Fortsatt kamp om E39

Hordfast Gro
Motorveiprosjektet Hordfast med en 5 km lang bru over Bjørnafjorden vil øke trafikken fem ganger og rasere viktig kystnatur. Uttrykk for en forelda tankegang, mener Gro Fjeldtvedt. Ill. fra Statens vegvesen.

«Å redde miljø og klima» kan kanskje virke litt ambisiøst. Men av og til får du det innpå livet, sier BKA-medlem Gro Fjeldtvedt i øykommunen Tysnes sør for Bergen. Det omstridte vegprosjektet E39 (Hordfast) Stord–Os vil bety enorme inngrep og økt biltrafikk, og har fått diskusjonen i gang lokalt. Nå blir det folkemøte om saken!

Ikke for sent

Gro Fjeldtvedt synes det er skuffende at den nye regjeringa har valgt å gå videre med Hordfastplanen, i stedet for å prioritere natur og miljø. Men hun og andre tysnesinger har ikke tenkt å gi seg. – Det er ikke slik at det er for sent å endre planer, sier hun. – Selve reguleringsplanen skal sendes til departementet til våren, og oppstart er ikke før 2027. Så mye kan endre seg. Flertalletet i kommunestyret har rett nok sagt ja til Hordfast. Men vi har ennå ingen oversikt over hvor stor andel av befolkningen som er for eller imot vegprosjektet.

I slutten av mars er det plan om et folkemøte på Tysnes, i regi av Tysnes SV, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet. Her skal skepsisen og motstanden i lokalsamfunnet få lufte seg. Men også tilhengerne av Hordfast skal få komme til orde, understreker Gro. – Jeg tror mange egentlig er usikre på hva de skal mene, og det blir rom for spørsmål og innspill.

Forelda samfunnsvisjon

Øykommunen Tysnes har under 3000 innbyggere, og det har nok vært vanskelig for mange å si sin mening om planene, sier Gro Fjeldtvedt. – Folk her er selvfølgelig lei av smale, trafikkfarlige veier, og ferger som slutter å gå i titiden på kvelden. Men en firefelts motorvei som skal legges over øyene her, har ikke noe med lokale behov å gjøre. Det er en del av en gigantisk plan for å omforme hele regionen og gjøre Sunnhordland og Bergen til et felles arbeidsmarked, der stadig flere av oss skal forflytte oss stadig lengre i stadig større fart …

Hordfast vil etter prognosen femdoble trafikken mellom Sunnhordland og Bergen. – Hva slags mål er det? spør Gro, – i en tid da vi burde sette kreftene inn på å dempe transportbehovet, og finne andre og bedre måter å kommunisere på? Selvsagt trenger vi gode veier, og moderne elektriske ferjer som går når folk trenger dem. Men planer for å øke vår avhengighet av bil og veitransport virker foreldet.

Enorme naturinngrep

Prosjektet er kritisert også av Statsforvalteren, som har omtalt Hordfast som det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid, og at det truer sjeldne kystskogtyper av internasjonal verneverdi. – Dette er verdier som vi ikke har råd til å miste mer av, mener Gro Fjeldtvedt. Det er ikke bare i andre deler av verden at natur forsvinner i høyt tempo. Det gjelder også her i Norge, der asfaltørkenen sprer seg som aldri før! Nye naturområder blir borte hvert eneste år. På Reksteren der den nye motorveien skal gå, finner vi blant annet boreonemoral regnskog, en sjelden og bevaringsverdig skogstype med særlig stort artsmangfold.

Besteforeldrene på Tysnes hadde sin første organiserte markering mot Hordfast i september, rett før valget. – Responsen var ganske bra, forteller Gro Fjeldtvedt. – Som så ofte ellers viser det seg at når noen står fram og utrykker sin motstand, så følger andre på. Fortsatt er det bare SV av de politiske partiene her som har tatt samme standpunkt som oss. Men jeg tror tida jobber for oss.


12. sept. 2021: God stemning blant Besteforeldrene på Tysnes, som fikk låne telt av sine venner i Naturvernforbundet.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Silvia Kriz | 18.01.2022

  Disse svære veiprosjektene baserer seg på at biltrafikken skal øke like mye og mer fram til 2050 som den har økt de siste tiårene. Det er jo helt feil og bakstreversk tenkning! Vi fra Sør-Rogaland BKA heier på dere, måtte dere få politikerne til å ta til vettet.

 2. Idar Støwer | 19.01.2022

  Veldig bra initiativ på Tysnes!
  Støtter Gro Fjeldtvedts skuffelse over den nye regjeringen. All motstand framover er viktig for å stanse den vanvittige satsingen på 4-felts motorveier over hele landet. Veier som er overdimmensjonert, ulønnsomme (selv om Nye Veier legger til grunn at samfunnsnytten blir større med økt hastighet og bilbruk) og som er både klima- og miljø-ødeleggende. Håpet er at motstandgruppene som finnes flere steder i landet, kan samordnes og med tyngde stlle krav til den nye regjeringen og Stortinget (bl.a. i forbindelse med høstens budsjett.

 3. Elisabeth Tveter Briseid | 19.01.2022

  Heia heia! Dere er på parti med framtida!

 4. Harold Leffertstra | 24.01.2022

  Kjempeflott av Gro Fjeldtvedt på Tysnes. Dersom vi kan samle flest mulig øker våre sjanser å få skalert ned gigantprosjekter som Hordfast. Neste uke skal vi diskutere i Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) der BKA er med, om også hvordan vi kan samle flest mulig organisasjoner mot overdimensjonerte veiprosjekter som ferjefri E39 og støtte lokale initiativ som på Tysnes og Sør-Rogaland.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*