Stor forskjell på partiene

partiene logo

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. De gir rødt lys til Høyre, Sp og FrP, som havner på bunn med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys. Resultatet er slående likt analysene til Besteforeldrenes klimaaksjon, med partiene i samme rekkefølge.Naturvernforbundet har spurt partiene på Stortinget om hvilken miljøpolitikk de vil føre i tida som kommer. Undersøkelsen viser at det er stor forskjeller, og at de store partiene gjennomgående skårer lavt eller midt på treet. Av de 37 miljøsakene i undersøkelsen svarer flertallet i dagens Storting nei til 24. Les mer: Her er partienes miljøpolitikk

Besteforeldreaksjonen har valgt en annen metode. I stedet for å gå til til partiene, har vi stilt kontrollspørsmål til partiprogrammene, som noen av oss har finlest og studert denne våren. Vi har sett ekstra grundig på temaene oljepolitikk, samferdselspolitikk og internasjonal klimabistand. Undersøkelsen er oppsummert i en matrise med fem utvalgte spørsmål:

Alf Engdal i Trondheim har stått sentralt i arbeidet for BKA. Partiprogram er ikke alltid lett å bli klok på, sier han. – De er blitt til gjennom interne dragkamper og kompromisser, og ulike formuleringer kan være vage og peke i ulike retninger. Vi mener likevel at konklusjonene våre er nokså riktige, – selv om de kan være i strid med bildet partiene ønsker å gi av seg selv i valgkampen. Vi ser for eksempel at miljøpolitisk talsmann for Ap, Espen Barth Eide, uttaler at partiets politikk nå i tråd med – eller «kompatibel med», som han sier – 1,5 gradersmålet. Det finner verken vi eller Naturvernforbundet at det er dekning for.

– Ap kommer likevel noe høyere opp på Naturvernforbundets rangering?
– Ja, og det tror jeg nok først og fremst har å gjøre med forskjellig metodikk. Vi har tatt utgangspunkt i partiprogrammene mens de har innhentet svar fra partiene på en rekke enkeltspørsmål. For eksempel spør de om «Satsing på utbygging av jernbane gjøres som erstatning for ny motorveibygging, ikke i tillegg til?» Ap har svart ja, men det er ikke mulig å finne belegg for en slik tydelig prioritering i programmet, mener vi.
– Når det gjelder temaet internasjonal klimabistand, så er vi strengere med både Venstre og Ap enn det Naturvernforbundet er. Vi mener det er godt grunnlag for våre vurderinger blant annet knyttet til adjektivet ‘vesentlig’. Dette kan bli en av de aller viktigste sakene i åra som kommer, tror vi. Omtrentligheter holder ikke!

– Besteforeldrene skal snart i gang med en større annonsekampanje fram mot valget, der denne matrisen blir vist. Hva vil man oppnå med dét?
– Besteforeldrene mener at valget i 2021 må bli et klimavalg. Vi har kort tid på oss, mye må skje i det neste tiåret. Vi håper annonsen kan få folk til å reflektere over utfordringen og til å tenke over hvordan vi nå, hver enkelt av oss, som ansvarlige samfunnsborgere, kan bidra til at Norge gjør sin del av jobben og blir en pådriver i klimakampen. Enkelt sagt så håper vi at annonsen kan bidra til økt oppslutning om de partiene som vil ha den mest offensive klimapolitikken. Og kanskje også til at noen av etternølerne skjerper seg. Det trengs!

Spre klimavett,
del denne saken!

7 kommentarer

 1. Jan leon hole | 08.07.2021

  Flott initiativ

 2. María Mercedes BREKKE | 08.07.2021

  Tydelig og fin orientering! Takk for innsatsen!

 3. Finn Bjørnar Lund | 10.07.2021

  Det blir stadig viktigere å mobilisere kreftene mot de store passive partiene som spekulerer i at folk er kunnskapsløse og ikke bryr seg om de livsfarlige klimaendringene (særlig for etterslekta). Partiene påvirker velgerne til passivitet. Men i stortingsvalget som nå nærmer seg må vi vise dem ryggen! Jeg fatter ikke hvordan statsministeren og klimaministeren kan stå fram å skryte av hvor mye som gjøres og at «utslippene går ned», mens vi ikke var i nærheten av å nå klimamålene for 2020 sjøl med hjelp av COVID-19.
  Og oljejakta fortsetter. Vi kan knapt si at vi har en seriøs klimapolitikk så lenge den skal styres av «etterspørselen etter olje». Erna og oljeministeren sier jo rett ut at det er derfor vi leter etter mer olje.

 4. Trygve A. Meyer | 10.07.2021

  Vet ikke riktig hva som blir den beste klimapolitikk for natur, miljø og helse, bare at noen må tape for at andre skal vinne der det kan skapes situasjoner som kan rive klimakrisen inn i trøbbel både politisk, teknisk og økonomisk. Klimakampen er mer en global utfordring enn den som drives eksepsjonelt nasjonalt som hos oss, da etiske utfordringer må sees global og ikke minst forurensningene som truer verdenshavene, og som jeg hører lite om. Pådrivere i klimakampen, men mot hva og hvorledes?

 5. Kristian Frederik Brandt | 10.07.2021

  Parallelt med annonsekampanjen bør de mange meget skolerte medlemmer av BKA skrive faktabaserte avisinnlegg om klima- og miljøutfordringene i riksavisene. Det er viktig at slik informasjon ikke bare tilflyter «menigheten», slik tilfellet er med innleggene på BKAs nettside. Det er dessverre mange som ikke har relevant kunnskap om klima- og miljøkrisen til å stemme på aktuelle partier.

 6. vidar Lillebo | 15.07.2021

  15. juli 21
  Med EU si miljøpakke hengande over hode på oljelobbyen, blir det spent å sjå åssen spesielt AP/H vil stille seg. Begge partier ivrer sterkt for fortsatt EØS-samarbeid, men dersom nå EU heller ikke vil ha norsk naturgass, ja da blir situasjon veldi vanskeli. For SP kommer dette som et nytt moment for å melde seg ut av Eøs-samarbeidet og hvor havner så Frp videre i dette spillet?. Å få danna ei ny regjering dersom EU si miljø-pakke skal me, kan bli å stokke om på tenkte regjeringskabaler. Dersom MBG får økt oppslutning kan kanskje Oslo-modellen, være av interesse?
  I alle fall, Vi trengte dette innspillet fra EU, for å få klima-krisa opp på dagsordnen

 7. Ruth Solveig Birkeland | 01.08.2021

  Godt begrunna argument er vår (BKA) sin styrke. Fortset med det! Og det å avdekka reelt innhald i politikken. BKA har gjort ein god jobb her, tykkjer eg.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*