Fortsatt nedbygging?

sula 3
Sulafjellet dekker en stor del av øya Sula. Prega av snaufjell og vide heier og myr. Her vil Flakkgruppen etablere et spektakulært gondolanlegg. Bilde fra video med presentasjon.

Norsk miljøpolitikk svikter når det kommer til arealbruk. Flere tusen kvadratkilometer natur skal bygges ned i åra som kommer, med store følger også for klima. På Sunnmøre kan de få et ruvende gondol-anlegg i populære Sulafjellet, planlagt av selskapet Flakkgruppen. Besteforeldrenes klimaaksjon mener det er tid for å tenke seg grundig om. 


Til: Sula kommune
Fra: Besteforeldrenes klimaaksjon i Ålesund og omegn
Dato: 01.02.2023
 

Utbygging av Sula: til hvilken pris?

Pengemakt og økonomiregnskap:
Flakkgruppen har gitt en helproff og besnærende presentasjon av prosjektet med utbygging av Sulafjellet: her har det ikke – og skal det ikke – spares på noe! Den glansede presentasjonen med profesjonell filming i lyd og farger visualiserer Sulafjellet med yre og glade mennesker i fri utfoldelse i naturen, sommer som vinter – i kulissene av gondol, skipline og utsiktspunkt i et romslig restaurantanlegg. Presentasjonen lykkes langt på vei å forføre publikum til ikke fort nok å kunne få denne muligheten til å ta gondolen opp på høyden, ta en nydelig skitur innover fjellknausene, eller nedover slalåmløypene, for så å avslutte med herlige forfriskninger i den lekre restauranten med panorama ut over vakre Sunnmøre.

Flakkgruppen forfekter at dette prosjektet er et være eller ikke være for Langevåg. Med dette prosjektet kan pengene igjen klinge i kassaapparatene, blir det sagt. Etter å ha latt oss fascinere (forføre) av mektige menns velregisserte foredrag, rykkes noen av oss ut av transen: «Dette er et verdivalg. Pengemakt og økonomiregnskap mot klimaregnskap.»

Flakkgruppen synes ikke å se at naturen i dette prosjektet blir en salderingspost i møte med argumenter knyttet til økonomi og arbeidsplasser. De ødeleggende konsekvensene ved utbygging av en gondol og restaurantanlegg med alt det fører med seg er åpenbare, men nevnes ikke.

Klimaregnskap:
Vegetasjonen på Sula varierer fra kulturmark som naturbeitemark og kystlynghei i de lavere delene av planområdet til store myrområder og fjellheier i de høyeste delene. Naturen er nesten uberørt oppe på fjellplatået. Den største negative påvirkningen ved bygging av gondol og restaurantanlegg er arealbeslag i fjellhei- og myrområder og betydelig økt ferdsel med medførende slitasje ved helårig bruk.

Det er liten tvil om at ferdselen vil øke mye sammenlignet med dagens situasjon og at det vil ha en negativ påvirkning på naturmangfoldet, først og fremst ødeleggelse av vegetasjon. I konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser står det at tiltaket medfører betydelig miljøskade for flere av de største delområdene (anleggstid med 3,5 meters anleggsvei holdt utenfor).

Politisk ansvar:
Politikerne i Sula har vår dypeste medfølelse i det de som innbyggernes tillitsvalgte nå står oppi. De skal fatte riktige beslutninger, med en offensiv fra Flakkgruppen og dens lokale fans, opp mot klimaforpliktelser og motstand fra resten av kommunens innbyggere. OG balansere den splid dette prosjektet har fått – og vil ha – i framtida.

Også Sula kommune skal utvikle en klima- og miljøpolitikk. I denne sammenheng gjelder det blant annet å bevare naturmangfold og naturens evne til å ta opp klimagasser, gjennom restriktiv arealbruk og tiltak for restaurering av blågrønne økosystemer og tilpasse infrastruktur og beredskap til å håndtere effektene av klimaendringer.

Prosjektet på Sula, med gondol og restaurantanlegg er et betydelig naturinngrep som vil bryte intensjonene i den globale avtalen Norge nettopp har vært en viktig bidragsyter til. Avtalen har som mål å stanse og reversere naturtap og gi oss større naturareal, innen 2030.

La Sulafjellet leve – uberørt som i dag!

 Fride Rudi, leder BKA Ålesund og omegn

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Oddbjørg Langset | 10.02.2023

    Godt jobba, BKA Ålesund! På Lokallagssamlinga i Oslo på lørdag, ble vi inspirert til å finne ut hvilke lokalparti som kan gi mest klimavalg i september! BKA Molde fikk forleden inn på baksida i Rb: Når naturen slår tilbake, slår den hardt Viktig at vår sosialdemokratiske regjering greier å flytte arealforvaltninga tilbake til Klima- og miljødepartementet. Liberale Erna-regjeringa flytta den til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som resulterte i høyeste nivå av areal-dispensasjoner. Også FN’s nye Naturavtale trengs for å stanse denne rasering av natur, som er en like stor utfordring som klimaendringene. Medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*