Naturtilstanden er dramatisk

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 3. mai 2019
 • AV:
  Redaksjonen
halve jordkloden
Vi kan være på vei inn i en ny stor masseutryddelse i jordas historie, advarer eksperter.

Tap av artsmangfold og annen naturødeleggelse er en like stor trussel som klimaendringene, ifølge en omfattende rapport fra FNs naturpanel. Det advares om en «nært forestående, rask økning i mengden utryddede arter på verdensbasis». Mellom en halv og én million arter er truet – inkludert insekter, planter, sopp og mikroorganismer. Verdens pattedyr-bestander er allerede veldig hardt rammet.

Rapporten legges fram
Det internasjonale naturpanelet (IPBES) ble opprettet i 2012 for å undersøke tap av naturmangfold og andre miljøproblemer som ikke omfattes av arbeidet til FNs klimapanel.

IPBES’ største rapport så langt vil bli offentliggjort mandag 6. mai. Tap av arter, ren luft og drikkevann utgjør en like stor trussel mot vår velferd som den globale oppvarmingen. De ulike miljøproblemene er i mange tilfeller tett knyttet til hverandre.

I forbindelse med lansering av rapporten i Paris inviterer Miljødirektoratet til et seminar i Oslo. Seminaret strømmes for de av oss som ikke kan være til stede.

Masseutryddelse
Mange eksperter tror den sjette masseutryddelsen allerede er i gang. De siste 500 millioner årene har det vært fem slike hendelser. Den siste var for rundt 66 millioner år siden, da en asteroide traff jorda og antas å ha utslettet de fleste livsformer.

Dem sjette masseutryddelsen er menneskeskapt og de største direkte årsakene er ifølge IPBES-rapporten: avskoging, krympende habitater, industrielt landbruk, energiproduksjon, klimaendringer, omfattende forurensinger og fremmede arter som spres med skip eller fly.

– Det er også to store indirekte drivkrefter bak tapet av biologisk mangfold: antallet mennesker i verden og deres økende forbruk, påpeker leder for FN-panelet, Robert Watson.

IPBES anslår at biomassen av ville pattedyr – den samlede vekten av dem – er gått ned med over 80 prosent. Mennesker og husdyr utgjør nå 95 prosent av pattedyr-biomassen.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Tone Toft | 04.05.2019

  De forskningsresultatene som Det internasjonale naturpanelet (IPBES) offentliggjør 6. mai er utrolig viktig for det videre arbeidet i klimakampen. At de konkluderer med at tap av arter, ren luft og drikkevann utgjør en like stor trussel mot vår velferd og fremtidige liv som den globale oppvarmingen. Den forskningsbaserte kunnskapen som vi nå får tilgang til må brukes for alt den er verdt når det gjelder å stanse den sjette menneskeskapte masseutryddelsen som er i gang. I Norge har vi for tiden et stort press på naturen når det gjelder vindkraft, vannkraft og gruvedrift. Store naturarealer og habitater står i fare for å forsvinne for alltid til fordel for kortsiktig kraftproduksjon. Det er f.eks en stor avsporing å tro at vindkraft representerer ren,grønn energi. Det er på høy tid å avkrefte myter om at vi har «nok natur » å ta av i dette landet. Og i verden forøvrig. Vi må selvfølgelig håpe på at denne rapporten blir tatt på alvor av våre politikere – slik at de vil ta beslutninger om forvaltningen av naturessursene på et bedre grunnlag. Det er rett og slett farlig å miste natur. En mangfoldig natur er den eneste sikkerheten vi har for ren luft og rent vann – og den beste beskyttelsen når klimaet endrer seg. Rapporteringene til det Internasjonale Naturpanelet viser at miljøpolitikken i alle land må bli mer helhetlig. Den viser til at forringelse og ødeleggelse av natur er det miljøproblemet som påvirker flest mennesker globalt – og arealforbruk er hovedutfordringen. Jeg tenker at vern av natur må på dagsopden som aldri før!

 2. Helge Winsvold | 10.05.2019

  Helge Winsvold. 10. mai 19
  Det er gratis å forurense. Gratis å ødelegge natur. Gratis å drive rovdrift. Det er vidunderlig å kunne reise med fly, f eks få en uke i sol og varme midt på vinteren. Og det koster så utrolig lite i penger. Det sliter bare på samvittigheten. Men de som fornekter og gir blaffen, de flyr alt de vil med god samvittighet.
  Flydrivstoff er avgiftsfritt (de betaler kanskje en symbolsk CO2 kvote?). I tillegg til alt som er gratis for flyene, får man en premie ved ankomst fra utland: En tax-free kvote, der man (noen ganger) kan tjene inn hele flybilletten!
  Alterntivet med tog er mye dyrere, kan være veldig kronglete (tar mye mer tid, risikerer å miste korresponderende tog, dårlig samordning over landegrenser og mellom togselskapene). Og ingen tax-free-premie.

  Hvorfor er det gratis å forurense? Gratis å ødelegge natur?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*