Myr er ingen enkeltsak

Myr
Myr tar opp CO2 fra atmosfæren og lagrer det i bakken. I Norge har denne prosessen siden istida dannet store lagre av karbon.

Med Venstre som pådriver innførte regjeringa for et år siden forbud mot nydyrking av myr, – naturens viktigste karbonlager. Nylig fikk Ap med seg Sp og FrP på å oppheve dette forbudet. Er det et varsko om at vi til høsten kan få en regjering som svekker klima- og miljøpolitikken? Kan en evt. mindretallsregjering Ap/Sp bli en ny nedtur?

Svaret er ja, – det kan skje, i verste fall. I myr-saken er det rett nok uenighet mellom partiene om hva som faktisk er vedtatt. Det som er sikkert, er at forbudet er erstattet med noe løsere, der kommunene får mer å si. Det betyr at myr vil bli drenert, natur gå tapt og CO2 sluppet ut. Det hjelper lite at Sp oppfatter seg selv som aldri så grasgrønn. Heller ikke at Ap i sitt nye program sier at «klima og natur skal være fundament og ramme for alle områdene der vi utvikler politikk». Går vi inn i konkrete klima- og miljøstandpunkter, er det ingen tvil om at de to partiene står nærmere H og FrP enn sine potensielle samarbeidspartnere blant miljøpartiene.

Denne våren har en gruppe i Besteforeldreaksjonen finlest partiprogrammer. Vi har valgt å se bort fra alle de fine orda, og i stedet stilt våre egne, kritiske kontrollspørsmål til det som står der. Resultatet for fem av de viktigste spørsmål er samla i denne tabellen (delvis basert på utkast, ikke endelig vedtatte program):

For mange i Ap og Sp er dette en rangering de vil like dårlig, og sikkert også protestere mot. Vi på vår side har selvsagt ingen behov for å stemple noen. Vårt sterke ønske er tvert om å finne mest mulig grønt og minst mulig grått og rødt i partiprogrammene.

Det er mange som har forventninger til en ny regjering etter valget. Mange ønsker å tro at en regjering med Ap i spissen vil sette fart i klima- og miljøtiltak. Den sympatiske lederen i Energi- og miljøkomiteen, Espen Barth Eide, hevder jo at Aps politikk nå er i pakt med 1,5-gradersmålet. Den nye IEA-rapporten «beskriver en trend vi allerede har tatt høyde for», forteller han.

Problemet er at vi får et annet bilde når vi ser hva som faktisk står i programmet for 2021–2025. Det mest positive vi finner, er sterkere vilje til internasjonal klimasolidaritet. Det kan likevel ikke dekke over de hjemlige politiske realitetene, der Ap ofte plasserer seg sammen med Sp, med en rekke tvilsomme og uklare svar på det vi mener er viktige og relevante spørsmål.

Det er grunn til å regne med at en mindretallsregjering av de to partiene for det meste vil søke samarbeid med H og FrP. Forskjellen fra dagens regjering vil være at den ikke har et grønt korrektiv som Venstre. SV, MDG og Rødt vil havne i skyggenes dal, nesten uansett hvor godt de gjør det ved valget.

Ap-ledelsen står inntil videre fast på at den ønsker seg en flertallsregjering med SV. Samtidig er samarbeidet med Sp og FrP for å oppheve forbudet mot myr-ødeleggelser et faresignal. Som biolog Anna Blix skriver i en kronikk i Klassekampen om denne sørgelige affæren: «Å stanse klimaødeleggelsene og ta bedre vare på naturen må begynne med det aller enkleste – å ikke gjøre om gode klimatiltak som allerede er iverksatt.»

Vi for vår del kan bare håpe at myr-saken ikke speiler en større situasjon, der de vakre miljø- og klimavisjonene taper for næringsinteresser og velger-frierier, hver gang det gjelder?


BKA har lenge vært opptatt av myr. Her fra juni 2015, da vi fikk med oss barnehagebarn fra Ullensaker til å spa jorda tilbake på plass på den truede Jødahlsmåsan. Foto: Ivan Chetwynd

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Margaret Heldor | 15.06.2021

  Takk for innlegget om myr. Det er et tankekors at det går an å ombestemme forbudet om nydyrking av myr, selv om det var noen unntak i det opprinnelige vedtaket . Vi som opplever at hytter, hus og veier blir bygget på myrområder, hadde håpet på en tilstramming og ikke det motsatte Det er mulig at mange syntes det var urettferdig at forbudet ikke først gjaldt bygging på myr, men dette går jo i helt feil retning.

  Jeg har blitt skikkelig inspirert av BKA sitt arbeid med myra på Jødahlsmåsan. Her hvor jeg bor, på Beitostølen, er det planer om fortsatt «tung» hytteutbygging. I den nye kommuneplanen har de heldigvis lagt inn flere av FNs bærekraftsmål , men samtidig har de en målsetting om at innen år 2035 skal besøksdøgn i kommunen fordobles. Jeg tror det har gitt utbyggere et skikkelig puff til videre hyttebygging, selv om både endel fastboende, hyttefolk, beitenæringa og naturvernere protesterer. Det ser ut for meg som en del av hyttene blir bygget på myr.

  Vi som går og tenker på at hvis alle hadde levd som en nordmann/kvinne, hadde det vært behov for 3,6 jordkloder ( http://www.fn.no/Land/Norge), liker ikke at hele Norge skal ha hver sin hytte og at den til og med kan bygges på myr. Her på Beitostølen skal de lage «klimavennlige hytter», men det mest klimavennlige er å la være å bygge dem. Både lokale og sentrale politikere har ansvar for å si STOPP.
  Nå setter jeg på nytt skiltet på jakka mi der det står REDD MYRA. Håper det hjelper.

 2. Øyvind Nes | 15.06.2021

  Takk til ledelsen i BKA. Saklig og informativt stoff.
  Politisk må det jo bli, siden det er p. som sitter ved roret
  Når jeg ønsker lykke til i det videre arbeidet, er det ikke
  mye for deres, eller min skyld, men for kommende generasjoner over hele verden, slik også målsettingen for BKA er.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*