Levanger på bunn – igjen?

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 2. mar 2020
 • AV:
  Redaksjonen
forsode hva skjer
Fra forsiden til omdiskutert reisebok om norske kommuner og klimapolitikk, 2013.

Per Aunet er tidl. stortingsrepresentant (SV) og en av dem som tidlig engasjerte seg for Besteforeldrenes klimaaksjon. Nå reagerer han på at kommunen hans nok en gang velger å markere seg som klimasinke blant Trøndelag-kommunene. I boka «Hva skjer? – to besteforeldre på klimareise i Norge» fra 2013 figurerte Levanger blant verstingene og et sted der det skjer lite og ingenting.

26. februar 2020:
Miljødirektoratet utlyste i høst 258 mill. kr hvor norske kommuner kunne søke støtte til lokale klimatiltak. En rekordstor bunke på 587 søknader fra kommuner i hele landet tyder på mye lokalt klimaarbeid. Fra trønderske kommuner kom det 72 søknader som i alt beløp seg til 89 mill. kroner. Trondheim presenterte hele 22 søknader, Namsos 6, Stjørdal og Røros 3 hver, for å nevne noen.

Levanger kommune presenterte kun en beskjeden søknad på 280.000 kroner («Lokal luftkvalitet i Levanger sentrum.»). Luftkvaliteten i sentrum bør det absolutt gjøres noe med, men jeg er redd søknaden i større grad gjelder støvplagen enn klimagassene og derfor faller utenfor rammen for utlysningen (klimatiltak). Jeg håper jeg tar feil i den vurderingen. Det hører med til historien at representanten Dahlum (R) på budsjettmøtet i Levanger i desember på vegne av SV, MDG og R fremmet følgene forslag: «Miljødirektoratet deler ut over 250 mill. kroner i klimastøtte med søknadsfrist 15.februar 2020. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren søke midler til prosjekt som kan redusere utslippene av klimagasser». Forslaget ble avvist med 18 stemmer (Sp, H, Krf, Frp) mot 17 stemmer. Forstå det den som kan!

Trondheim kommune, som tar klimaarbeidet på alvor, mottar store summer fra staten hvert år. Miljøetaten i Trondheim har 50 ansatte som arbeider med miljøovervåking, transportplanlegging, kompetansebygging og atferdsendring. Enheten er kommunens kompetansemiljø når det gjelder klima, folkehelse, forurensing, natur og landbruk samt kulturminner. Et hovedansvarsområde i Trondheim er å realisere målene i kommunedelplanen energi og klima 2017-2030, og slik gjøre kommunen robust mot klimaendringene som kommer.

For noen år tilbake reiste to representanter fra Besteforeldrenes klimaaksjon Norge på kryss og tvers for å vurdere kommunenes klimaarbeid. Disse representantene ga ut bok og refererte i flere aviser om sine funn. Om Levanger fortalte de at både byråkrater og fremstående politikere hevdet at «det egentlig er bare tull» å holde på med klimaplaner. Dagsavisen skrev bl.a: «Fra Trondheim sentrum til Levanger er det ikke mer enn om lag 8 mil. Avstanden i politisk vilje til å gjøre noe med klimagassutslippene er imidlertid enorm.» De ga Trondheim topplassering, mens Levanger endte på bunnen blant Norges kommuner etter deres vurdering.

Levanger må nå pusse støvet av sine tidligere utarbeidede klima- og energiplaner, utforme konkrete handlingsplaner, og ansette personer som realiserer planene og hele tiden sørger for å søke statsmidler til kommunen i denne sektoren.

Per Aunet i Levanger-avisa januar 2013: Kartlegging i boka «Hva skjer?» tydet på at kommunen var en versting når det gjelder oppfølging av lokal klimaplan. Sju å senere står det fortsatt dårlig til, mener han

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Helge Winsvold | 04.03.2020

  Flott at du står på fortsatt!
  48 år siden vi startet opp miiljøarbeidet på Levanger (snm) Levanger.
  Helge Winsvold

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*