Klima, energi og makt

Youth Climate Strike the Hague, the Netherlands
«Vi kan ikke stelle det slik at vi blir den generasjonen som gjør livsvilkårene på Jorden dårligere.»

Avhengigheten av fossil energi skyldes ikke mangel på alternativer. Det skyldes vanetenking, maktstrukturer og økonomiske interesser, sier professor i geofysikk, Peter Haugan i en samtale om energi for framtida. – Hadde oljeselskapene eid sola, ville vi hatt solenergi for lengst. Nå tvinger en omlegging seg fram – og vil bety et samfunn med framgang for alle, der vi kan se våre barn i øynene.

Det petroleums-industrielle kompleks
I store deler av verden kontrollerer oljeindustrien for mye av pengene, for mye av politikken og for mye av forskningen. Forestillingen om at vi i Norge har en kunnskapsbasert energipolitikk er langt på vei en illusjon, sier Haugan. – Den er i høg grad styrt av økonomiske interesser med deres lobbyister og sterke forbindelser til politiske eliter.

Det har lenge ligget som et stilltiende premiss for norsk politikk, at det som er godt for Equinor/Statoil, er godt for Norge. – Men dette fører med seg en kortsiktighet som politikken burde vært hevet over. Og det blir stående i veien for den nytenkning som er nødvendig. Det snakkes om det grønne skifte, men det er i beste fall svært uklart hvilken retning vi egentlig ønsker å gå i. Det trengs åpenbart større politisk mot, vilje til å se problemene i kvitauget og ta noen krevende valg – som ikke alle vil være glad for, selvfølgelig.

Behagelige illusjoner
Peter M. Haugan har selv gått en litt annen vei enn mange av sine kolleger. Han startet ut som petroleumsforsker ved Norsk Hydro i 1982, men hoppet av oljeindustrien over til polar- og klimaforskning. For tjue år siden var han med på å starte Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen. For litt siden gikk han over i en ny stilling som forskningssjef ved Havforskningsinstituttet.
– De siste 10 årene har jeg dreid egen forskning og annen innsats mer og mer fra klimasystemet og klimaeffekter over mot tiltak inkludert fornybar energi. Det jeg har sett, er at det finnes for mange avlatstiltak og unnvikende strategier som er tilpasset etablerte interesser, og som bremser den nødvendige energiomstilling. Fangst og lagring av CO2 er etter mitt syn et eksempel på det, – vi svarer på ubehagelige sannheter med behagelige illusjoner. Jeg har jobbet med dette lengre enn de fleste, og trodde selv at det var en viktig løsning på klimaproblemet. Men da Stoltenberg i 2008 holdt sin månelandingstale, hadde vi nok kunnskap til å se at det var en blindvei. Vi har kastet bort penger og ressurser som heller skulle vært brukt til energieffektivisering.

Gass ingen løsning
Haugan avviser også forestillingen om at norsk gass skal fortrenge kull og få ned utslippene. – Dette er altfor kortsiktig tenkt. Det er selvfølgelig riktig at gass er mindre skadelig enn kull. Men om 20 år, dvs. når det vi nå er i gang med i Arktis skal gi full produksjon, vil verden heller ikke tåle CO2-utslippene fra gass. Det eneste fornuftige er å satse på fornybar uten å vente. Det innebærer en svær omstilling av industrien og infrastrukturen vår, som vil ta lang tid og krever en stor samlet innsats fra nå av.
– Heldigvis trenger vi ikke å drømme om framtidige teknologirevolusjoner. Flere steder kan sol og vind konkurrere på pris allerede, selv uten at vi har regnet inn kostnadene ved skadevirkninger av kull, olje og gass. Men nye satsinger trenger offentlig støtte i en overgangsperiode, vi kan ikke overlate alt til markedet, da vinner det vi er vant til å bruke og som er billigst på kort sikt.

Trenger kritiske forskere
Peter M. Haugan har vært en av de fremste kritikerne av samrøret mellom universitetene og Equinor, tidligere Statoil. Det dreier seg om kjøp av goodwill og en binding mellom akademia og oljekapital som står i veien for kritisk forskning, mener han. – Equinor driver med imagebygging, og det er ingen grunn til at universitetene eller andre forskningsinstitusjoner skal hjelpe dem med dette. Derimot trenger vi forskere fra alle områder som kan kaste nytt lys over klima- og energipolitikken og kreftene bak.
– Debatten om samfunns- og energiomstilling er selvfølgelig mye mer kontroversiell og utsatt for posisjonering og propaganda enn den teoretiske debatten og den grunnleggende klimaforskningen. Det kan være ubehagelig å gå inn i dette, men det er faktisk en del av samfunnsoppdraget vårt.

Barn og unge gir håp
– Det er ikke lett for velgerne å gjennomskue retorikken fra politikere og andre som tilsynelatende aksepterer klimakunnskapen – og samtidig holder fast ved at det meste kan fortsette som før med satsing på olje- og gassutvinning ennå i mange tiår. Hele demokratiet vårt lider under denne dobbeltkommunikasjonen, – derfor er det så viktig det som har skjedd siste året. Ungdomsopprøret krever at politikerne snakker sant, at de tar innover seg klimaalvoret og hvor mye det haster, og handler deretter. «Ellers kommer vi aldri til å tilgi dere», som Greta Thunberg sier.

