«Grønn» markedsføring

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  onsdag 12. jul 2023
 • AV:
  Redaksjonen
messetelt
BKA i Bergen vil ha et messetelt i likhet med dette i Moss. Men hva med bærekraft, gjenbruks- og gjenvinningsmulighetene?

Mange produkter smykker seg med betegnelser som miljøvennlig, bærekraftig og gjenvinnbar. – At det teller i markedsføringa, er jo et godt tegn, sier Karin Lovise Skjerdal, som har vært i sving for å kjøpe messetelt til BKA-laget i Bergen. Det får likevel være grenser for grønnvasking! mener hun. Så nå har hun klaget til Forbrukerrådet.


BÆREKRAFTPÅSTANDER ANGÅENDE MARKEDSTELT

Klagen gjelder bærekraftpåstander angående et markedstelt av merket «Mastertent», som forhandles av det norske Expoline AS (Expoline.no) i Trondheim. Produsenten av denne telttypen er den italienske bedriften Mastertent.com, som har nettverk over hele Europa og Amerika.

Som medlem i klimaorganisasjonen Besteforeldrenes klimaaksjon ønsket jeg opplysninger om produktets miljøavtrykk, før lokallaget mitt eventuelt ville gå til innkjøp. Expoline AS anbefalte dermed merket «Mastertent», som de markedsfører som det mest miljøvennlige.

Som svar på spørsmålet mitt om bærekraftfordelene til dette produktet, sendte Expoline oss følgende lenke: ► Mastertent® – Leading Manufacturer of Pop Up Gazebos,

Bærekraftpåstander med mangel på dokumentasjon:

Via flere innebygde lenker beskriver nettsiden «lag på lag» ulike bærekraftpåstander i løpet av produksjonslinjene. Foruten påståtte bærekraftegenskaper ved selve produktene, profilerer produsenten seg som bærekraftig også når det gjelder arbeidsforhold, generell energibruk, materialbruk, donasjoner til ulike formål m.m.

Bortsett fra et par (for meg ukjente) sertifiseringssymboler, savner jeg henvisninger til dokumentasjon av påstandene. (Navneeksempler på sertifiseringer: «Contol union certified» og «Global recycled standard», «Tuv- certified»).

Lenke til siste sertifisering: https://www.mastertent.com/en/about-mastertent#:~:text=T%C3%9CV%2DCertified,and%20passed%20successfully!

Villedende navnebruk på produktets tekstil:

Selve teltduken i det anbefalte markedsteltet markedsføres under navnet «Eco Fabric- The sustainable tent fabric», altså «Økologisk Tekstil – Den bærekraftige teltduken» (oversatt av undertegnede). I følge Expoline sine opplysninger er tekstilduken laget av 95% polyester og 5% polyuretan.

Når Expoline viderefører markedsføring av et produkt, som i utgangspunktet er laget av fossile og klimaødeleggende materialer, under betegnelsene «økologisk» og «bærekraftig», fremstår dette for meg som villedende grønnvaskingspraksis

Lenke: ► Eco Fabric – The sustainable tent fabric | Mastertent®

Bruk av virkemidler:

Det presenteres en del symboler for å illustrere bærekraftfordelene: for eksempel en tegning av to hender som bærer en jordklode, og et vakkert «naturfoto» av en grønn jordklode inne i en blomsterknopp. Jeg synes det er dypt problematisk at produkter som i utgangspunktet hovedsakelig er laget av industriprodusert aluminium (teltstengene) og tekstil laget av fossilt materiale (petroleum), markedsføres sammen med symboler som gir assosiasjoner til sunne naturprodukter og grønn, urørt natur.

Lenker:
https://www.mastertent.com/assets/symbole%20original/symbole%20nachhaltigkeit/Nachhaltigkeit_Icon_2.svg
https://www.mastertent.com/assets/zelte/stoff%20%26%20strukturen/Pirontex-prove/4534/image-thumb__4534__modal/ecology-icon-mastertent.jpg

Teltduk laget av resirkulerte materialer:

I følge opplysninger fra Expoline er polyester/ urethan- teltduken laget av resirkulert plast, nærmere bestemt gamle pet- flasker. Videre hevdes det at produsenten dermed sparer jordkloden for plastavfall (fra å havne på fyllingen eller i havet), og for utslipp av CO2.

Produsenten trekker altså disse innsamlede flaskene ut av det kretsløpet som de er ment å være i (for gjenvinning til nye plastflasker),- i stedet puttes flaskene inn i et tekstilprodukt som for alltid bryter denne sirkelen. For meg betyr dette grønnvaskingspraksis.

Lenke: https://www.mastertent.com/en-us/canopy-tents/customization/fabrics/eco-fabric#:~:text=Products%20and%20actions,offsetting%20CO2%20emissions.

