Klimasøksmålet til Høyesterett

høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har i dag bestemt å slippe inn anken fra Natur og Ungdom og Greenpeace over lagmannsrettens dom i sak mot staten v/Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelpere. Ankesaken skal avgjøres av Høyesterett i plenum. – Det viser bare at saken er av stor samfunnsmessig betydning, sier Steinar Winther Christensen.

Prinsipiell sak

Winther Christensen er pensjonert advokat og leder av Besteforeldrenes klimaaksjon. Det er bare i spesielle tilfeller at saker behandles i plenum av hele Høyesterett, i gjennomsnitt en gang annethvert år, forklarer han. – Det betyr at saken vurderes som prinsipielt viktig. Derfor behandles den også i sin fulle bredde, både i forhold til Grunnlovens miljøparagraf 112, og i forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Høyesterett vil i tillegg vurdere om kravene til konsekvensutredning i Petroleumsloven er fulgt opp slik de skal.

Saksøkerne ser det som en viktig anerkjennelse av klimasaken at landets øverste domstol skal behandle klimasøksmålet.
– Vi er veldig fornøyd med at Høyesterett skal vurdere om staten brøt Grunnloven da de valgte å tildele nye oljelisenser i Arktis. Vi mener staten må dømmes, og at oljelisensene må kjennes ugyldige. Det vil være historisk og ha store, reelle konsekvenser for klimaet, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.
– Klimasøksmålet i Høyesterett blir et stort spark i baken på alle norske politikere. De har ikke greid selv å gjøre det våre rettigheter krever av dem; Å bevare naturen og et levelig klima. Vi skal overbevise Høyesterett om at grensa ble krysset da regjeringa tildelte nye oljelisenser i verdifulle havområder i Arktis, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Selv om staten ble frikjent av Borgarting lagmannsrett, så inneholdt dommen flere viktige seire for miljøet. Den slo fast at miljøparagrafen er en rettighetsbestemmelse som gir oss alle rett til et levelig miljø. Retten var også tydelig på at at Norge har et ansvar for klimaskaden som norsk olje og gass brent i utlandet forårsaker.

Ny støttespiller i klimasøksmålet
Greta Thunberg mottok Fritt Ords Pris i 2019 og har donert 250 000 kroner av prisen til arbeidet med klimasøksmålet. Greta Thunberg er glad for at Norges Høyesterett skal behandle saken, sier hun.

– Å åpne for mer oljeboring i en klimakrise er helt virkelighetsfjernt. Olje er olje uansett hvor den brennes og av hvem. Hvordan kan et rikt land som Norge tenke så kortsiktig? Olje truer vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima og derfor støtter jeg kampen de norske organisasjonene fører mot den norske stat, sier Greta Thunberg.

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Steinar Høiback | 21.04.2020

  En gledelig nyhet, nå må vi krysse alle fingrer for at saken går vår vei.

 2. Tone Toft | 21.04.2020

  Jeg er også veldig glad for at det nå endelig er avgjort at saken går til Høyesterett. Og at klimasøksmålet skal behandles i plenum – som tilsier at saken er prinsipielt viktig og av stor samfunnsmessig betydning.
  Koronapandemien og den globale krisesituasjonen har med all tydelighet vist hvor sårbare vi mennesker er i møte med et virus – som igjen har sin forankring i menneskenes rovdrift på naturen og påfølgende rasering av økosystemer.
  Det vi opplever er at naturen gjennom klima og koronakrisa slår tilbake med voldsom kraft.
  Det burde være lett å innse at det er viktigere enn noen gang å la naturen få være i fred – og derfor skal vi vinne kampen mot den norske stat som ikke vil delta på den store natur og klimadugnaden og heller ikke nødvendig omstilling som må til for å stanse en eskallerende global oppvarming.
  Oljeboring i arktis må aldri skje!

 3. Alfhild Berg Johnsen, BKA Grenland lokallag | 21.04.2020

  Bra at vi i BKA er med i dette søksmålet, det gjelder barnebarnas framtid, og denne saken må vinnes. Nå tror jeg hendelser i tiden er med til å øke forståelsen for de store sammenhengene, og at vi mennesker må være føre var, -for etter snar, kan bli for seint.

 4. Gro Nylander | 22.04.2020

  Dette er en Stor nyhet! Viser hvor viktig saken er. Desto verre hvis den skulle gå mot oss. Takk for gode redegjørelser, Halfdan og Steinar! Vi får krysse fingrene i mellom tiden! Beste hilsen fra Gro

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*