BKA møtte Sp

Møte Sp
Fra venstre: Heidi Gretland, Linda Parr, Ole André Myhrvold, Jon Magnus Kirkeby, Siv Mosslet. Foto: Andrew Kroglund

Senterpartiet var først ut i en serie møter mellom Besteforeldrene og partigrupper på Stortinget. Andrew Kroglund opplevde det som positivt og vellykket, sier han. En hovedsak for BKA var å formidle behovet for at statsbudsjettets «grønne bok» bli fylt med mer konkret og forpliktende innhold. Dessuten må Wisting stoppes, for godt.

Vellykket møte med Senterpartiet

Styreleder Linda Parr, leder av lokallaget i Oslo, Heidi Gretland og generalsekretær Andrew Kroglund troppet den 22. november opp på Stortinget for å ha møter med representanter fra Energi- og miljøkomiteen. Først ute var Senterpartiets Siv Mosslet (Nordland) og Ole André Myhrvold (Østfold), samt rådgiver Jon Magnus Kirkeby.

Under møtet ble Wisting-saken diskutert, og BKAs representanter utfordret Senterpartiet på å ta et klart standpunkt i denne saken, uavhengig av hva Equinor måtte hevde av årsaker til at de foreløpig har lagt den videre behandlingen av utbygging av feltet i en skuff. Det er en reell fare for at saken igjen blir aktuell.

Møtet ble en anledning for BKA til å fortelle stortingspolitikerne om organisasjonens utvikling, og det viktige generasjonsperspektivet. Videre fremholdt BKAs representanter nødvendigheten av å fylle regjeringens forslag til såkalt grønn bok med forpliktende innhold. Dette er et forsøk på å tallfeste utslippskutt på en måte som gjør at alle budsjettmål må omregnes i et eget klimabudsjett. Foreløpig mangler grønn bok en del på delmål, og ikke minst på en uavhengig kontrollinstans som kan vurdere om målene som settes nås. Storbritannia har nedsatt en uavhengig kontrollinstans, og BKA spilte inn dette som en vei fremover for Norge også, slik vi også gjorde i 2017, da Klimaloven ble vedtatt. Senterpartiet lovte å ta det med seg videre.

Utover dette henstilte BKAs representanter Senterpartiet til å promotere at Norge melder seg inn i den nye internasjonale alliansen Beyond Oil and Gas Inititive (BOGA) og The Fossil Fuel Non Proliferation Treaty. Begge initiativ har kommet i samband med klimatoppmøter, og er ment å stimulere overgangen til det fossilfrie samfunnet vi nå må bevege oss mot med stormskritt.

Møtet med Senterpartiets representanter var det første av flere møter med Stortingspolitikere som BKA har tatt initiativet til. Organisasjonen er nå en viktig premissleverandør og vil bruke den voksende medlemsmassen og økt mediegjennomslag til enda mer aktivt politisk påvirkningsarbeid.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Nina Weidemann | 22.11.2022

    Du verden – så flott! Dere fikk markert tydelig hvilke poenger som er viktige. Stå på!

  2. Elisabeth Tveter Briseid | 22.11.2022

    Gratulerer! Stolt av ledelsen i BKA!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*