Fra diesel til sol

god nytt 3
I alt er det montert 88 solpanel inne på sykehusområdet. Strømproduksjonen er langt høyere enn i Norge, forteller Fløgstad.

I fattige land kan mye oppnås med beskjedne midler – og ildsjeler. Som Kristen Fløgstad fra Søgne, som nylig var i Tanzania for å hjelpe til med å skaffe fornybar energi til sykehuset i Haydom. Han har også hjulpet til med vannforsyningen. Ved hjelp av solenergi har de fått redusert bruken av dieselaggregat, forteller han i en rapport.

Mange kjenner til Kristen Fløgstad og husker hans fortid som norgesmester i tresteg og lengdehopp, – med en rekord som sto i 46 år, til 2019. Færre vet at han i mange år jobba for bl.a. Kirkens Nødhjelp med utviklingsprosjekter i Tanzania og Sør-Sudan. Som pensjonist har han fortsatt med frivillig arbeid i de samme områdene, mye av det retta mot energi- og klimatiltak.


Et grønt skifte ved et sykehus i Tanzania
Kristen Fløgstad

De rike i Vesten har bidratt med den største delen av det globale klimautslippet. Samtidig er det de fattigste som rammes hardest av klimaendringene.

Vi frivillige i energigruppa for Haydom Lutheran Hospital (HLH) i Tanzania tenkte likevel at det var fornuftig å gjøre noe med et høyt dieselforbruk. Spesielt ville vi gjerne redusere forbruket ved det største vannverket som hadde fungert bra i 30 år. Her gav to gamle dieselaggregat energi til velbrukte pumper som løftet vannet 82 meter. Seinere rant vannet 16 km ved hjelp av gravitasjon videre til HLH. Den første planen vår var å satse på solenergi som ny energikilde, men dette forslaget måtte vi legge vekk. Hovedgrunnen var at satsing på solenergi måtte følges av en stor investering i batterikapasitet for å kunne pumpe vann mange timer i døgnet. Dette ville bli for kostbart.

Løsningen ble at vi sammen med sjukehusledelsen fikk etablert et godt samarbeid med det nasjonale kraftselskapet som sa ja til å forlenge høyspentlinja 17 km fram til vannkilden. Parallelt med dette mottok vi støtte fra mange hold til det som var et relativt komplisert prosjekt. Vi fikk to nye og sterkere vannpumper fra en produsent. En rørbedrift på Bryne levert nøyaktig tilmålte rørdeler slik at det var raskt å kople om pumper og ledningsnettet nede ved vannkilden. I tillegg mottok vi 445.000 kr fra et fond i Danmark, elever ved den videregående skolen i Mandal samlet inn ca. 200.000 kr, en Lions-avdeling gav midler osv.

De nye pumpene koples til nede ved vannkilden.

9. januar 2021 var den avgjørende dagen. Dagfinn Berg som var ansvarlig for anleggsarbeidet i 1990, koordinerte arbeidet. Vanntilførselen ble stengt, og gamle rør og vannpumper ble erstattet av nytt utstyr. Den elektriske strømmen ble så for første gang koplet på. Alt fungerte etter planen, og vannet ble nå pumpet kraftigere som før! Etterpå inviterte ledelsen ved HLH til fest for både lokale og tilreisende arbeidere.

Regnskapsmedarbeidere ved HLH utarbeidde regnskapsrapporter hver måned i 2021 for å kunne sammenlikne utgiftene til vannpumping med 2020. Den viktigste innsparinga er redusert dieselforbruk med ganske nøyaktig 100 l diesel i snitt per dag – noe som gir en god klimaeffekt. Dessuten gir overgang til elektrisitet enklere vedlikehold og færre dieseltransporter (nå bare til nødaggregatet). Selvfølgelig har strømutgiftene økt, men ikke mer enn at driftsutgiftene til pumping av vann ble redusert med ca. 175.000 kr i 2021. Vannverkets levetid har blitt forlenget med mange år, og det er grunn til å vente økonomiske innsparinger i mange år framover.

Vi hadde tidligere gjort erfaringer med solenergi siden vi startet opp et pilotprosjekt i 2016. Fra begynnelsen var vi forberedt på både oppturer og nedturer. Den gangen var det ikke lett å få tak i lokale fagfolk med god kompetanse. Noe av utstyret måtte vi ta med oss fra Norge fordi vi ikke fant gode leverandører i Tanzania. Dette har heldigvis endret seg de siste åra i tråd med at solenergi har blitt tatt mer i bruk. Vi samarbeider nå godt med et firma i byen Arusha som ligger 300 km unna. Noen erfaringer vi har gjort underveis:

  • Elsikkerheten på HLH var dessverre ikke så god som den burde være. Dette førte til en omformer som endrer likestrøm til vekselstrøm ble ødelagt i et lynnedslag.
  • Det er ikke mye vedlikehold på utstyret, men det har vist seg at panelene må holdes reine for støv i tørketida.
  • Akkurat nå sliter vi med noen it-problemer slik at vi ikke får levert produksjonstall direkte på appen.

Foreløpig er det installert 88 panel som leverer strøm til det interne strømnettet på HLH. Den produserte strømmen fører til en tilsvarende reduksjon i behovet for kjøp av strøm fra kraftselskapet (vi slipper kostnaden ved å installere batteri for lagring av strøm).

Solpanel har en høy virkningsgrad på Haydom som ligger bare 4 grader sør for Ekvator, og høyden over havet på 1700 meter gjør at panelene ikke blir så varme som de gjør nede ved havnivå. Disse to faktorene gjør at strømproduksjonen per panel er langt høyere enn den er i Norge.

I 2018 fikk vi en spesiell henvendelse fra en døveskole med 105 elever. Dette var i en periode med hyppige strømbrudd, og nattevakta på skoleinternatet hadde et svare strev med å holde oversikt med elevene hver gang lyset gikk om natta. Heldigvis hadde vi to små solpanel og et batteri til overs fra et annet prosjekt. Vi strekte kabler fra rom til rom og monterte pærer på 1 watt på alle soverom som etterpå kunne stå på og lyse gjennom natta. Dette var et rimelig tiltak, men som likevel betydde en forskjell for elever og tilsatte.

I januar 2021 fikk også landsbyen Murkuchida som «eier» vannkilden, sikker vannforsyning gjennom et eget solenergianlegg som transporterer vannet 3 km videre og løfter vannet 50 m oppover. Dette prosjektet sikrer stabil vannforsyning til både landsbyen og en barneskole med 600 elever.

Vi har erfart at solenergi gir rimelig og pålitelig energi. Planen for 2022 er å montere flere solpanel. Vi håper å produsere mer solstrøm for å spare strømutgiftene på HLH. Det er også planlagt å bygge et separat anlegg for utelys med led-lamper som skal fungere som sikkerhetslys for HLH og som skal få energi fra nye solpanel.

Et annet prosjekt er teste ut flere solfangere (solar water heaters). Dersom pleierne ved HLH er fornøyde med dette varmtvannet, kan vannet til avdelingene etter hvert bli levert av slike solfangere. Da er vi nærmere målet om å kunne stenge dampkjelen, og da vil en ytterligere reduksjon av dieselforbruket være mulig.


Skolen i Murkuchida får drikkevann vha solenergi.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*