Godstrafikken i krise

raumabanen
Godstog på vei opp Romsdalen. Vil erstattes av tusenvis av trailere. Foto fra raumabanen.no

Det har vært et politisk mål å føre gods over fra veg til bane. Likevel skjer det motsatte. Jernbanens frakteselskaper advarer om at en stor del av transporten i nær framtid blir overtatt av trailere. Det kan bli tusen flere på veiene, hver dag, allerede denne sommeren! – På kort sikt trengs det krisehjelp for jernbanen. På lengre sikt må politikerne ta egne miljømål på større alvor, mener Besteforeldreaksjonen.

«Høl i hue»-politikk
Det er nrk.no som i det siste har hatt flere store oppslag om situasjonen for godstrafikken. Selskapene CargoNet og GreenCargo tapte til sammen 100 millioner kroner i fjor. Slik kan det ikke fortsette, sier direktør Erik Røhne i CargoNet. – Det er krise i sektoren. De aktørene som opererer nå, vurderer hele tiden sin eksistens videre.

Hovedårsaken til problemene er den sterke konkurranse fra veitransporten. – Veitransporten har fått bedre rammebetingelser. I tillegg har man åpnet for at flere utenlandske sjåfører skal kjøre mer i Norge, sier Røhne. – Nye og bedre veier har gjort det billigere og raskere å frakte varer med lastebil. Det har også åpnet opp for større og tyngre biler, som danker ut togfrakt. Dette er helt høl i hue, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet til nrk.no. Les: Opprør mot godstog-kollaps: – vil gi gigantisk klimagassutslipp

Krever krisetiltak
Også Besteforeldrenes klimaaksjon reagerer og var sist høst med på et felles jernbanepolitisk utspill fra foreningen For Jernbane, Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund. Vi krever at det umiddelbart innføres en effektiv støtteordning for gods på jernbane, tilsvarende den man har i flere andre europeiske land.

Flere lastebiler fører til økte klimautslipp, økt helseskade med mer svevestøv, mikroplast og støy. Ulykkesrisikoen og slitasjen på vegene vil også øke. Alt dette er kostnader fellesskapet må bære, mens trailertransportnæringa kan gni seg i hendene, sier en oppgitt Finn Bjørnar Lund, som er nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon.

– Langt på vei er det en villet utvikling. De store pengene går til nye motorveier som nå eter seg ut over landet og undergraver trafikkgrunnlaget for en moderne jernbanesatsing. Som vi har vist, har våre politikere dessuten gjort det enklere, raskere og billigere å planlegge nye vegprosjekter enn jernbaneprosjekter. Det stikk motsatte av hva framtida krever av oss, med andre ord. Se: Jernbaneplanlegging forsinkes.

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Vidar Lillebo | 21.04.2019

  Penga styrer og «vegpartiet» og lastebilnæringa har sterke støttespillere. Typisk at dobbelpor- utbygginga på østlsladet måtte vente da de ikke var nok arbeidskapital til begge utbyggingene samtidlig, og da måtte så klart jernbanen vente- Men jernbanen blir fornya me ny maling og nytt navn så sine steder.Og for et navn!!!!!

 2. Christian F. Holst | 22.04.2019

  Godt innlegg, Finn Bjørnar.
  Dagens transportpolitikk viser oss hva en høyreregjering prioriterer: Kapitalens intersser! Det er jo de samme interssene som ga store pengebidrag slik at høyresiden i Norge vant valget i 2017 og kom til makten. Venstres og Krfs manøver i høst har sikret Erna flertall på Stortinget i alle saker hun anser som viktige. Dette gjelder også transportpolitikken. Desverrs er veier populært og viktig for Frp. Dette partiet er svært nær å være klimafornektere.
  Viktig at vi i BKA fortsetter å kjempe for en transportpolitikk hvor jernbane og nullutslippsløsninger kreves.

 3. Otto M. Martens | 23.04.2019

  Høyre er kankje ikke så overbevisst om at de vil dette, men har solgt sjela si til Frp som vil dette, og som er gitt frie hender i Samferdelsdepartementet. Det paradoksale er at Ap og Sp
  (og NHO) har godtatt det. De burde forstå at regjeringens overordete motiv er at de ikke vil ha en stat med ansvaret for hverken en statsbane eller andre samfunnsinstitusjoner. Det skal mektige markedsaktører ta seg av. Derfor skal transportmarkedet dreies, og spesielt til fordel for trailere og fly for langtransport mellom de store byene og til utlandet. Så bruker de store ressurser på å overbevise godtfolk om at dette er god samfunnsøkonomi. Når staten ikke vil ta ansvar, må det gå dårlig med det grønne skiftet.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*