Klimavalg-hefte fra BKA

Kommunevalg klimasmia
KLIMASMIA er BKAs tankesmie. Inneholder bakgrunnsstoff, rapporter o.a. for utdyping av generasjonsansvaret.

I høst sendte BKA brev til alle partigrupper i alle kommuner i hele landet: «Sørg for at ditt parti blir med i klima- og miljøomstillinga!» var budskapet. Deretter fulgte konkrete forslag til innholdet i en slik politikk, på en rekke ulike områder. Nå er dette utvida til et 12 siders hefte, utgitt av BKAs klimasmie, som en veileder også for lokale klimaaktivister.

Jorda er rund og avgrensa

Heftet er utarbeidet av Per Hjalmar Svae (t.v.) i samarbeid med Gjermund Stormoen, begge gamle travere i miljø- og klimabevegelsen. – At jorda er rund og kuleforma og dermed klart avgrensa, er vel ingen stor nyhet, sier Gjermund. – Dette har vi visst i 2500 år, helt siden de gamle grekere. Geografen Eratosthenes som ledet biblioteket i Alexandria, beregna med stor nøyaktighet jordas omkrets.
– Vår tids største utfordring er at vi ikke har tatt denne kunnskapen til oss, men lever som om jorda er ubegrensa. Bruk og kast preger vår tid. Dette har mange konsekvenser, blant annet klimakrisa og tapet av biodiversitet. Og dette er bakgrunnen for kommunevalg-heftet vårt. Der presenterer vi en rekke tiltak på i alt elleve politikkområder. Målet er å bidra til en utvikling som bygger på grunntanken om kretsløp, eller sirkulærøkonomi som er dagens moteord for det samme.

Med naturen som forbilde

Å satse på sirkulærøkonomi er å ha naturen som forbilde, understreker Gjermund Stormoen. – I naturen finnes ikke avfall, alle rester fra ett ledd i kretsløpet er næring for neste ledd. Skal vi få overført dette prinsippet til praktisk kommunalpolitikk, må vi ta mange små steg – som i sum kan bli en helhetlig miljø- og klimapolitikk.
– Vi håper at dette heftet kan bli en guide og et bra hjelpemiddel også for BKA-folk rundt i landet. Tanken er at våre medlemmer etterlyser hvordan disse tiltakene følges opp i kommunene og av de enkelte partier. Tar man alt på en gang vil de fleste føle seg overkjørt, selvfølgelig. Men plukk ut de punktene du synes er enklest å forstå og håndtere, og etterlys oppfølging av disse, det kan gi resultater.
– Og en viktig ting til slutt. Husk at det gjøres tross alt ganske mye i kommunene, mange er i god gang. Og husk også «Bestemors lov». Hva den går ut på? Det er å rose barnebarna der og da når de er riktig gode, – og være konkret!

Se det blodferske heftet om lokal klimapolitikk: Kommunevalg – et viktig klimavalg

Foto: Jan Rabben

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Morten Isaksen | 15.03.2023

  Hvordan er det mulig å produsere dette heftet uten å tilrå økt vindmølle bygging til land oh havs samt å ikke berøre forsiktig bruk av vernede vassdrag. Blir jo et eventyr!

 2. Torstein Fjeld | 15.03.2023

  Jeg synes mye av intensjoner og mål i mandatet til BKA Samferdselsgruppa er blitt borte. Samferdsel står for 1/3 del av våre utslipp, dette bør komme tydeligere fram i dokumentet. Overføring av trafikk fra bil og fly til jernbane er et hovedanliggende. Jeg er klar over at dette er beregnet på kommune- og fylkestingsvalget, og at jernbanepolitikk er nasjonal. Men kommuner og fylkeskommuner spiller også en avgjørende rolle hvorvidt staten går inn i et prosjekt eller ikke. Dermed har disse en viktig påvirkningsrolle og trenger påfyll av tanker nedfelt i vårt mandat. Dette gjelder også behov for utredninger av jernbaner for høy hastighet. Når det gjelder lokal kollektivtrafikk er bane-alternativet ikke nevnt, dette gjelder både lokaltog og mulige bybaner.

  Jeg synes det legges for stor vekt på fossilfrihet i alle kommunens virksomheter, fossilfri bilisme og fossilfri kollektivtrafikk. Vi vet at «utslippsfrie» el-biler er et eksempel på det vi kaller sub-optimalisering. Sannheten er mer kompleks, og vi i gruppa vet at det er massebilismen som er problemet. Det er bra med fossilfri kollektivtrafikk, men det er enda viktigere å få fart på kollektivtrafikken enten den går på fossil, el, biogass eller skinner.

 3. Gjermund Stormoen | 16.03.2023

  Torstein Fjeld. Du har helt rett, vi har ikke omtalt skinnegående transport. Du har også helt rett i at vi har lagt stor vekt på å fremme fossilfrihet. Vi er likevel enige om det er viktig å få fart på kollektivtrafikken enten den går på fossil, el, biogass eller skinner. Dette er tatt opp i flere punkt i notatet, som fremmer dette.
  Rapporten er rettet mot kommuner og partiene i kommunestyret i alle landets kommuner. Hva kan de enes om og gå inn for lokalt? Siden skinnegående transport er uaktuelt for de fleste kommuner i landet, har vi ikke nevnt dette spesielt i dette notatet. Kanskje samferdselsgruppa kan utarbeide et eget notat om skinnegående transport, rettet mot alle kommuner og fylkeskommuner der dette er aktuelt?
  Gjermund Stormoen

 4. Torstein Fjeld | 17.03.2023

  Gjermund Stormoen. Takk for informativ tilbakemelding! Og lykke til med informasjonen om bærekraftig natur-, miljø- og klimaarbeid i kommuner og fylkeskommuner!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*