Grønnere Kristiansand?

krsand yngvar
Yngvar Olsen er jamt over fornøyd med den klimapolitiske utviklinga i Kristiansand.

Bortsett fra Pensjonistpartiet – og FrP, som ikke er sikker – mener alle partier i Kristiansand at klimaendringene er menneskeskapte. Det går fram av en undersøkelse som er gjennomført av BKA. Lokallagsleder Yngvar Olsen er mindre fornøyd med at nesten alle også vil ha flere motorveier – som er det motsatte av det vi nå trenger.

– At FrP og pensjonistpartiet, delvis også Senterpartiet, kommer dårligst ut er vel som venta. Og at MDG er skårer høyest (det skulle bare mangle!). Mer overraskende er det kanskje at Arbeiderpartiet kommer så godt ut som de for det meste gjør. Rett nok vil de ha flere motorveier, men det samme vil miljøpartiet Venstre. Og det viser at vi tross alt har en politisk utvikling som går rett vei når nesten alle (bortsett fra PP og FrP) vil ha tiltak for å redusere privatbilismen i byen. Ikke alle er med på at dette forutsetter fortetting og mindre spredt bebyggelse, men dette er kontroversielt, og vi må vente at det spriker en del.

Alt i alt synes Yngvar Olsen at de 12 spørsmål og svar taler for seg. – Undersøkelsen viste seg også lettere å gjennomføre enn man skulle tro. Det viktigste er ikke hvert enkelt spørsmål, men summen av det hele. Derfor har vi også gitt partiene en samlet karakter og tillatt oss å rangere dem. Forhåpentlig kan det være opplysende for noen, og ikke minst de som for første gang skal delta i valg. De unge er jo jamt over langt mer miljøbevisste enn de eldre, det har vi andre undersøkelser som viser. Og de vil ha løsninger!

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Jørn Ruud | 18.07.2023

    Hyggelig lesning! Artikkelen viser at politikken beveger seg i riktig retning.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*