Fra debatten: Hva bør Norge gjøre?

Julieplaststrand
Illustrasjon: Ola Dimmen

Utfordringene som verden må løse med hensyn til klima ligger i Kina, – hva som gjøres i Norge får minimal betydning, skriver en innsender i Drammens Tidende. Han får svar fra bestefar Martin Lindal: – «Etter mi oppfatning har Norge eit spesielt ansvar. Me er blant verdas rikaste. Me har vore framsynte og bygd opp eit stort pensjonsfond. Det gjer at me har eit handlingsrom, som andre ikkje har.»

KJELL NILSEN har eit innlegg i DT onsdag 27.mars der han går gjennom ein del fakta om klima. Kildene er BP, Rystad Energi, og Jon Hustad. Nilsen sin konklusjon er at norske utslepp er så små at det ikkje har betydning for klimaet uansett. Det er Kina og India som er problemet.

Nilsen har rett i at store land er viktigare i denne samanheng enn Norge, men det fritar ikkje oss frå å gjera tiltak.

Det er ingen som vil leggje ned oljeindustrien i morgon, men det er fleire og fleire som synes det er galskap å bruke milliardar på å leite etter ny olje, når verda er einige om at det allereie er funne meir olje enn me kan brenne opp , – dersom me skal halde temperaturauken under to grader.

Investeringar i nye oljefelt kan fort vera bortkasta pengar.

Sjølv om alle land gjennomfører klimamåla sine (innmeldte nasjonalt fastsette bidrag) er verda på veg i mot ei global oppvarming i 2100 på tre grader, nesten det dobbelte av måla i Paris-avtalen.

Dette vil gi skadeverknader som kan kaste verda ut i kaos; omfattande ødeleggjing av økosystem, sultkatastrofar, flaumar, massive folkeforflytningar, konfliktar og politisk destabilisering.

Skal me unngå dette, må alle ta eit tak. Etter mi oppfatning har Norge eit spesielt stort ansvar.

Me er blant verdas rikaste, og har blitt det på grunn av at det vart funne olje i Nordsjøen på 60-talet. Me har vore framsynte og bygd opp eit stort pensjonsfond. Det gjer at me har eit handlingsrom, som andre ikkje har. Eg trur alle, sjølv Schøtt Pedersen, innser at oljealderen før eller seinare vil, og må ta slutt.

Det er betre å planlegge ei styrt avslutning enn å satse på ein marknads-kollaps. Professor i økonomi Mariana Mazzucato er på besøk i Norge. På ein konferanse i Trondheim sa ho at staten bør bruke oljefondet til å drive fram det «grøne skiftet».

Markedet kan ikkje gjere jobben. Norge har 8.000 mrd. på bok, og kan bruke delar av dette til å investere i grøne arbeidsplassar.

Me bør kunne bruke av oljefondet både til transport, infrastruktur og industri for å utvikle nye arbeidsplassar som får utsleppa ned.

Ungdomen er urolige for framtida si og demonstrerer for klimatiltak som monnar.

14 år gamle Penelope Lea hadde eit innlegg på konferansen «Broen til fremtiden». Ho starta innlegget sitt med desse orda: «I 2030 er jeg 25 år. I 2050 er jeg 45. Og jeg tror de fleste som er her skjønner hvilke forskjellige virkeligheter vi snakker om for de årstallene. I de siste dagene har jeg tenkt at jeg ville og måtte snakke med dere om tillit. For over hele Norge står det nå barn og unge med en frustrasjon og et sinne og en kampvilje dere må ta på alvor. Jeg opplever at barn og unge både er fulle av håp og redde på én gang, og jeg vil fortelle dere hva som har skjedd med min følelse av tillit til deler av voksengenerasjonen i de årene jeg har jobbet med miljøvern.»

Ord til ettertanke for oss godt vaksne, som har skumma fløyten.

(Drammens Tidende 15. april)

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Rudi Næss | 17.04.2019

  Flott artikkel. Norge har et spesielt moralsk ansvar og en enestående mulighet til å være med å påvirke til store miljøtiltak.
  Trekk ut alle miljøfiendlige investeringer fra oljefondet og bruk eks. 10% (800 milliarder) til å opprette et globalt miljøfond som også kan skape mange grønne arbeidsplasser og skape gjennomgripende forandringer.Dette er bare en liten motytelse for de skader vi har påført miljøet gjennom vår miljøskadelige oljeproduksjon. Jeg vil ikke høre at vi ikke har råd til å være med å redde 🌏 verden. Ingenting er viktigere..Tiden er nå.
  Hilsen far til fire og bestefar.

 2. Vidar Lillebo | 18.04.2019

  Vi har nok enda ikke innsett at vi må forandre totalt vår tenkemåte. Alle store verdensomspennende fond og kapitalopphopninger har oppstått, ved at varer og tjenester er kjøpt billig et sted, og fraktet att og fram over verden til steder «det lønte seg» å selge. Billig enkel frakt var nøkkelen.
  Nå tar vi til å ane baksida ved denne tankegangen- Råvaremangel, forurensning og klimakollaps lurer rundt neste sving, og ser ut til å ramme generasjonene etter oss som en bomerang.. Men «voksen-praten» i de fleste økonomiske fora, kretser fortsatt omkring de samme «hellige kuer»- Kapital og Marked. «Dansen rundt gullkalven» ser ut til å fortsette.- Dessverre-

 3. Gro Nylander Privat | 24.04.2019

  Viktig og saklig innlegg, takk! Beroligende for dem som tror BKA mener at all eksisterende oljevirksomhet må innstilles NÅ. Styrt avvikling er det som må til. Ola står tross alt ikke for hoveddelene av norsk økonomi, slik mange later til å tro, godt hjulpet av Schjøtt-Pedersen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*