Bestemødre mot sjødeponi

Førdefjord Drammen
Bestemødre i aksjon ved Førdefjorden. Fra venstre Petra Storholt, Aase Årvik og Rita Amundsen.

Åtte av ti nordmenn er imot sjødeponi fra gruvedrift. Tre bestemødre, medlemmer av BKA, Petra, Rita og Aase fra Drammen, er noen av dem som er imot – så sterkt at de tok turen til Førdefjorden for å vise sin solidaritet med de unge som har stilt seg i spissen for kampen mot prosjektet – og for at vi slutter å bruke naturen som søppelplass.

En miljøkatastrofe

Gruveselskapet Nordic Mining skal i disse dager sette i gang arbeidet med å utvinne rutil på Engebøfjellet. Miljøaktivister fra hele landet er samlet for å aksjonere mot prosjektet, særlig fordi Nordic Mining skal deponere gruveavfallet sitt rett ned i Førdefjorden, som er en nasjonal laksefjord med flere rødlistede arter. Totalt 250 millioner tonn gruveavfall med farlige miljøgifter skal dumpes, eller et lastebillass annethvert minutt i femti år!

– Dette er en miljøkatastrofe som utgjør er sterk trussel for livet både over og under vann. At Havforskningsinstituttet uttrykker så sterk bekymring for prosjektet er noe som regjeringa burde ta til følge. Men når de ikke gjør det, må vi gjøre noe! sier Aase Årvik. Hun er en av de tre bestemødrene som har kommet hjem etter å ha vært ved Førdefjorden i en hel uke. – Aksjonen fortsetter med nye aktivister og vi tre er klare for å dra dit igjen!

Sivil ulydighet

I 2016 gjennomførte Nordic Mining prøveboringer ved Førdefjorden. Den gang ble rundt hundre miljøaktivister arrestert, og måtte betale totalt omkring en million kroner i bøter, etter å ha lenket seg fast til anleggsmaskiner. Aksjonene, som varte i totalt tre uker i februar 2016, regnes som den største sivilt ulydige aksjonen i Norge siden kampen om Alta-vassdraget på 80-tallet. Nå tyder mye på at nye aksjoner må til.

– Å aksjonere sivilt ulydig krever en sterk personlig overbevisning, så dette er noe jeg har tenkt mye på. Nå som FNs klimapanel nok en gang har fortalt oss at vi må verne mer natur for å ha sjanse til å nå klimamålene, har jeg landet på at jeg er villig til å gjøre det, forteller Aase, og legger til at miljøorganisasjonene har prøvd alle mulige lovlige midler for motstand før de har tatt skrittet ut til sivil ulydighet. – At mineralet de skal hente ut fra gruva er viktig for det grønne skiftet er heller ikke riktig. Rutil brukes som hvitt pigment, og det aller meste av det som utvinnes herfra skal gå til maling, lakk og tannpasta.

Bred folkelig motstand

En undersøkelse fra Norstat viser at 80 prosent av den norske befolkningen er motstandere av sjødeponi. Motstanden er sterk i alle fylker og over alle partigrenser. – Etter å ha vært ved Førdefjorden i noen dager er det tydelig at det betyr mye for lokalbefolkninga, og ikke minst at vi som bestemødre støtter de unge i denne kampen og yter motstand sammen med dem. Det varmer opp det kalde marsværet, og vi håper at næringsminister Jan Christian Vestre kjenner det helt bort til der han sitter, og griper inn før det er for sent, avslutter Aase Årvik.

– Det var sååååå inspirerende og flott på alle mulige måter å være der oppe! legger hun til. – På støttekonserten søndag dukket det opp et BKA-medlem fra Sande i Sunnfjord som ble overrasket over å finne oss tre damer med røde hatter. Flere godt voksne ble nysgjerrig på oss, og vi delte ut brosjyrer og informerte. Vi anbefaler på det sterkeste at flere besteforeldre tar turen! Vi lærte så mye og det var så motiverende for oss å stå sammen med de unge!


Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

  1. Elisabeth Tveter Briseid | 16.03.2022

    Ingen tvil om at besteforeldrenes støtte til de unges kamp for miljøet er verdsatt og på sin plass. Takk til Drammens-bestemødrene!

  2. Tove Torgersbråten | 16.03.2022

    Heia, heia,damer! Flott! Er fullstendig enig. Syns det er forferdelig at man skal ødelegge en frisk fjord. Ikke bare en, men to! Syns myndighetene heller bør bruke energi og penger på å rydde opp de fjordene, som allerede er kraftig forurenset. De har mange å ta av!!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*