Etterlyser føre-var-tenking

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 27. jan 2023
 • AV:
  Redaksjonen
gruvedrift havbunnen
Regjeringa trosser miljøfaglige råd og tar sikte på å åpne for gruvedrift i havområder som tilsvarer ca. 85 prosent av Norges landareal og er på flere tusen meters dyp. Illustrasjon: Per Ragnar Møkleby / WWF

En samla miljøbevegelse krever at regjeringa snur om gruvedrift på havbunnen. Olje- og energidepartementets konsekvensutredning er mangelfull og trosser råd fra miljøforskerne, sier de i en felles uttalelse. – Vi trenger helt opplagt mer føre-var-tenking, fastslår generalsekretær Andrew Kroglund i Besteforeldrenes klimaaksjon.


«Konsekvensutredningen oppfyller ikke sitt formål da den ikke i tilstrekkelig grad belyser hvilke følger en evt. åpning for mineralvirksomhet på norsk sokkel kan få for miljøet og de mulige næringsrelaterte, økonomiske og sosiale virkningene. For over 99 prosent av området er det ingen kunnskap om miljøet. Konsekvensene av både leting og utvinning er uante, og man risikerer en potensiell miljøkatastrofe.» Fra felles høringssvar.

Se også pressemelding fra organisasjonene: – Strider mot all fornuft

WWF Verdens naturfond
– Det strider mot all fornuft at regjeringen vil ta en beslutning basert på en så mangelfull konsekvensutredning. Gruvedriften vil skje i et miljø vi nesten ikke har kunnskap om, med en teknologi som ikke eksisterer, og som vi derfor ikke aner konsekvensene av. Ved å sette i gang med gruvedrift i dyphavet uten tilstrekkelig kunnskap risikerer vi å ødelegge unik natur, utrydde sårbare arter og forstyrre verdens viktigste karbonlager. I en tid der vi kjemper mot klokka for å løse både klimakrisen og naturkrisen, burde vi beskytte naturen – ikke ødelegge den ytterligere, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Miljøstiftelsen Bellona
– De enorme kunnskapshullene gjør at en videre åpning for leting etter og utvinning av havbunnsmineraler vil være et tydelig brudd på føre-var-prinsippet og dermed på Norges nasjonale og internasjonale miljøforpliktelser. Mineraler er nødvendige for grønn omstilling, men at det haster blir nå brukt som argument for å sette til side helt avgjørende miljøspørsmål, sier Hallstein Havåg, leder i Bellona.

Naturvernforbundet
– Alle miljøfaglige instanser fraråder åpning, og det er internasjonale forskeropprop som advarer mot å åpne opp for denne umodne industrien for raskt. Det finnes ikke noe dårligere oppstart for en ny industrisatsning enn at regjeringa lukker øynene for alle miljøfaglige råd, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Natur og Ungdom
– Å satse på en ny næring i sårbare områder i Arktis er et sjansespill. Vi må ivareta fiskeri og matforsyning fra havet og tenke på fremtidige generasjoner. Her må man vurdere potensielle konsekvenser langt inn i framtida, det holder ikke å slå seg til ro med at man forventer liten miljøpåvirkning de neste ti årene. Vi krever at åpningsprosessen stanses, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Sabima
– Med mineralutvinning på havbunnen på et så dårlig kunnskapsgrunnlag risikerer vi å ødelegge fantastiske og sjeldne livsmiljøer og utrydde spektakulære arter vi ikke har rukket å sette navn på. Det ville være som å hogge tropisk regnskog med droner styrt fra tusen meters høyde, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Spire
– Det er hårreisende å se at Norge legger opp til en slik forhastet prosess der miljøfaglige råd blir ignorert. Konsekvensutredningen viser at det åpenbart ikke er nok kunnskap om hvordan gruvedrift på havbunnen påvirker sårbare økosystemer. Å satse på en usikker og svært ressurskrevende teknologi er helt uforsvarlig. Gruvedrift på havbunnen er ikke forenelig med en bærekraftig utvikling og Norges miljøforpliktelser, sier Elise Åsnes, leder i Spire.

Framtiden i våre hender
– Vi trenger en utredning av det faktiske behovet og den reelle etterspørselen av mineralene som er aktuelle å utvinne. Her mener vi at sirkulære modeller, flere delingstjenester og redusert forbruk kan dekke hele eller deler av etterspørselen. Dette er noe vi må ha klarhet i før vi gambler med umistelige naturverdier, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Greenpeace
– Når selv Equinor, den største kommersielle aktøren på norsk sokkel, ser at gruvedrift på havbunnen er forbundet med stor miljørisiko og er en dårlig idé, må regjeringen snu og stoppe galskapen, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

World Saving Hustle– Selv om vi enda ikke vet mye om livet i havdypet, er vi kjent med at de dypeste havområdene er hjemmet til fantastisk dyreliv og natur som ikke eksiterer andre steder. Vi er midt i en klima- og naturkrise, og det å handle mot de miljøfaglige rådene sender et uheldig signal til befolkningen om at regjeringen ikke tar krisen på alvor. Vi vet fremdeles ikke nok om konsekvensene gruvedrift på havbunnen vil ha for havet og alle som lever i det, og mener derfor at åpningen må stanses, sier Martin Skadal, leder av World Saving Hustle.

ForUM for Utvikling og Miljø
– Vi ser på denne prosessen med stor bekymring. Det er rett og slett uforsvarlig å åpne opp for mineralvirksomhet uten mer kunnskap på bordet, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i nettverket ForUM for Utvikling og Miljø.

Besteforeldrenes klimaaksjon
– Vi må ta med oss et generasjonsperspektiv på dette saksfeltet: det er derfor ingen grunn til å skynde seg. Vi trenger mer kunnskap og mer føre-var-tenking. Økonomien vår må ikke vokse til himmels; vi kan spare på ressursene, både for fremtidige behov og for naturens og miljøets skyld, sier Andrew Kroglund, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Miljøstiftelsen ZERO
– Nå må vi begynne å ta natur og klima på større alvor. Det er høyst uklart hva behovet for disse mineraler er, og vi trenger mye mer kunnskap om konsekvensene for natur på havets bunn før vi i det hele tatt kan vurdere å åpne for utvinning av mineraler på havbunnen, sier Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Bjørghild des Bouvrie | 27.01.2023

  Tre ganger Hurra! for en så samlet miljøbevegelse!

 2. Tone toft | 28.01.2023

  Vi trenger et moratorium mot utvinning av mineraler på havbunnen.
  Motstanden fra faglig hold er heldigvis stor; men erfaring viser at regjering og styresmakter på så mange områder som angår Natur og Klima kjører helt eget løp. Jeg mener at dette svekker demokratiet og rettsstaten.
  En stor svakhet er at departementene ikke samarbeider og kommuniserer med hverandre. Hva hadde vært mer naturlig enn at Klima og miljødepartementet får uttale seg først i alle utbyggingssaker. Dessuten burde vi nå få på plass et eget Natur og Økosystemdepartement… da selve livsgrunnlaget vårt som regel blir den store taperen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*