Risikoen er enorm

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    onsdag 23. sep 2020
  • AV:
    Redaksjonen
hiroshima
Hiroshima 6. august 1945: 80 000 mennesker døde. Over noe tid døde dobbelt så mange av radioaktive skader.

Det finnes ingen kur for atomkrig. Forebygging er eneste mulighet, heter det i et åpent brev signert 56 tidligere presidenter, stats-, utenriks- og forsvarsministre til støtte for FNs atomvåpenforbud. – Vi kan ikke overlate denne risikoen til våre barn og barnebarn. Forby atomvåpen nå! skriver seks tidligere norske stats-, forsvars- og utenriksministre. Begge appeller er trykt i Aftenposten.

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) mottok Nobels fredspris i 2017. Den norske regjeringa har med støtte av Arbeiderpartiet likevel gått mot at vårt land skal undertegne FN-traktaten om forbud mot atomvåpen. Argumentet har vært at avtalen ikke vil skape fremgang fordi den ikke støttes av noen av de landene som har atomvåpen, og at det er uaktuelt for Norge å støtte et forslag som svekker NATO som forsvarsallianse.

Dette avvises av Kjell Magne Bondevik, Thorbjørn Jagland, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Eldbjørg Løwer, Knut Vollebæk og Bjørn Tore Godal.

Dersom Norge slutter seg til, kan vi fortsatt være alliert med atomvåpenstater. Men vi blir forpliktet til ikke å bistå eller oppmuntre våre allierte til å bruke, true med å bruke eller beholde kjernefysiske våpen. Det gjenstår nå bare ratifikasjon fra seks land for at traktaten skal tre i kraft.

Vi mener tiden er inne for å tenke nytt, fordi dagens situasjon er uholdbar. Vi må innse at dersom vi ikke tar tydelig standpunkt mot at atomvåpen skal besittes og potensielt brukes på våre vegne, vil nye og destabiliserende atomvåpen produseres og utstasjoneres i vårt navn. Les hele kronikken HER.

Bondevik og de andre gir sine fulle støtte til appellen fra de 56 tidligere internasjonale lederne, blant dem FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon og to tidligere generalsekretærer i NATO, Javier Solana og Willy Claes.

Ved å påberope oss beskyttelse med atomvåpen fremmer vi en farlig og feilaktig tro på at atomvåpen skaper økt sikkerhet. Istedenfor å legge til rette for at det skal kunne gjøres fremskritt mot en verden fri for atomvåpen, gjør vi det vanskeligere. Les hele appellen HER.

ICAN Norge består av 53 organisasjoner, som støtter målet om et forbud mot atomvåpen og at Norge skal ratifisere FNs atomvåpenforbud. Besteforeldrenes klimaaksjon vedtok på sitt årsmøte 2018 å tilslutte seg kampanjen. Begrunnelse for innmelding: «Å kjempe for å få innført atomvåpenforbudet må være en naturlig del av BKA sitt arbeid for å skape og bevare et levelig klima for de kommende generasjoner. Bruk av atomvåpen kan få innflytelse på klimaet over hele kloden og i verste fall føre til total utryddelse av menneskeheten.»

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Birthe Nielsen | 24.09.2020

    Dette er kjempebra. Tidligere politikere har tatt til vettet og erkjent hvor stor trusselen fra atomkraft er og at dette bare vokser. Trist de ikke innså det, mens de var aktive, men kanskje er det slik, at det er lettere å protestere, når man ikke selv sitter på taburettene og har ansvar. Likevel gjør tyngden blant disse at motstanden mot atomkraft kan vokse. Norge, som har en plass i sikkerhetsrådet bør så absolutt være med til at fremme dette, men ennå har regjeringen som bekjent ennå ikke underskrevet Forbudet mot atomvåpen, selvom 80 % av befolkningen er for forbudet. Følg med på ICAN sine sider. Mange byer har allerede undertegnet ICAN Cities Appeal. Men noen få gjenstår. Dette kan du finne på ICAN sine nettsider og bor du i en by, som ennå ikke er med, kan du kanskje påvirke lokalpolitikerne der til også å bli med. Hvis alle byer og tettsteder i Norge er med, kan vel ikke regjeringen nekte å undertegne forbudet. Vårt medlemskap i NATO, som er en atomparaply er ikke til hinder for å undertegne avtalen. Men da må Norge tørre å bruke sin plass i NATO til å påvirke mot nedrustning av atomvåpen også innenfor NATO. NATO er vel en demokratisk institusjon, eller hva? De hevder i hvert fall å forsvare demokrati i andre land.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*