Linda Rundquist Parr | 27.08.2023

    Takk for flott innlegg. Dere i lokallaget i Ålesund argumenterer godt for motstanden mot motorvei rundt Brusdalsvannet og øvrige planer for Møre-aksen. Nedskalering av de store motorveiprosjektene er en opplagt sak vi må kjempe for i BKA for ikke å bli «fargeblind» i det grønne skriftet som dere så treffende sier.

  2. Jørn Ruud | 28.08.2023

    Fint at BKA tar grep i denne saken. Å omprioritere samfunnets ressurser bort fra gigantiske motorveier for høy hastighet er viktig for klimasaken. Våre politikere har tradisjonelt vært asfalt- og bilpolitikere. Mange motstemmer er viktig for å få den til å tenke nytt.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*