Makt over maten

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    onsdag 1. mar 2023
  • AV:
    Redaksjonen
makt mat
Foto: Andrew Kroglund

Ungdomsorganisasjonen Spire inviterte i dag tidlig til ‘frokostmarkering’ foran Stortinget for å vise solidaritet i den globale matkrisa og kreve en mer rettferdig maktfordeling i matsystemet. Besteforeldrenes klimaaksjon og en rekke andre organisasjoner deltok for å gi sin støtte til initiativet og Spires kampanje «Makt over maten».

En av de største utfordringene verden står overfor i dag er en forverret sultkrise. Vi lever i en verden preget av enorm ulikhet. Mange lever i den ytterste nød, mens andre lever i overflod, og vi har et stort fordelingsproblem også når det gjelder mat.

For å gjøre noe med dagens situasjon, krever Spire matsuverenitet. Matsuverenitet er folk, lokalsamfunn og lands rett til å bestemme over egen landbruks- og matpolitikk som er økologisk, sosialt og økonomisk tilpasset deres spesielle betingelser.

Norge må føre en politikk som er solidarisk og ikke tar maten ut av hendene til bønder i det globale sør. «I dag blir Norges innsats for å sikre matsikkerhet internasjonalt undergravet av norsk handelspolitikk, fravær av norsk sjølforsyning samt urettferdige maktbalanser i matsystemet. Hovedkravet for denne markeringa var å sikre en mer rettferdig maktfordeling i det nasjonale og internasjonale matsystemet», skriver Spire.

Organisasjoner som stiller seg bak dagens markeringa: Attac Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon, Changemaker, Handelskampanjen, Latin-Amerikagruppene i Norge, Norges Bygdeungdomslag. Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Folkehjelp, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Ungdom mot EU, Natur og Ungdom, Utviklingsfondet, Norges Bondelag.


Gjermund Stormoen og Linda Parr fra BKA, sammen med Småbrukarlagets politiske leder. Vegard Vigdenes. Foto: Andrew Kroglund

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*