Foten ned for Avinor

gardermoen 2
Ill. fra Avinor

Sammen med 13 andre organisasjoner har BKA sendt brev til Stortinget om plan for ny rullebane på Gardermoen. Det vil gi økte klimagassutslipp og mer støy, og beslaglegge store og verdifulle jordressurser. «Stortinget må derfor, under behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033, sette foten ned for videre planlegging.»

I strid med framtidas behov

Nordmenn flyr svært mye. Fra 2002 og fram til 2019 har utslipp av klimagasser fra flytrafikken fra Norge til utlandet økt med nesten 140 prosent. Også innenriks flyr vi svært mye. I sum står fly for halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser.

Mens pandemien pågår, ligger mye av flytrafikken nede. Bruken av digitale kommunikasjonsløsninger har økt kraftig, og kan bety permanente endringer i reisebehovet, heter det i brevet fra organisasjonene. Stortinget oppfordres til å fjerne virkemidler som stimulerer flytrafikken.

Ny rullebane vil gi trafikkvekst med tilhørende økte klimagassutslipp. Dette står i sterk kontrast til at Norges og verdens klimagassutslipp må reduseres raskt og mye. Teknologi vil kunne bidra til utslippskutt i luftfarten, men vi har ikke råd til at disse gevinstene spises opp av at trafikken igjen vokser, kanskje til og med over 2019-nivået.

Å legge enda mer arealer under asfalt og betong er uansett ingen løsning for framtida, som trenger mer bærekraftig matproduksjon, intakte økosystemer og friluftsområder til beste for folkehelsa. Global usikkerhet, som forsterkes av klimaendringene, setter spørsmålet om matvaresikkerhet enda høyere opp på agendaen, skriver organisasjonene.

Les hele brevet til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité HER.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*