Landsmøtet i gang

LM Stavanger 3

Stavanger 13. mai: BKA-leder Linda Parr ble mottatt med varme og begeistring da hun holdt sin åpningstale for nærmere 100 besteforeldre samlet til landsmøte i oljehovedstaden: «Godt å se dere. Godt å vite at vi er mange med samme mål. Godt å kjenne kraften som ligger i brennende engasjement. Vel møtt alle brennende hjerter!»

Til landsmøtet fra styrelederen

Gode kolleger, ærede gjester!

Det var en gang i et lite land langt i nord en del folk i omtrent min alder som snakket sammen. De snakket om sine bekymringer for hva som ble spådd om jordas framtid. Deres bekymringer ble fanget opp av Halfdan den skriveføre som brukte sin skarpe penn til å rope ut om hvor landet var på vei hen. Flere og flere ble med i koret som ropte ut sine bekymringer. Det ble innkalt til allting, og snart spredte denne bekymrede bølgen seg over hele landet. Røde hatter og rop om klimakrise dukket opp på torg og i tidingene i de mest grisgrendte strøkene. Budskapet var såre enkelt: Jordas framtid sto på spill, og de som hadde sluttet seg til, skulle ikke gå ut av tiden uten å gjøre noe med det. I så pass orden måtte de overlate kloden til kommende generasjoner. De ble flere og flere som sluttet seg til, de skaffet seg frender i andre laug og de la hodene i bløt for å klekke ut en plan. Hvordan eventyret slutter kommer jeg tilbake til.

Her står vi i 2023 med en organisasjon som vokser. BKA har 6802 medlemmer, 17 lokallag og 7 lokale grupper. Det gledet meg stort da lokallag nr 17 i Eidsvoll og Hurdal ble stiftet i starten av året. BKA har fått en høy stjerne både blant våre allierte, og ikke minst blant de unge. Det hender at vi også blir lyttet til av politikerne og media selv om vi kunne ønske oss mer innpass. Jeg tenker at vår troverdighet baserer seg på vår uegennyttige solidaritet med de unge og kommende generasjoner verden over. For ikke å snakke om den bredden av kompetanse og livserfaring vi besitter. Denne unike rollen BKA kan spille, skal vi tenke på hver gang vi står på stand, hver gang vi skriver i avisen, hver gang vi går i tog for klimarettferdighet. Og selvsagt må denne unike rollen prege strategien som vi satser på å lande her i Stavanger.

Ja, vi har dårlig tid. Landsstyremedlem Bodvar Sonstad minner oss at vi kun har 7 år igjen hver gang vi har styremøte! Det vi gjør i de 7 årene, altså det som står i denne og senere handlingsplaner, må være målrettet, effektivt og salgbart for folk flest. Vi er gode til å markere oss. Se hva vi fikk til de siste dagene på Stavanger torg og innenfor og utenfor Equinors generalforsamling. Som dere har merket etter å ha lest årsmeldingen, gjøres det en imponerende innsats lokalt, det være seg fiksekvelder, foredrag, stands, debatter, klimavandring og stunts. Lokallagene og gruppene er krumtappen i vårt arbeid. Målet må være at de får all den hjelp og veiledning som de trenger for sine aktiviteter lokalt innenfor rammen av den nylig vedtatte formålsparagrafen. Det kan skje gjennom utveksling av idéer med andre lokallag og grupper og ved hjelp av BKA sentralt. Fra sentralt hold kan vi lage løpesedler til felles kampanjer, koordinere høringsuttalelser og møte Stortingspolitikere slik vi gjorde under kampanje for å stoppe utbygging av Wisting-feltet. Og her har vi vunnet en foreløpig seier med utsettelsen av beslutningen om igangsettelse.

Ja, vi møter motkrefter i vår kamp for klimarettferdighet. Systemet er ikke rigget til å tenke i 7-generasjonsperspektivet som Ivan Chetwynd har skrevet om på hjemmesiden, og heller ikke til å verdsette verdier utenom økonomisk vekst. I tillegg til å påpeke svakhetene med systemet, må vi som har levd et langt liv, også framheve gevinstene med en enklere livsstil. At det gode livet kan oppnås nettopp uten økt forbruk og energibruk.

Nei, vi i BKA sitter ikke på alle svarene på hva som trengs av omlegginger i jordbruk, transport, forbruk og energisystemer selv om vi har nok våre preferanser. Det vi må kreve politisk, er en helhetlig og langsiktig plan for omlegging. Det gjelder selvsagt også en plan for styrt avvikling av olje og gassvirksomheten.

En slik helhetlig tenkning har ligget til grunn for arbeidet i valgutvalget som er nedsatt av landsstyret for å legge til rette for en god klimavalgkamp foran høstens lokalvalg. Som kjent skjer alt klimautslipp og all nedbygging av natur i en kommune. Derfor blir det vår jobb fram mot høstens valg om å understreke overfor velgerne at de må stemme på lokalpolitikerne med de beste løsningene for klima og natur. Hvordan vi best gjøre dette, blir en rød tråd gjennom landsmøtet.

Vi valgte å legge dette landsmøtet til Stavanger av tre grunner:

  • Vi har en meget oppegående og arbeidsvillig lokallag her i Sør-Rogaland under ledelse av Silvia Kriz (applaus)
  • Vi skulle utfordre oljegiganten Equinor med aksjoner og aksjonærforslag som peker framover mot et grønnere selskap.
  • Vi har oppfattet at Stavanger har ambisjoner innenfor klima og miljø framover. Det skal vi nok straks høre mer om.

Så avslutter jeg med å komme tilbake til eventyret jeg åpnet med.

Det vi gjør her i Stavanger, det vi gjør fram mot lokalvalget og det vi gjør de neste årene vil bestemme om eventyrfortellingen får en lykkelig slutt. I følge Greta Thunberg ligger håpet for klima i å gjøre noe, aller helst i fellesskap. Skal eventyret vi forteller unger og barnebarn gi klimahåp, må vi samle enda flere i BKA og skape en enda bredere klimaallianse. Er vi klare til å sette i gang?

Takk for oppmerksomheten og godt landsmøte!


Ønsket BKA velkommen: Dagny Sunnanå Hausken (Sp) er varaordfører i Stavanger.

Til de brennende hjerter: Kultur ved åpning av landsmøtet. Merete Økland og Tor Kjetil Espedal.

Formiddagen fortsatte med foredrag: Forfatter Brita Helleborg om»klimaglede», professor Oluf Langhelle om «veien til lavutslippssamfunnet, professor Gorm Kipperberg om «naturvern i klimakrisens tid».

Generalsekretæren i BKA leder samtale mellom ungdomspolitikere fra SU, AUF og Unge Høyre.

Noen av oss tok moroa på forskudd og begynte dagen før.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*