Utdatert veipolitikk

haarstad 2
Håvard Haarstad leder det tverrfaglige Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen.

I Bergen vil Statens Vegvesen bygge en firefelts motorvei øst for byen – med alternativet som tar mest jordbruksland. Et godt eksempel på en utdatert veipolitikk, sier professor Håvard Haarstad ved Senter for klima og energiomstilling. Alt for mange henger fast i fortidas forestillinger om at ressursene våre er uendelig store.

Matsikkerhet truet

Sammen med Stina Oseland, direktør klimaetaten, Bergen kommune, hadde Håvard Haarstad en kronikk om Ringvei øst i Bergens Tidende for litt siden. De skriver:

Vi mener det ikke er rom for denne type ekspansive veiprosjekter, om vi skal ha mulighet til å nå klimamålene. Det må være mulig å sikre, utbedre og vedlikeholde veiene våre uten at dette nødvendigvis betyr stor utvidelse av veikapasiteten.

I eksempelet med Ringveg øst er det flere store målkonflikter, men la oss ta en som har blitt gjort spesielt aktuelt av den siste rapporten til FNs klimapanel: nedbygging av matjord og annen natur. Den aller største trusselen mot naturen og økosystemene våre er endret arealbruk, altså at vi tar over og endrer arealer fra natur til andre formål, som for eksempel vei

Global matsikkerhet trues av tørke, flommer, hetebølger og stigende havnivå. Med dette som bakteppe blir hvert eneste dekar av Bergens matjord ekstremt verdifullt. Matjord kan ikke ofres til fordel for utbygginger; matjord må holdes i hevd og brukes til å lage mat.

Verdier i konflikt

Senter for klima og energiomstilling ble etablert for noen år siden – som et samfunnsvitenskapelig supplement til det store Bjerknessenteret for klimaforskning. Når vi møter Håvard Haarstad og hans medarbeidere, går samtalen lett og ledig – om endringsprosesser i samfunnet – og det som står i veien for dem, om arbeidet med å erstatte den gamle fortelling om utvikling og vekst, og om grupper som Besteforeldrenes klimaaksjon – som for samfunnsforskerne er ett av flere tegn på at nye verdier kan være i ferd med å overta hegemoniet.

Håvard husker med særlig glede aksjonen fra Besteforeldrene i Bergen i 2018, der vi stjal oppmerksomheten fra lastebilkortesjen som rulla inn i byen med krav om lavere bompengetakster. «Økte bompenger takk!», svarte aktivistene fra BKA, og fikk demonstrert sin evne til å være til stede når det gjelder, sammen med bymiljøgruppa «Bergens Mødre». – Slikt kunne dere godt gjøre mer av, ler han. – Av og til må konfliktene settes på spissen. Politikerne kan ikke tilfredsstille alle, de må gjøre et verdivalg.

Må tenke mer moderne

I virkeligheten er det ganske mye av det vi driver med som er utdatert, mener Håvard Haarstad. – Mest tydelig ser vi det likevel i transportpolitikken, der man kjører videre med de gamle samfunnsøkonomiske kalkylene, uten å stikke fingeren i jorda og se at alle de nye motorveiplanene er uforenlig med behovet for å ta vare på natur og landskap, spare matjord, klima, energi, osv.
– Det rare er at politikere og veiplanleggere heller ikke ser ut til å ta innover seg at vi som samfunn er midt i en transformasjonsprosess, der behovet for – og ønsket om – stadig mer fysisk forflytting for en god del er i ferd med å bli overtatt av moderne kommunikasjonsteknologi. Gigantprosjekter som Hordfast og Ringvei øst kan bli forelda før de er ferdigbygd.
– Burde vi legge ned Statens Vegvesen, tenker du?
– Det burde erstattes med et samferdselsvesen, med mye bredere kompetanse og mer moderne holdninger enn de som råder grunnen i dag – fortsatt, selv om FNs klimapanel er mer tydelig enn noen gang på at det haster. Vi kan ikke bare gjøre alt slik vi har vært vant til å gjøre, og tro at miljøproblemene er løst bare vi skifter ut eksplosjonsmotorene med elektromotorer. Så enkelt er det ikke, dessverre.
– Har du prøvd å sykle rundt i Bergen sentrum, forresten?
– Om jeg har! Det er jo for det meste ganske håpløst – og direkte farlig, særlig for barn. Bergen har gjort en del positive ting de siste par tiårene, med restriksjoner på biltrafikken, utbygging av bybane, osv. Men det er jo åpenbart at det skulle vært satset mye mer på sammenhengende, trygge sykkelveier. Det koster en brøkdel av motorveiene, og gir et sunnere, bærekraftig samfunn med plass til alle.


Judith Dalsgård er kommunikasjonsansvarlig ved senteret. Hun jobber med forskningsformidling, blant annet.

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Jørn Ruud | 10.04.2022

  Langt på vei enig med Haarstad. En god begynnelse er å nedtrappe/nedlegge Nye veier.
  Vi trenger en ny og mer balansert veipolitikk i Norge som en del av en mer helhetlig samferdselspolitikk. Denne helhetlige politikken skulle egentlig Samferdselsdepartementet tatt seg av. Dessverre fungere SD fortsatt mest som et gammeldags motorveidepartement. Trolig også fordi det er med mer motorveier politikerne tror det er stemmer å hente ved valgene.

 2. Oddbjørg Langset | 10.04.2022

  Ja, det er viktig å skrive jevnt i lokalavisa mot Møreaksen til Molde/gigantiske bruer og undersjøiske tunneler – så politikerne skjønner hva folk flest vil – når vi nå har fått el-ferger som gjør jobben bedre – også pga. at godstransporten må tvinges over på sjøveien til toget! Fisken er best frosset – og må fraktes slik! Flott at vi fikk deg til hjembyen på vår første klimafestival i 2017, Håvard, på arr. Byens rolle i klimaomstillingen. Du snakka om 5-minutters byen, og det ble helt stilt i salen da du sa at det var da dumt at vi hadde plassert nysjukehuset langt utenfor byen/på Hjelset! Men det var helt rett det du sa! Og det var det første vi BKA skrev om i RB da vi starta i 2012, at sjukehus må ligge der flest folk bor, et hjerte i byen – og god plass var det ovenfor gamlesjukehuset. Ordfører Torgeir etterlyste litt glede over å få nytt sjukehus – men jeg møtte til og med medfølelse på Hjelset, over vi som mista vår flotte sjukehus-plassering! Nå tas enormt med dyrkamark til bred vegbygging fram til Hjelset! Busser kjører mye tomme i Koronaåra, så mye kollektivt må innarbeides igjen! Men vår eminente Rolf M Orø sang Far har fortalt om byen slik den var…og slik ble arrangementet ditt da om gode byløsninger: https://www.facebook.com/events/1252073044831375/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5D%7D

 3. oddbjørg Langset | 11.04.2022

  Kommer også på at Vegprising er løsninga! – Også for godstransport! Som da mere blir tvunget over på sjø – med 50-70% lavere utslipp i dag, og mere med stadig ny teknologi. Nå er tungtransporten på veiene tungt subsidiert. Denne barriæren for at man velger lastebiler foran skip, må bort. Forurenser må betale. Nå kjører utenlandske lastebiler gratis på norske veier. EU er blitt sterkere tilhenger av vegprising. Mere om denne treffsikre løsning har jeg lest med penna her; https://1drv.ms/u/s!AkmV5BixNwa6gtExECr-OLCyW8u6FQ?e=uPEuvp

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*