Lover storstilt klimasatsing

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 12. mar 2020
 • AV:
  Redaksjonen
microsoft way

Ingen selskap i verden har høyere markedsverdi enn Microsoft. Få har mer makt over utviklingen, og nå har de bestemt seg for å bli et eksempel for andre selskaper gjennom en kraftfull satsing på reduserte klimagassutslipp. De skal ikke bare bli klimanøytrale, men lover å bli klimanegative og fjerne historiske utslipp, forteller Even Bakke, som er ingeniør med bakgrunn fra fornybarnæring.

EN REVOLUSJONERENDE SATSING
Av Even Bakke
– Ph.D. kjemi-ingeniør. konsulent innen fornybar energi og energieffektivisering.
– Tidligere ansvarlig for ABB’s globale miljø forretninger, Sveits.
– Sjef for Bankinvest’s kapitalinvesteringer i fornybar energi, Danmark
– Medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon

Den 16. januar 2020 offentliggjorde Microsoft – ett av verdens mest verdifulle selskap – sin plan for å fjerne mer CO2 enn de slipper ut. Det må nemlig til hvis verden skal nå målet fra Paris-avtalen, på 1,5 eller maks 2,0 °C temperaturøkning globalt.

Microsoft skal:

1. Innen 2030 bli karbon negative, ikke bare nøytrale. De skal altså ta tilbake fra atmosfæren mer CO2 enn de selv produserer. Dette blir en utfordring, for eksisterende teknologi for CO2-fangst er svært kostbar og energikrevende.

2. Innen 2050 hente ut alle sine historiske CO2-utslipp, alt de selv har forårsaket siden 1975. Microsoft er i dag storforbruker av elektrisitet, energi fra kraftverk (inklusivt kull og gass) både til bygging og bruk av sine bygg, produksjon (både egen og underleverandørers), reiser, transport (både av varer og personalet til og fra til jobb), bruk av emballasje, etc.

Microsoft forårsaker direkte og gjennom underleverandører utslipp på ca. 16 millioner tonn CO2 pr. år. Til sammenligning bidrar utvinning av olje og gass i norsk sektor ut 14 millioner tonn årlig. Skal Microsoft klare å innfri sine løfter må mange, mange millioner tonn CO2 tas tilbake fra atmosfæren innen 2050.

3. Etablere et 1 milliard dollar innovasjonsfond for CO2 reduksjon og -absorbsjon. For å nå sine mål skal selskapet i løpet av de neste 4 år investere i utvikling av kost-effektiv teknologi for uthenting både fra atmosfæren og fra industrielle gasser. Selskapet starter også et storstilt prosjekt med skogplanting og produksjon av karbonnegativ bio-energi.

I tillegg skal Microsoft belaste alle sine divisjoner og underleverandører med 15 dollar pr. tonn utsluppet CO2. Denne avgiften skal gradvis justeres oppover. Dette vil redusere de forskjellige divisjonenes interne fortjeneste og regulere underleverandørenes priser, basert på deres CO2 utslipp. Avgiften skal brukes til å utvikle teknologi for karbonreduksjon. Hensikten er å akselerere bruken av fornybar energi. Microsofts eget direkte bruk av elektrisitet skal være 100% fornybar innen 2025.

Her viser Microsoft vei på en måte som blir revolusjonerende, om selskapet lykkes. Det tilsvarende ville være at Equinor/Staten lover å – innen 2050 – hente ut fra atmosfæren sitt totale CO2– og metanutslipp fra brønnboring, bygging og installasjon av rigger til produksjon av olje og gass i norsk sektor siden 1971. I tillegg forårsaker Norges salg av olje og gass ca. 500 millioner tonn årlig CO2-utslipp globalt, mens Norge innenlands har et årlig utslipp på ca. 40 millioner tonn.

Microsofts videopresentasjon fra 16. januar anbefales: https://news.microsoft.com/climate/

Satya Nadella, adm. direktør Microsoft, fra presentasjonen av de nye klimaplanene.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Linda Rundquist Parr | 13.03.2020

  Jeg lar meg imponere, jeg. Det er klart at Microsoft har et hav av kompetanse å øse av. Tenk om det kunne gå sport i hvilket selskap som kan redusere sine utslipp mest!

 2. Tor Knutsen | 29.05.2020

  Vi har også hørt politikere love en hel del når det gjelder CO2 fangst og i de fleste tilfeller er det lovnader som er basert mer på ønsketenkning enn realiteter. Trolig vil også Microsoft ha behov for å sende ut signaler om at de ønsker å være miljøvennlige, mer enn at de faktisk sitter på nøkkelen til en teknikk som vi foreløpig ikke ha sett noe til. Dagens mest effektive carbon fangst skjer i fotosyntesen og så deponeres det store mengder CO2 i havene. Hvor har Microsoft tenkt å gjøre av «sin» CO2 ? Så må vi slutte å snakke om CO2 som om dette skulle være noe giftig. Det er en helt naturlig gass, og uten CO2 ville vi trolig ikke ha vært i live for i fotosyntesen produseres det livsviktig oksygen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*