Tung skyts i valgkampen

stavanger-klimamarsj-4
Besteforeldre med klar melding til våre politikere. Fra Folkets klimamars i Stavanger 2015. Foto: Gustav Paulsen

Valgkampen står for døra, og Besteforeldrene har tenkt å gjøre seg og sin stemme gjeldende. I en rapport som nå legges fram, blir den norske klimapolitikken kartlagt siden 1990. – Det er ikke noe pent syn, sier en av forfatterne, Alf Engdal. Hensikten er å bidra til at det vi har foran oss, skal bli bedre. Det vi tro. For våre barnebarns skyld.

Se rapporten her: Norsk klimapolitikk – fortid og framtid


Det siste halve året har Alf Engdal  (t.v.) og Ola Dimmen, begge bosatt i Trondheim, jobbet med å ferdigstille klimapolitikk-rapporten, etter at BKAs valgutvalg ble enige om at det trengs noe som kan gi en solid bakgrunn for egne meninger og egne utspill.

Arbeidet startet med en kartlegging av hvordan partiene har stemt i klimasaker som har vært oppe i Stortinget, forteller Alf Engdal. – Det var ikke oppløftende. Så vi bestemte oss for å se på klimapolitikken i en bredere sammenheng. Mye av dokumentet beskriver hvordan norsk oljepolitikk er i motstrid til de globale utfordringene slik disse er kartlagt gjennom FNs klimapanel. Det gjelder først og fremst oljeproduksjon og oljeleting. Vi viser at klimatiltak som har fått mye oppmerksomhet, som for eksempel CCS (karbonfangst og -lagring), vil gi svært begrensede bidrag. Vi har også viet overforbruket i de industrialiserte land mye plass, og etterlyser konkrete tiltak fra politikerne også på dette området. Vi har vært nøye med å dokumentere og gi bakgrunnsinformasjon, og har en liste med mer enn 50 referanser. Avslutningsvis beskriver vi det vi mener er nødvendig klimapolitikk i Norge og påpeker at det haster med konkrete og inngripende tiltak.

– Og om jeg spør hva du selv har lært av å ta en slik gjennomgang av klimapolitikken?
– Da må jeg bare svar at det har vært et svært lærerikt arbeid. Vi har fått dokumentert unnfallenheten i norsk klimapolitikk. Utslippsmål er ikke blitt nådd før det er definert nye – som heller ikke ble nådd. Vi har sett at oljeinntekter og fortsatt økonomisk vekst er høyest på prioriteringslisten og trumfer det meste av klimatiltak. Vi er blitt enda mer overbevist om at landet vårt er på en grunnleggende feil kurs.

– Hva med partienes stemmegiving i Stortinget, som dere har sett på. Var det noen overraskelser der?
– Kartlegging av stortingsvoteringer ble ikke hovedsaken i dokumentet, slik vi først tenkte. Voteringer er likevel dokumentert for aktuelle klimasaker som har vært oppe gjennom de siste årene. Det er tydelig at vi har tre ‘klimapartier’, nemlig MDG, SV og Rødt. Dette er partier som offensivt har fremmet egne forslag, som i all hovedsak er stemt ned av de øvrige partiene. Resultatet var ikke veldig overraskende, men det var likevel mer entydig enn forventet. Så kan det sikkert innvendes at vi har tatt med feil saker eller ikke sett på helheten. Vi mener imidlertid at fremstillingen gir et godt bilde av partienes klimaprofil.

– Hvordan tenker dere at dette dokumentet vil kunne bli brukt framover?
– Det vil være som et underlag for å påvirke både politikere og opinion. Vi har laget ammunisjon og kanskje også våpen, og vi håper at også andre deler av miljøbevegelsen kan finne dokumentasjonen vår nyttig. Kanskje også media/journalister har noe å hente her. Vi tar selv mål av oss til å utforme spørsmål og krav til partiene med grunnlag i det vi har kartlagt. Og ser for oss at medlemmer i BKA og andre kan finne argumenter i møte med partier og politikere på stands og møter fram mot valget. Det er nå opp til oss og alle andre som kjemper for vår felles framtid. Arbeidet fram mot klimavalget i 2021 starter for fullt nå!

