For stopp i all oljeboring

oil age
På tide at oljealderen tar slutt, mener Even Bakke. Ill. Ola Dimmen

Even Bakke er tidligere næringslivsleder med bred internasjonal erfaring. Som pensjonist har han engasjert seg i Besteforeldrenes klimaaksjon, med blant annet aksjonærforslag for å gi Equinor en bærekraftig profil. I en kronikk på energinettstedet enerWE begrunner han sine (nedstemte) forslag, og argumenter for at det nå er økonomisk og moralsk fornuftig å avvikle norsk olje- og gassproduksjon.

Fra kronikken:

Som aksjonær i Equinor ønsker jeg å ivareta verdien av mine aksjer og redusere den norske stats risiko med hensyn til Equinors globale olje- og gassaktiviteter (O&G), dette må gjøres gjennom professional ledelse og utførelse av Equinors strategi. Samtidig skal Norge møte sine forpliktelser med hensyn til å holde den globale oppvarming under 2oC. Her må Equinor bidra betydelig som en av de størst norske kilder til CO2 utslipp.

Equinors O&G forretninger utenfor norsk sektor har forårsaket enorme tap og nedskrivinger for selskapet. Equinor er nå aktive i 34 land, 20 land med høy risiko for korrupsjon, ugjennomsiktighet og dårlig styresett. Med de lave oljepriser ventes videre tap og avskrivninger.

Det er mye mere olje og gass i de eksisterende globale reservoarer enn det som kan hentes opp dersom FNs 2oC målsetning skal kunne imøtekommes. Så nye boringer i den norske sektor bør derfor stoppes og oljeproduksjonen reduseres.

Det er store muligheter for at oljeprisen vil synke videre eller forbli lav i lengere tid fremover. Equinor kan derfor ende opp med betydelige «stranded assets», særlig utenfor den norske sektor (NCS). Dette vil ha stor innvirkning på verdien av selskapet og ikke minst den norske stats inntekter etter de gitte statlige subsidier for nye reservoarboringer.

Equinors O&G produkter forårsaker ca. 300 millioner tonn med årlig CO2 utslipp. Det er 7,5 ganger Norges fastlandsutslipp. Equinors planer om å redusere dette er meget vage løfter og uten en detaljert langtids strategi. Norge og Equinor er meget villige til å eksportere store mengder med «dirty» CO2, men «clean» vannkraft skal ikke eksporteres (ref. NorthConnect saken). For meg er dette et stort moralsk dilemma for Norge som har tjent enorme beløp på «dirty» eksport gjennom snart 50 år.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Erik Fleischer | 18.05.2020

    Ja, enig i at det er et stort dilemma at vi fortsatt skal tjene penger på å forurense planeten og i hvertfall å lete etter mer olje. Men hvorfor trekke inn vannkraften. Det kan ikke være et dilemma at vi ikke kan eksportere mer vannkraft. Norge skal elektrifiseres og erstatte 150 TWh med fossil energi. Da trenger vi å øke vår vannkraftproduksjon, mer Enøk og mer vindkraft, helst fra havvind og minst mulig fra land. NorthConnect er en eksportkabel av 8 TWh som vi ikke har.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*