– Vi kan ikke stelle det slik at vi blir den generasjonen som gjør livsvilkårene på Jorden dårligere, ikke bedre, sier Peter M. Haugan. – Vi kommer til å kvitte oss med fossile brennstoff etterhvert. Men det er ikke likegyldig om omstillingen går sent eller raskt. Foreløpig går det alt for sent!

Spre klimavett,
del denne saken!

8 kommentarer

 1. Steinar Winther Christensen | 26.11.2019

  Stor takk til Peter M. Haugan for at han så presist sier sannheten og dagens tilstand i diskursen omkring Norges dobbeltkommunikasjon rundt fortsatt olje/gass. Jeg hørte Equinorsjef Eldar Sætre nettopp på radioens politiske kvarter. Hans snikksnakk er det ikke grunn til å lytte til,- opptatt som han er mest av verdens etterspørsel etter fortsatt fossilt. Dette også helt i tråd med Equinors massive reklamekampanje for dette budskap og som er helt blind for Norges klimamessige medansvar.

 2. Finn Bjørnar Lund | 26.11.2019

  Steinar har rett! Jeg synes det er utrolig hvordan Eldar Sætre kan holde på med sitt konstruerte, men meningsløse budskap. Han nevner ikke karbonbudsjettet, han later som løsninger bare finnes ved at markedet rår, han pisser unge og klimaforkjempere opp etter ryggen med sine «forståelser» av hvordan de tenker, og han forsvarer Equinors deltakelse i den USA-ledete klimafornekterorganisasjonen for petroleumsbransjen, noe som han igjen har hevdet på politisk kvarter i dag.

 3. Birthe Nielsen | 26.11.2019

  Fornuftig talt av en mann med bred erfaring!

 4. Steinar Høiback | 27.11.2019

  «Hadde oljeselskapene eid sola, ville vi hatt solenergi for lengst». Godt sagt og to the point.
  Slik jeg ser det bør vi alle bli flinkere til å adressere elefanten i rommet, den økonomiske politikken, den økonomiske tenkningen og det økonomiske systemet, som pr i dag synes å være uten styring i det mange politikerne hevder er den frie markedstenkningen.
  Kampen for et levelig klima er kampen for et økonomisk system som ved sin aktivitet, ikke ødelegger fremtiden for barna våre. Vi bør flagge høyt at vi trenger offentlig styring med den økonomiske politikken, vekk fra veksttenkningen og over til en ny bærekraftig økonomisk politikk. Klimakrisen, den økologiske krisen, er skapt av et økonomisk system som har fart frem uten kontroll, dette er elefanten i rommet som svært få adresserer. BKA bør adressere dette med tydelig røst.

 5. Ola Dimmen | 27.11.2019

  Tusen takk både til Peter M. Haugan og Halfdan for denne artikkelen. Veldig nyttig informasjon som er vel verdt å ha i mente fram mot valget. Kanskje bør vi og miljørørsla fokusere meir direkte på Equinor og den rolla dei (vi) har internasjonalt? Sætre slapp lett unna på Politisk kvarter og det var ikkje snakk om verken skiferolje/gass eller tungoljeproduksjon i Brasil. Det pågår no ei forferdeleg oljekatastrofe med denne typen olje i Brasil, der 2000 km. strandlinje er forurensa. Oljen er så tung at den flyt rundt nede i havet og ikkje kan samlast opp på havoverflata. Equinor har planar om å bli like stor i Brasil som på norsk sokkel, i følge sjefen for Equinor i Brasil, Margareth Øvrum.
  sjå: https://sysla.no/offshore/hun-er-equinors-sjef-brasil-der-er-potensialet-enormt/

 6. Sigrid Nesje | 27.11.2019

  I dag blei Elvestuen tatt ganske krast av TV2; han var tydeleg ubekvem. Dei store mediebedriftene begynner å bli meir bevisste på ansvaret som de fjerde statsmakt og vi får håpe dei også tør å utfordre oljefolket og makthavarane meir i tida som kjem – hvis dei går med på å stille opp, vel å merke. Kan det utøvast press her?

 7. Sven Bjorke | 01.12.2019

  Så enig. Vi er blitt manipulert og holdt for narr i mange år. Og massemedia, med noen få unntak, har stort sett sviktet sin oppgave. Det er på tide at kritiske og vitenskapelig skolerte journalister får slippe til. Redaktørene må ikke lenger la seg styre av oljesmurte politikere og karbon-baroner.

 8. Marit Storeng | 01.12.2019

  «Elefanten i rommet», dagens økonomiske politikk og tenkning, samt behovet for å utvikle en alternativ økonomi diskuteres av Ove Jakobsen i boka «Økologisk økonomi. Et perspektiv for fremtiden» (Flux forlag, 2019). Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen/Nord universitet.
  I boka reflekterer han over økonomiens miljø- og samfunnsansvar, han presenterer ulike perspektiver på økologisk økonomi og behovet for transformasjon. I avslutningsdelen, «Utopier – prinsipper og metode», skisserer Jakobsen «en utopi – en fortelling om en livskraftig fremtid». Det gjør han med referanse til Ruth Levitas, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bristol, som sier: «Utopia is not about the impossible, what is really impossible is to carry on as we are».
  Boka ble lansert på Kulturhuset i Oslo denne uka, tirsdag 26.11.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*