– Og håpet er …?
– Håpet må vi alltid ha med oss! Skal vi til og med driste oss til en visjon, må det være der et av de største partiene – og det må vel bli Arbeiderpartiet – står opp og forteller oss hva som er nødvendig, hvilke omstillinger som må til og at det vil bli krevende. Samtidig fortelle oss at de vil sikre velferdsstaten, og at alle vil få et godt liv gjennom omstillingen og etterpå. Kanskje vi til og med vil få et bedre liv hvor jaget etter mer forbruk erstattes av en samlet moralsk bevissthet om at vi som nasjon bidrar til å sikre en god og klimavennlig tilværelse for alle, nasjonalt og globalt.

————————————————————————–
Alf Engdal, 74, bor i Trondheim, sivilingeniør og pensjonist på fjerde året. Bestefar til fire. Han har jobba med informasjonsteknologi fra internettets spede begynnelse, forteller han. Med på ‘galeien’ med stort hus, SUV og mye reising. Men hele tida også med interesse og bekymring for natur og miljø. – Jeg var med i FIVH på 1970-tallet og i Naturvernforbundet i alle år. Da jeg for et par år siden meldte meg inn i BKA, opplevde jeg å bli tatt opp i en særdeles hyggelig og entusiastisk gruppe her i byen, med Ola Dimmen og Nina Weidemann i spissen. Senere er jeg blitt kjent med besteforeldreaktivister også andre steder i landet, og må bare si at jeg opplever det som et meningsfylt sted å bruke krefter og erfaring.

Alf Engdal. Bilde tatt ved Storrvatnet mellom Grimsdalen og Haverdalen i Rondane.

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Harold Leffertstra | 07.01.2021

  Kjemperos til forfatterne Alf Engdal og Ola Dimmen! Dette arbeidet er imponerende, synes jeg, meget imponerende. Har bare såvidt skummet gjennom selve rapporten men det jeg har sett dekker så og si alle relevante områder, og så oversiktlig. Vil være et glimrende utgangspunkt for BKA, både nasjonalt og lokalt til å planlegge og starte aktiviteter og kampanjer, ikke minst fram til valget i september. Men også andre (miljø)organisasjoner, og skoler, vil etter min mening kunne ha stor nytte av den. Jeg gleder meg til å lese den mer grundig!

 2. Birthe Nielsen | 11.01.2021

  Takker for en utrolig flott og gjennomarbeidet rapport.Har lest den ganske grundig, men vil komme til å vende tilbake til den mange gange og ikke minst for å nærlese alle henvisningene som er markert med rødt.
  Oversikten over partienes stillingtaken er god å ha, når vi skal debattere med folk. Den er som forventet og det er sørgelig at AP i så mange saker er imot forandring frem mot et samfunn mindre avhengig av olje.Temaet nedvekst er veldig interessant og helt nødvendig tenker jeg, når det gjelder vårt rike samfunn og store deler av befolkningen, men det må skje på en rettferdig måte. Spørsmålet om bruk av midler fra oljefondet til et framtidig klimafond har jeg ikke funnet, men kanskje oversett. Det tror jeg imidlertid kan bli en viktig diskusjon også i valgkampen.

 3. Gro Nylander | 11.01.2021

  Dette er et imponerende arbeid av Ola og Alf E. Det har kostet mange arbeidstimer og virker gjennomarbeidet og veldokumentert. Det kan brukes til mangt, både av politikere, media (må vi håpe) og oss i BKA. Godt jobba!
  MEN hva med forslage t»Nødvendig kimapolitikk forslag Trondheim» som Ola sendte ut til høring blant oss i august? Det var forbilledlig kort for oss som ikke klarer/ønsker/proriterer å gå i dybden, men trenger noe begrenset, men vel-referert å vise til, og til å hente fakta fra. Hvis man f.eks skal holde et foredrag for Hvermansen, eller skrive en artikkel er det jo begrenset hva man kan få med, man trenger en kort, konsis oppsummering. Det samme gjelder antagelig politikere og media. Er den kortfattede oppsummeringen nå en del av dette store arbeidet? Departementenes NOUer har jo ofte en kortversjon. Hva tenker forfatterne av denne flotte rapporten?

 4. Ivan Chetwynd | 19.01.2021

  Rapporten burde trykkes som et hefte i hendig format!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*