Solidaritet

lo-folkets-hus

Det blir strid om olje på årets LO-kongress, der flere «miljøforbund» utfordrer industriforbundene. – Samtidig utfordrer BKA og andre den enkelte delegat til å ta selvstendig ansvar: «LO har lang tradisjon for solidaritet. Vi trenger en framtid med sikkerhet for alle. Da må vi stanse oljeletinga, og møte både klimakrisa og naturkrisa


Kjære delegat til LO-kongressen!

Har du tenkt på at din stemme på årets kongress kan påvirke regjeringen, Norge og resten av verden? At den kan snu norsk klimapolitikk? Et offensivt og grønt LO kan være tungen på vektskålen for at Norge lykkes med en nødvendig omstilling i møte med klimaendringene.

Tida er moden for at LO går inn for letestans på norsk sokkel og tar med naturtap sammen med klimakrisa i handlingsprogam og uttalelser. Vi håper du vil bidra til dette.

Fagbevegelsen har kjempet i solidaritet og vært med på å bygge landet. Vi står på terskelen til et nytt historisk prosjekt, et gigantisk grønt skifte. Fagbevegelsen kan få en hånd på rattet i utviklingen og sikre at den blir rettferdig. Gjennom å sette begrensninger i oljepolitikken frigjør man kapasiteten til dyktige fagarbeidere og ingeniører, som er nødvendig for at Norge skal lykkes.

Klimakrisen er et spørsmål om solidaritet og menneskerettigheter. Vi ser allerede at de som rammes av klimakrisa, er de fattigste i verden, de som har bidratt minst til oppvarmingen.

I solidaritet med disse og fremtidige generasjoner må den norske fagbevegelsen slutte opp om 1,5-gradersmålet og stanse ny oljeleting, som ifølge både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået vil gjøre måloppnåelse umulig.

Vi respekterer LOs demokratiske beslutningsprosesser. Der er også derfor vi nå, overfor alle forbundene i LO, slår et slag for å endre kurs. Olje- og klimapolitikk må sees i sammenheng, og vi håper at LO-kongressen nå kan finne sammen om en politikk som sier nei til mer olje og gass, og ja til et rettferdig, grønt skifte.

Sakseierskapet for olja kan ikke begrenses til ledelsen i Fellesforbundet og Industri og Energi. Krisa vi står overfor, er så alvorlig at hele LO-familien må ta eierskap til løsningene. Vi kan ikke kompromisse med de fysiske realitetene i klimasystemet, derfor ber vi LO gå inn for full letestans.

Vi ber om støtte til endringsforslag i Handlingsplanen som tydelig krever letestans på norsk sokkel. Solidaritet med oljearbeidere og leverandørindustri betyr en storstilt og rettferdig satsing på nye bærekraftige jobber som de kan være stolte av. Letestans er ikke en brå avvikling av oljeindustrien.

Å forlenge oljealderen ved å fortsette letevirksomheten er å spille hasard med norske arbeidsplasser og klodens bærekraft. Vi mener det er vil være usolidarisk av LO å drive denne type politisk påvirkning i en eskalerende klimakrise.

LO bør også anerkjenne at vi står overfor en naturkrise, med eskalerende tap av villmark, skog og biomangfold. Det er avgjørende at vi ikke blindt håndterer klimakrisa ved å forverre naturkrisa – de må møtes samtidig.

Vi er sikre på at LO lytter til kunnskap og forskning. FNs generalsekretær António Guterres uttaler at de farlige radikale er de som vil fortsette å øke oljeproduksjonen, og at dette er moralsk og økonomisk «galskap». Norges Institusjon for Menneskerettigheter legger dommen i Høyesterett fra desember 2020 til grunn når de sier at alle letetillatelser gitt etter domsavsigelsen strider mot Grunnloven fordi konsekvensanalyse knyttet til olje og menneskerettigheter ikke er gjennomført. OECDs miljødirektorat sier at Norge ikke ligger an til å nå klimamålene, og at vi må gjennomføre mange nye tiltak for å få nå våre mål. Det internasjonale energibyrået sier at det ikke er rom for nye olje- og gassfelt hvis verden skal nå 1,5-gradersmålet.

Norge kan ikke fortsette å utsette klimakrisa og naturkrisa. Vi kan ikke vente, verken på pandemi, krig, eller andre kriser. Norge bidrar til energisikkerhet i Europa i en akutt situasjon, og det er bra. Letevirksomhet har ingen ting med dette å gjøre: Det tar 10–15 år før funn blir operative, og krigen gjør at Europa faser ut fossil energi mye raskere enn planlagt til fordel for fornybar energi.

LO har lang tradisjon for solidaritet med utsatte grupper. Vi trenger en framtid med sikkerhet og menneskerettigheter for alle. Da må vi umiddelbart stanse all oljeleting, og møte både klimakrisa og naturkrisa.

Vær så snill: Mange unge er livredde for klimakollaps, naturtap og krig om ressurser. Gi de unge håp. Stem for full stans i oljeleting, og å få med naturkrisa når klimakrisa omtales i handlingsprogram og uttalelser.

Besteforeldrenes klimaaksjon
Extinction Rebellion Norge
Greenpeace Norge

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. María Mercedes BREKKE | 21.05.2022

    Jeg støtter fullstendig disse kravene for å løse de enorme klima og miljø problemene.
    Håper politikerne tar de riktige beslutninger!

  2. Bjørghild des Bouvrie | 23.05.2022

    Arbeidsplasser er det Fellesforbundet nevner som det viktige argumentet FOR åpning av nye oljefelt. Men det holder ikke lenger, når regjeringen lover en storsatsing på havindmøller. Den medfører en haug med nye grønne arbeidsplasser. Hvis BKA skulle gjenta dette som et mantra, kunne det være med å skifte stemningen i befolkningen FOR letestans.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*