Hva med militæret?

foredrag BKA Theim
Foredrag 6. desember: Historiker Ivar Espås Vangen

Miljø- og klimapåvirkning fra militærvesenet er lite belyst. Det var bakgrunnen da Besteforeldrene i Trondheim, sammen med Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, arrangerte foredragskveld på Litteraturhuset. Data kan være vanskelig tilgjengelig, og de fleste miljøorganisasjoner skyr temaet. Derfor må noen se nærmere på det.

Et underkommunisert problem
Av Nina Weidemann

I en tid der det utspiller seg en krig i Europa, samtidig som verden trues av natur- og klimakrise, er miljø- og klimakonsekvensene av krig og forberedelser til krig underkommunisert og undervurdert. De frammøtte fikk høre en engasjert og kunnskapsrik foredragsholder, lektor i historie Ivar Espås Vangen, som la fram en rapport en han skrev i 2020, sammen med Aslak Storaker, på oppdrag fra IKFF. To hovedtemaer peker seg ut:
– norsk militær forurensing og ressursbruk, både i Norge og utenlands
– andre lands militære forurensing i Norge

Noen av tallene ligger lett tilgjengelig på heimesida til Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. De viser blant annet at drivstoff-forbruket fra norske jagerfly – som fra før var skyhøyt – har gjort et kjempehopp  ved overgangen fra F-16 til F-35. Derimot finnes ingen data om for eksempel utslipp fra utenlandske styrkers aktiviteter i Norge under store militærøvelser som Trident Juncture i 2018 eller fra norsk våpenproduksjon.

Espås Vangen trakk også fram deltakelsen i Libya-krigen som eksempel på norsk militær aktivitet utenlands, der massiv bombing medførte store CO2-utslipp og omfattende miljøforurensing, blant annet av grunnvannsreserver.

Forsvarets utslipp utgjør ikke en veldig stor del av Norges samlede utslipp, men vil kunne øke vesentlig i det neste tiåret, ikke minst som en følge av krigen i Ukraina og de ustabile forholdene i Europa. Espås Vangen konkluderte blant annet med at ordskiftet om utslippskutt og debatten rundt økte bevilgninger til forsvaret bør knyttes sammen – om ikke annet for å sørge for at avveiningen gjøres bevisst, ikke gjennom fortielse. På dette området har fredsbevegelsen og klima/miljøbevegelsen en felles jobb å gjøre med å løfte fram fakta og problemstillinger i offentligheten.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*