Påstand om at teltet er 100 % resirkulerbart

Det opplyses at alle bestanddelene av teltet er 100 % resirkulerbare: «.. all its main components can be recycled again. Nothing is created, nothing is destroyed, but everything is transformed!». 

I denne forbindelsen tolker jeg begrepet «resirkulering» som synonymt med materialgjenvinning til nye produkter 

Aluminiumsstengene lar seg sannsynligvis gjenvinne. Men ifølge mine kunnskaper er det svært vanskelig å resirkulere syntetiske tekstiler laget av petroleum, og enda vanskeligere for blandingstekstiler og tekstiler tilsatt ukjente kjemikalier (for eksempel impregneringsmidler).

Derfor spurte jeg Expoline hvilke håndteringsprosedyrer brukeren skal forholde seg til når teltet er kommet til avhendingsfasen, for å sikre at tekstilet blir resirkulert til nytt materiale. Etter litt dialog frem og tilbake kom kundebehandleren frem til at teltet skal leveres til renovasjonsselskapets gjenvinningsanlegg, nærmere bestemt restavfalls- avdelingen.

Undertegnede kontaktet derfor BIR, Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap. I følge leder Trond Paulsen (Trond.Paulsen@bir.no), trengs produktets dataark før muligheten for resirkulering til nytt materiale kan vurderes. På min forespørsel kontaktet Expoline derfor produsenten (Mastertent), men det lot seg ikke gjøre å få tilsendt datablad over kjemiske ingredienser.

Selv om teltduken i teorien muligens er resirkulerbar, er dette i praksis umulig når det både mangler tilstrekkelig praktisk veiledning om avhendingsfasen, og mangler datablad over kjemiske tilsetningsstoffer. Når jeg antydet dette overfor Expoline, avsluttet de korrespondansen. (Mailkorrespondansen med Expoline kan videresendes om ønskelig).

Lenke: https://www.mastertent.com/en/sustainability

KONKLUSJON

Jeg mener at denne type markedsføring fører kunden bak lyset.

Disse markedsteltene er sannsynligvis teknisk solide og holdbare produkter, og det tilbys reservedeler og hjelp til reparering, noe som øker tingenes levetid. Dette er en miljømessig fordel. Produsenten Mastertent gir også inntrykk av å tenke miljø under hele produksjonssyklusen. Er disse opplysningene sanne, belaster disse produktene muligens miljøet i mindre grad enn andre tilsvarende produkter.

Men jeg mener at disse argumentene ikke er tilstrekkelig for å oppveie mitt klagemål: Ved hjelp av en rekke påstander og symboler lages det et helhetsinntrykk av at disse produktene er grønne og miljøvennlige, trass i at de hovedsakelig består av fossilbasert, klimafiendtlig syntetisk tekstil og aluminiumstenger. Som kunde føler jeg meg ført bak lyset.

Påstanden om at disse produktene kan resirkuleres til nye produkter, er ifølge opplysningene jeg har fått heller ikke praktisk gjennomførbar for kunde og gjenvinningsselskap, i hvert fall ikke her i Norge. En bør vel heller advare om at disse tekstilproduktene bør avhendes som farlig avfall, siden de sannsynligvis er tilsatt ukjente og miljøfarlige stoffer, for eksempel impregneringsmidler, og lekker mikroplast under hele livssyklusen. En kan spørre seg hvor disse populære markedsteltene i realiteten ender, når de en gang kommer til avhendingsfasen.

Vennlig hilsen Karin Lovise Skjerdal

Spre klimavett,
del denne saken!

7 kommentarer

 1. Bjørghild des Bouvrie | 12.07.2023

  Applaus til deg, Karin Lovise! Dette kaller jeg for forbilledlig arbeid.

  Jeg håper du snart får støtte fra selveste EU som har varslet en skjerping av næringslivets grønnvaskingspraksis.

 2. Finn Bjørnar Lund | 12.07.2023

  Godt jobba!

 3. Gro Fjeldtvedt | 12.07.2023

  Suverent arbeid, Karin!!!

 4. Normann Natland | 13.07.2023

  DYKTIGE deg Karin, godt jobbet og skrevet.
  Håper at ditt initiativ bærer frukter for produkter som VIRKELIG er BÆREKRAFTIG.

 5. Helén Ruud | 15.07.2023

  Imponerende reserarch, og godt noen er på saken. De fleste ville gitt opp forlengst. Så vikitg å være kritisk, stille spørsmål og ikke godta før fakta foreligger.

 6. Anne Berle Robstad | 15.07.2023

  Virkelig Imponerende arbeid, Karin! Så flott at du står på.

 7. Steinar Eide | 18.07.2023

  Skikkelig arbeid! Flott artikkel basert på nysgjerrighet og utholdende gravejournalistikk. Det var en fryd å lese og en inspirasjon til å skjerpe egne kritiske holdninger. 😁

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*