Satse på jernbanen?

bergensbane finse 2
Politikerne vil ha mer jernbane – sier de. I praksis prioriteres vegutbygging. Derfor bruker Bergensbanen like lang tid i dag som for femti år siden. Bilde fra SRS scandiline.

Bergensbanen bruker like lang tid mellom Oslo og Bergen i dag som for femti år siden. Lovnader om å gjøre noe med det har ikke mangla, men lite og ingenting har skjedd. Ringerikstunnelen som gir en times innsparing ble vedtatt for 30 år siden, men er utsatt gang på gang. Nå blir den trolig utsatt igjen, på ubestemt tid og kanskje for godt?

Det er Bergens Tidende som kan fortelle at Ap-ordførere i Hallingdal har sendt brev til regjeringa etter å ha fått nyss om at hele prosjektet kan bli skrinlagt. «Sammen med alle våre ordførerkolleger langs Bergensbanen opplever vi en sterkt økende frustrasjon over den betydelige usikkerhet som regjeringen har skapt.» Ordfører Kirsten Orebråten i Ringerike kommune forteller at de har hatt flere møter med samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard og etterspurt informasjon. «Me spør og me grev, og me får ikkje ut noko frå han», sier hun til BT.

I kommunene langs Bergensbanen har de lært av historia at de aldri kan ta noe for gitt. I 1992 inngikk SV en hestehandel med samferdselsminister Kjell Opseth. Ved å støtte Lærdalstunnelen sikra de flertall i Stortinget for Ringeriksbanen. Men det som skjedde, var at bare biltunnelen i Sogn ble realisert.

Med Erna Solberg som statsminister fra 2013 fikk planene nytt liv. Nå skulle innbyggerne i Oslo komme seg fortere til «verdens vakreste by»! I valgkampen 2015 arrangerte de borgerlige partilederne kakefest med løfte om byggestart i 2019. Men da de forlot regjeringskontorene, var spaden fortsatt ikke satt i jorda. De rakk å overføre prosjektet til FrP-gjøkungen Nye Veier AS, ellers står alt på stedet hvil.

Det er en parodi, og norsk jernbanepolitikk i et nøtteskall. «Regjeringen vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden», heter det i Hurdalsplattformen. Stortingspresident Masud Gharahkhani lovte i valgkampen at Arbeiderpartiet skulle være garantisten for byggestart for Ringeriksbanen i 2022. Nå sier statssekretær Johan Vasara til avisa Hallingdølen at den er beregnet til å være «samfunnsøkonomisk ulønnsom», og at det er behov for å gå grundig gjennom saken på nytt …

Hadde vi hatt slike politikere og en slik regjering for 130 år siden, ville vi aldri fått noen Bergensbane i det hele tatt.

Det siste store løftet var da Ulrikentunnelen fra Bergen til Arna ble åpna i 1964, en innkorting på 20 km. Siden har Norge gjort et aktivt valg om ikke å satse på tog – til tross for økende miljøbevissthet og forståelse for jernbanens mange fortrinn. Den sparer ressurser, arealer og energi. Ingen transportform har lavere klimaavtrykk – ifølge en rapport fra Chalmers tekniska högskola 2021 inntil 30 ganger mindre enn fly.

Så spørsmålet er ikke bare hvor lenge ordførerne langs Bergensbanen skal måtte vente på Ringeriksbanen. Spørsmålet er når våre rikspolitikere skal innse at samfunnsøkonomiske kalkyler som overkjører klima- og miljøhensyn er forelda. «En offensiv politikk for fremtiden» oppnås best i kombinasjon av reduserte transportbehov, veier med moderate fartsgrenser, mer og raskere jernbane og energieffektiv båttransport.

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Werner Christie Mathisen | 05.08.2022

  Kritikken er beundringsverdig knapt og klart formulert og (dessverre altfor) treffende! God påpekning av alternativene i siste avsnitt!

 2. Jarl skauge | 05.08.2022

  Et klokt russisk proverb: Der rasjonaliteten slutter der begynner jernbanen!

 3. Synnøve Torgersen | 15.08.2022

  Jeg slutter meg til de to ovennevnte kommentarene. Vi må vi ha med oss de mange vedtak gjennom årene om å få jernbane for Nord-Norge nord for Fauske. Den kan sees i flere etapper; Narvik – Tromsø (minner om at Ofotbanen Narvik-Kiruna som gir forbindelse videre gjennom Sverige), Andre etapper er å knytte på strekningen Kirkenes- Alta – Midt-Troms når banen Narvik -Tromsø er ferdig.
  Tredje etappe kan være Fauske-Narvik.

 4. Torbjørn Endal | 15.08.2022

  KS1 for Ringeriksbanen av TØI og Dovregruppen i 2015 beskrev effekten av Ringeriksbanen som robust negativ. KS2 fra som siste endelige kvalitetssikring av prosjektet anbefaler å skrote FRE16, eventuelt bygge kun ett spor, men helst å starte forfra med blanke ark. Det er merkelig at en KVU (konseptvalgutredning) bevisst mangler for dette gigant prosjektet til titalls milliarder kroner. Hva er det regjeringen Solberg frykter skulle komme for dagen av bedre og billigere samfunnsøkonomiske alternativer? Sandvikalinjen er både klima- og naturfiendtlig. Ringeriksbanen Nord via Nittedal – Jevnaker? Se miljorett.no for info.

 5. Anne Kari Kristiansen | 17.08.2022

  Sensureres kommentarene? Kommentar fra Bærum natur og friluftsråd er i allefall ikke å lese lengre.
  Anne Kari Kristiansen

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*