En klimakur som monner

Unn Eidsvolls pl
Besteforeldrene er på plass i Oslo sentrum hver første fredag i måneden. Foto: Karen Gjermundrød

«Bra klimamål! Det krever raske tiltak!» heter det på løpeseddelen Besteforeldrene i hovedstaden deler ut i morgen. Det er tid for den faste klima-markeringen, som er første fredag hver måned. – Denne gangen setter vi fokus på spriket mellom klimamål og klimahandling, som i årtier har fulgt norsk politikk som en mare, sier lokallagsleder Linda Parr. Vel møtt ved Nationaltheatret!

Manglende gjennomføringsevne
Det var et viktig og bra vedtak da regjeringen for litt siden la fram sine forsterka ambisjoner og Norges klimamål for 2030 ble hevet til minst 50 prosent, med mulighet for å gå opp mot 55 prosent.

– Men det er jo ikke målsetningene som har vært hovedproblemet med norsk klimapolitikk, sier Linda Parr. Problemet er gjennomføringsevnen, mangelen på vilje til krevende beslutninger og prioriteringer, følgelig gapet mellom målene og det som faktisk blir oppnådd.

Den begynte allerede i 1989, da vi som første land i verden vedtok å stabilisere CO2-utslippene i løpet av en tiårsperiode. Senere har vi fått flere klimaforlik med nye målsetninger, som har vist seg å være helt uforpliktende. – Det går på tilliten løs, sier Linda Parr.

En troverdig klimapolitikk
I morgendagens løpeseddel påpekes det at 50 prosent kutt i utslipp krever helt ny politikk på alle områder – innen transport, landbruk, oppvarming, avfall og industri. Besteforeldrene spør også om hvordan vi skal få dette til samtidig som den økonomiske belastningen blir rettferdig fordelt?

Regjeringen må ha en klimakur som monner!
• Hvorfor ikke slutte å lete etter mer olje og gass
• Hvordan legge til rette for kvalifisering til nye jobber for tidligere arbeidere i fossilindustrien
• Hvordan få ned fossilbiltrafikk rundt byene
• Hvorfor nye, store motorveier når gods skal over på båt og bane
• Hvordan forsere overgang til el-fartøy og avansert biodrivstoff til skipsfart
• Hvordan legge til rette for mindre forbruk hos de 70 % av befolkningen som er klare til det
• Hvordan utvikle og ta i bruk karbonfangst og lagring slik at Norge går i front med teknologien
• Hvordan økonomisere med energi og øke andel fornybar energi uten å ødelegge sårbar natur

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*