Naturødende og klimaskadelig

hordfast med hareide
Motorveiprosjektet Hordfast med en 5 km lang bru mellom Stord og Os vil øke trafikken fem ganger og rasere viktig kystnatur. Hva vil Hareide?

Det er uklart hvor samferdselsminister Knut Arild Hareide står i striden om store veiprosjekter som E18/Asker og Bærum, og E39/Hordfast. Men hvis han mener alvor med å ville prioritere klima og trafikksikkerhet, må han avvise planene for høyere fart og landskapsknusende motorveier, skriver fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, i et lengre innlegg på nettstedet Samferdsel.

Fra artikkelen:

Økt fart har blant annet følgende miljøkonsekvenser fra trafikken:

  • Høyere drivstofforbruk og dermed økte CO2-utslipp
  • Høyere strømforbruk for elektrisk drevne kjøretøy, som igjen betyr lavere rekkevidde, som kan øke behovet for større batterier med tilhørende energi- og klimakonsekvenser eller redusere elbilenes attraktivitet
  • Mer støy. Statens vegvesens utredning viser at fartsgrense fra 90 til 110 km/t øker støynivået tilsvarende som om trafikkmengden økte med 50 prosent
  • Mer svevestøv fra friksjon mellom dekk og asfalt
  • Mer utslipp av mikroplast, der bildekk er største utslippskilde i Norge

Økt fart og økt trafikk har betydelig påvirkning på konsekvensene av utbygging av infrastrukturen:

  • Økte arealkonflikter, da økt fart gjør det vanskeligere å tilpasse veien i terrenget, noe som kan gå ut over blant annet naturverdier, friluftsområder og matjord
  • Økt arealbehov dersom økt trafikk krever større veibredde og/eller mer bruk av toplanskryss. Statens vegvesens utredning viser at smal firefeltsvei framfor to-/trefeltsvei på dagstrekninger øker arealinngrep med 35 prosent
  • Økte klimagassutslipp fra veibygging når dimensjoner og andelen bru/tunnel må økes
  • Økte klimagassutslipp fra avskoging og nedbygging av myr når dimensjonene må økes og veien vanskeligere kan tilpasses terrenget

Økt trafikk som følge av økt fart og å bygge firefeltsvei framfor to-/trefeltsvei vil også være en trussel mot det nasjonale nullvekstmålet og lokale mål om trafikkreduksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*