Bylufta må bli bedre

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 26. mai 2020
  • AV:
    Redaksjonen
biler luftforurensing
Luftkvaliteten kan være dårligere enn dagens målesystem fanger opp, advarer Besteforeldrene i Moss.

I Moss går den sterkt trafikkerte riksvei 19 til Bastø-ferjene tvers gjennom byen. Nå reagerer lokallaget av Besteforeldrenes klimaaksjon. De krever at kommunen går foran og stiller strenge krav til kjøretøyer hvor mye de kan slippe ut. Moss kommune må ta helseskader særlig for barn på alvor, og være en pådriver overfor statlige og regionale myndigheter, skriver de i et innlegg i Moss Avis.

Ny trase for Riksvei 19 er fremdeles uavklart. Vi må fortsatt leve med en sterkt forurensende biltrafikk til og fra Bastøfergene gjennom byen vår. Besteforeldrenes klimaaksjon ber Moss kommune om å være en sterk pådriver overfor staten og de regionale myndigheter for å bedre luften i Moss. Det bør stilles krav om at all trafikk til og fra fergene skal ha motorkraft som tilfredsstiller Euro 6/Vl. Dette er en standard EU har bestemt for dieselbiler. Kontroll av kjøretøyene som holder Euro 6/Vl standard, mener vi kan gjøres ved at biler til og fra fergene må vise en oblat eller lignende for å komme med på ferga. Biler som ikke har en slik oblat, må betale bot eller avgift.

Euro 6 er litt forenklet sagt, nye krav til typegodkjenning av personbiler som innbefatter utslippskrav. Mens Euro 6 omhandler personbiler opp til lettere lastebiler, gjelder Euro Vl utslippskrav fra tunge kjøretøyer. Alle nye lastebiler som ble registrert etter 1. januar 2014 må oppfylle Euro Vl kravet. Dette gjelder hele EU. Selv om kjøretøyer med Euro 6/Vl teknologi har betydelig lavere utslipp av lokalt helseskadelige avgasskomponenter enn eldre kjøretøyer, så finnes det pr i dag ingen lov som forbyr bruk av eldre biler som ikke har denne renseteknologien.

Moss kommunes hjemmeside opplyser at kommunen sammen med Statens Vegvesen har opprettet målestasjon for svevestøv og nitrogendioksid. Disse målingene viser tidvis høye konsentrasjoner av finstøv, som blant annet er partikler fra forbrenningsmotorer og veistøv. På de verste dagene fraråder kommunelegen små barn og personer med luftveisproblemer å oppholde seg utendørs. BKA Moss og Omegn synes dette er uakseptabelt. Forskere har beregnet at utslipp fra fint svevestøv forårsaket 1700 for tidlige dødsfall i Norge i 2013. Luftforurensing gir ikke bare for tidlig dødsfall, men også lavere livskvalitet, utvikling av lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. Vi retter derfor særlig oppmerksomheten mot forurensningen fra trafikken på RV19 til og fra fergene som går gjennom byen.

Vi stiller også spørsmål om de målingene som gjøres for svevestøv i dag er gode nok, og om det bør settes opp flere målestasjoner. I følge Luftkvalitet.info finnes kun en målestasjon i Moss. Den er plassert i Kransen, et sted med mye vind som evt. kan påvirke målingene. Helseskadelige avgassutslipp, partikler og svevestøv fra biltrafikken har ført til innføring av restriksjoner mot kjøring i stadig flere byer og områder i Europa. Spesielt gjelder dette eldre dieselmodeller, som har høye utslipp av NOx – nitrogenoksider. Tyskland, Tsjekkia, Danmark, Østerrike er noen av disse landa som har slike restriksjoner. Dersom man kjører inn i en miljøsone uten å ha gyldig oblat for passering, risikerer man store bøter. Stockholm sentrum har vedtatt å stenge for dieselkjøretøy som ikke har Euro 6 standard. Lenge før EU, kom med sine direktiver, planla svenskene miljøsoner i Stockholm. De ble etablert 18. juni 1995, og omfatter nå hele Stockholm sentrum. I 2022 må alle biler tilfredsstille Euro 6 kravene for å kjøre inn i sentrum av Stockholm.

Besteforeldrenes klimaaksjon i Moss og omegn vil at Moss kommune skal være en pådriver overfor statlige og regionale myndigheter med å stille tilsvarende restriksjoner, gjerne sammen med andre byer i østfoldregionen i Viken. Videre mener vi at Norge må arbeide for at det stilles krav om Euro VI på all internasjonal transport. Moss er i en særstilling som har ferja i byen og riksvei 19 gjennom byen. Derfor haster det med å finne gode løsninger. Moss kommune må vise vei!

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*