Heme igjen i Bergen!

All-focus
Blomster fra kommunen: Marte Mjøs Persen og Normann Natland koronahilser! Foto: Bjørghild des Bouvrie

En stor skare familie og venner, besteforeldre og sykkelentusiaster tok imot Normann Natland da han kom til Bergen i dag, etter avtråkk fra Alta 10. mai. Noen syklet med på sjarmøretappen inn til Festplassen og et uformelt godværsarrangement med appeller og sang. Blant appellantene var ordfører Marte Mjøs Persen (Ap), som framholdt verdien av fellesskap, og å løfte i flokk.

Kjære Normann Natland,
velkommen hjem til Bergen!
– Etter 2 200 km og 50 dager på sykkelsetet, så kan jeg tenke meg at du er stiv og støl både her og der!
– Men for en innsats, for en stå på vilje, og ikke minst, for en viktig sak du, og mange andre besteforeldre kjemper for.
– Det å sykle Alta-Bergen er i seg selv er en utrolig bragd, enda mer imponerende er det når en tenker på hvorfor du gjør det, og det engasjement som ligger bak.
– Klimaendringene, de er reelle og de er her nå. I Bergen er vi heldigvis mange som drar i samme retning. Vi jobber for å bekjempe klimaendringene, en verden med mindre ulikhet, sterke fellesskap, rett og slett en god by for nåværende og fremtidige generasjoner.
– Samtidig som vi har gjort og gjør mye, så er vi langt ifra i mål. Og som Bruce Springsteen synger: «Nobody wins unless everybody wins».
– Alle vi som har barn, barnebarn, eller kjenner noen som skal leve lenger enn seg selv, kjenner også på en usikkerhet for hvilke muligheter neste generasjon får, og hvordan fremtiden blir.
– Det ingen av oss som ønsker å stå i situasjonen vi er i nå, men det er vi som står her, og det er opp til oss å løse den, enten vi vil eller ikke.
– Selv om det er stor enighet om at vi må kutte i utslipp og handle mer klimavennlig enn tidligere, så er det utfordringer knyttet til forståelsen av hvorfor det haster.
– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å nå lavutslippssamfunnet har alle et ansvar – både enkeltindivider, kommunen, organisasjoner og bedrifter.
– Det hver og enkelt av oss bidrar med har betydning. Det betyr noe at en lar bilen stå og sykler til jobben. Det betyr noe at en velger å kildesortere og plukke plast langs strender. Det betyr noe at en klarer å skape bevissthet rundt klimaspørsmålet, noe som Normann har gjort de siste 50 dagene.
– Jeg er imponert over pressedekningen, og dermed også rekkevidden og innflytelsen sykkelturen din har hatt. Du har vært på radio, tv, i regional- så vel som lokalaviser.
– Det å skape bevissthet rundt hvordan en kan bidra lokalt er utrolig viktig. Klimakrisen er ikke en krise vi kan kjøpe oss ut av ved hjelp av kvoter. Hvis vi skal nå 2, og aller helst 1,5 graders målet, må hver og en av oss gjøre det vi kan lokalt, også må vi ha tillit til at det gjør andre også.
– I tillegg til det flotte initiativet som du har fullført for klimaet i dag, Normann, så vil jeg benytte anledningen til å også trekke frem et annen jubilant her i dag.
– Bybanen i Bergen fylte i forrige uke 10 år. Foruten Bergens mange bybranner, så er det ingen ting som har forandret Bergen mer enn Bybanen. Etter ti år og en voldsom økning i antall kollektivpåstigninger som en følge av Bybanen, er det heldigvis ikke lenger snakk om, om vi skal ha Bybanene til alle bydeler, men hvor den skal gå. Det sier for meg alt om Bybanens suksess. Vår største utfordring i den forbindelse vil fremover være, hvor rask kan vi få bygget videre. I det spørsmålet må vi alle stå samlet, Bybanen må bygges kontinuerlig og så raskt som mulig.
– Til slutt gjenstår det bare å nok en gang gratulere Normann Natland med en vel gjennomført tur fra Alta til Bergen! Og ikke minst! Fortsatt lykke til i klimakampen. Jeg kjemper med dere!

«For barna og for vår jord, for livet og alt som gror …» Til stor jubel framførte Normann sjøldikta sang på Festplassen i Bergen. Foto: H Wiik

Appell også ved byråd for klima og miljø, Thor Haakon Bakke.

Foto: Bjørghild des Bouvrie

Fortjent blomsterhilsen fra Besteforeldrenes klimaaksjon. Foto: Bjørghild des Bouvrie

… men best av alt var gjensynet med barnebarn. Foto: Gunnar Kartveit

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Steinar Winther Christensen | 01.07.2020

  Dette sykkelstuntet til Normann – med Halfdan i bakgrunn som koordinator og informasjonsspreder – har vært en formidabel suksess for klima og BKA. Stor takk til dere begge fra styret i BKA.

 2. Bente Marie Bakke | 01.07.2020

  En fantastisk bragd. Er dypt imponert over gjennomføringen, medieoppmerksomheten under turen, over dikt og filosofering, og over mottagelsen i Bergen. Strålende tale av ordfører. Til og med værgudene var på din side. Stor takk til deg for innsatsen på vegne av mange.

 3. Inge Solheim | 02.07.2020

  Velkomen heim att, Normann! Imponert over måten du har skapt merksemd om den viktigaste saka i dette århundre!

 4. Normann Natland | 11.07.2020

  Hei dere som har fulgt min reise fra Alta til Bergen. Det har vært en tur med sterke inntrykk i møte med mange engasjerte og dyktige medlemmer som alle har bidratt til at jeg fikk en flott reise sydover til Bergen. På reisen har jeg hatt samtaler med flere av dere som har tilført meg ny kompetanse om klimautfordringer, og i møtet med dere har jeg opplevd en ærlig, hjertegod nærhet og omtanke for vår klode og alt liv på denne jorda.
  En annen erkjennelse og erfaring er møtet med flere unge Miljøagenter, og samvær med ungdommer (16-28) som har en kompetanse og kampvilje som gir håp for framtida. De vi kjemper mest for er også de som er mest på lag med oss. Den aldersgruppen som jeg opplevde yter mest «motstand» er våre «barn» (40-55).
  Etterhvert var det ikke den gruppen jeg tok mest kontakt med på turen. Jeg tok heller kontakt med unge voksne (16-25) og spurte om de hadde foreldre/besteforeldre som ikke forstod dette med klimautfordringer ….., flere unge kunne bekrefte skepsisen de eldre hadde. De ble glad over å kunne ta med seg vårt lille «klimahefte» og deretter ta diskusjonen med sine ……. Teamwork er bra 🙂
  Jeg ser fram til det videre arbeidet.
  Stor takk til ALLE dere som har støttet, hjulpet og bidratt til min LIVSREISE med tema KLIMA FOR ALLE BARNEBARNA.
  TAKK.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*