En aktiv medspiller!

Linda aktivisten
Linda Parr slik mange har møtt henne, med løpesedler på gata foran Stortinget. Foto: Kristine Glimsdal / Journalen, OsloMet

Med det populære valget av Linda Parr som ny leder har Besteforeldrene også sagt fra om kursen de ønsker for videre utvikling av organisasjonen – mot økt slagkraft gjennom samarbeid, spesielt med de unge, og samtidig mer aktivisme. I sitt brev til medlemmene skriver hun om «flere og smarte aksjoner som vekker følelser og gjerne litt humor».


Kjære medlem,

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger yngre mennesker som har sett meg på klimamarkering, med min BKA-hatt og button og plakatvest, – har sagt at de «digger» oss og setter pris på vår innsats. De forstår at jeg og alle i BKA bekymrer oss for deres og barnebarnas klimaframtid. Nettopp fordi vi arbeider på vegne av kommende generasjoner og ikke oss selv, kan BKA bli en spydspiss og brobygger i arbeidet med å bygge en slagkraftig klimaallianse – på tvers av interesser, bakgrunn og annen organisatorisk tilhørighet.

Og vi må bli mange flere som bekymrer seg, og tar til orde for endringer i måten vi lever på og måten vi bygger opp og organiserer samfunnet! Tiden er knapp, og utfordringene er formidable! Derfor skal jeg og det nye landsstyret:

– Forsterke kontakt og samarbeid med barn, ungdom og unge voksne. Fra før har BKA et godt samarbeid med NU, Miljøagentene, Spire og Changemaker. Vi møter også stor sympati hos flere av ungdomspartiene, og kontakten om konkrete saker skal forsterkes. Å stoppe utbygging av Wisting-feltet kan bli en vinnersak i samspill med de unge.
– Ta opp klimasaken og vår bekymring med folk og organisasjoner som står utenfor miljøbevegelsen. Det gjelder bl.a. deler av fagbevegelsen. Vi skal lytte til den annen part, og argumentere godt og saklig for våre standpunkter. Broen til framtiden som representerer nettopp en klimaallianse av miljøorganisasjoner, fagbevegelsen, trossamfunn og forskere, blir en god plattform å bygge videre på. Etter en god og interessant debatt med oljearbeidere på vårt møte i Arendal om grønnvaskingsrapporten, er vi blitt invitert til samtaler med fagforbundet SAFE. Det sier vi selvfølgelig ja til.
– Konfrontere folkevalgte med vår bekymring, samtidig som vi viser til gode løsninger. Dokumentet om en helhetlig klimapolitikk som gikk ut til alle partier på kommune- og fylkesnivå, er et godt eksempel og et tiltak vi skal følge opp. Vi må spille på lag med dem som har makta uten å nøle med å slå i bordet når de ikke følger opp med tiltak som monner.

Hvordan skal vi gjøre vårt budskap og vår bekymring enda mer synlig? Det har lykkes oss å være godt synlige på gata – med vårt rangleorkester i Trondheim, på stand under jazzfestivalen i Molde, på gjenbruksfestival i Stavanger, på gardintrapp i Bergen og på ski nedover Karl Johan på bar bakke!

Og flere aksjoner skal vi ha, smarte aksjoner med tydelig budskap, som vekker følelser og gjerne litt humor. Godt voksne mennesker må få lyst til å slutte seg til våre krav og vår organisasjon, fordi de kjenner seg igjen i og deler vårt engasjement for dem som kommer etter oss.

Og selvsagt må vi spille på lag innad i BKA. Lokallag og lokale grupper er bærebjelkene i organisasjonen. Landsstyret skal inspirere til og følge med på alt som skjer lokalt, og gi relevant støtte. I vår organisasjon har vi stor kompetanse innenfor de fleste felt som berører klima: transport, oljeutvinning, matproduksjon, naturvern og økonomi. Denne kompetanse skal vi dra veksler på i debatter, leserinnlegg og høringsuttalelser.

Så hva er det jeg og mange med meg drømmer om? Jo, at trykket fra alle som bekymrer seg for klima, skal vokse seg stort nok til å utløse en tsunami av håp for barnas klimaframtid!TIL DET TRENGS MEDSPILLERE, MANGE FLERE MEDSPILLERE. 


God stemning ved landsmøtets avslutning i Drammen, helga 10-11 sept.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Karin Nyström | 17.09.2022

    Hej!
    Så fint att ni organiserar er för att rädda klimatet och för kommande generationer.
    Jag bor i Sverige men har två barnbarn i Stavanger. Vet ni om ni har någon motsvarande organisation i Sverige eller i något annat land?
    Bra om vi blir många.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*