– Ta ledelsen, gå foran!

Skjermbilde smal SWC
Steinar Winther Christensen appellerer på vegne av mange bekymrede besteforeldre: - Norge må slutte å skyve problemene foran seg!

For to dager siden la FNs klimapanel fram sin nye rapport om hva som må til for å begrense global oppvarming til 1.5 grader og oppfylle Paris-avtalens krav. I dag sender Besteforeldrenes klimaaksjon brev til norske partiledere med appell om å ta denne rapporten dødsens alvorlig. Norge må stoppe oljeplaner i Arktis og få fart på utslippskuttene. Oljefondet må brukes til nødvendig omstilling i fattige land.

Nyvalgt leder av Besteforeldreaksjonen, Steinar Winther Christensen, ber norske politikere om å gå i seg selv. – Vi kan ikke fortsette som nå og gjøre økonomien vår avhengig av at verden ikke greier å nå sine klimamål, men går mot en ulykkelig framtid for våre uskyldige barn og barnebarn.


10. oktober 2018

Til statsminister Erna Solberg og
leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre

Kjære Erna Solberg og Jonas Gahr Støre,

Vi er bekymrede besteforeldre som ved dette retter en sterk appell om rask klimahandling til dere, på vegne av våre barnebarn og andre som kommer etter oss.

FNs klimapanel (IPCC) la 8. oktober fram sin spesialrapport om hva som må til for å begrense global oppvarming til 1.5º C. Det er klarere enn noensinne at det trengs gjennomgripende politiske tiltak for å oppfylle Paris-avtalens mål om å begrense global oppvarming til godt under to grader.

Dagens klimapolitikk vil gi en oppvarming langt over dette. I følge det internasjonale forskningsprosjektet Climate Action Tracker peker Regjeringens nåværende politikk mot en global oppvarming på over 3 grader – hvis andre land fulgte vårt eksempel. Mens utslippene i våre naboland for lengst er på vei ned, har utslippene i Norge økt med 2,3 prosent siden 1990. For den viktigste klimagassen, CO2, er økningen på over 20 prosent.

Konsekvensene av 3 graders oppvarming i år 2100, da noen av våre barnebarn fortsatt lever, er beskrevet i den nye rapporten. IPCC skriver at verden slik den var i 2020, ikke lenger vil være gjenkjennelig. Målene for bærekraftig utvikling kan ikke nås. Varmebølger, skogbranner og andre ekstreme klimautslag vil gjøre livet utrygt for millioner av mennesker i alle deler av verden. Havnivået vil fortsette å stige med økende hastighet. Jordbruk blir umulig i enkelte regioner. Levealder, helse og livskvalitet er vesentlig redusert i forhold til 2020.  Problemene vil i tiårene etter 2100 bli stadig verre.

Det såkalte «togradersmålet» er heller ikke på noe vis betryggende. Alt før en økning på to grader kan vippepunkter passeres ved at kritiske tilbakekoblingsmekanismer utsløses, for eksempel frigjøring av store mengder metan i Arktis. En internasjonal forskergruppe advarer i en nylig publisert studie mot en økende risiko for oppvarming på langt mer enn to grader på grunn av slike tilbakekoblinger. Det må gjøres alt som står i menneskelig makt for å unngå en slik utvikling som ville gjøre store deler av jorda ubeboelig.

Nye studier viser at kostnadene på grunn av klimaskadene er meget høye, og at det er svært mye å vinne, også økonomisk, ved å begrense temperaturøkningen til 1,5 grad. I en lederkommentar skriver det kjente tidsskriftet Nature at den beste politiske løsningen vil være at alle andre politiske problemer, innenlandske så vel som internasjonale, underordenes målet om å stabilisere jordens klima.

Norge bør gå foran
Som et rikt land med stor tilgang på fornybar kraft, har Norge alle muligheter til å gå foran med tiltak som vil ha betydning for den globale snuoperasjonen som er nødvendig. Det betyr omlegging fra en oljebasert økonomi som sysselsetter mange til en langt sterkere satsing på fornybare løsninger. Dette er krevende. Men i forhold til konsekvensene av å fortsette som nå, vil en slik omstilling være vår tids viktigste og mest effektive tiltak innen forebyggende miljø- og helsearbeid.

Et første steg vil være å stoppe all oljeleting og skrinlegge alle planer om ny utvinning av olje og gass i arktiske områder. Vi kan ikke gjøre Norge og økonomien vår avhengig av at verden ikke greier å nå sine klimamål. IPCCs karbonbudsjett dokumenterer at det allerede er funnet mer olje og gass enn hva som kan brukes om Paris-avtalens mål skal kunne nås.

Norge må i tillegg få fart på sine nasjonale utslippsreduksjoner. Skal vi nå vårt selvpålagte mål om 40 prosent reduksjon innen 2030, vil det kreve rundt 5 prosent kutt hvert år fra nå av. Dette svarer til hva som i gjennomsnitt må kuttes globalt om Paris-avtalens mål skal oppfylles. Siden fattige land har mindre muligheter for kutt og dessuten ikke samme historiske ansvar, må et rikt land som Norge kutte mer enn det globale gjennomsnittet.

Samtidig må vi bidra til tiltak for klimatilpasning og en rask omstilling bort fra fortsatt fossilavhengighet i den fattige del av verden. Med vår rikdom basert på olje og gass, har Norge et særlig ansvar for å ta lederskap også i denne sammenheng. En sterk økning av Norges bidrag til Det grønne klimafondet vil være et steg i riktig retning. Et enda viktigere tiltak med global betydning vil være å bruke Statens pensjonsfond utland aktivt for nødvendig omstilling, både i fattige land og i Norge.

Hvis Norge med dere i spissen starter på denne veien nå, vil dere bli stående i historien som ledere som tok sin del av ansvaret og med moralsk mot gjorde det som klimaforskere lenge har påvist er nødvendig. Dette vil være et viktig bidrag til en bedre framtid for våre barn og barnebarn.

Vennlig hilsen,
Steinar Winther Christensen
leder, Besteforeldrenes klimaaksjon

Kopi:
Fremskrittspartiet ved leder Siv Jensen
Kristelig folkeparti ved leder Knut Arild Hareide
Miljøpartiet De Grønne ved talspersonene Une Aina Bastholm og Arild Hermstad
Rødt ved leder Bjørnar Moxnes
Senterpartiet ved leder Trygve Slagsvold Vedum
Sosialistisk Venstreparti ved leder Audun Lysbakken
Venstre ved leder Trine Skei Grande

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. elisabeth tveter briseid | 10.10.2018

  Tusen takk til vår nye leder for velskrevet og betimelig brev til våre ansvarlige politikere. Det gir inspirasjon til å stå på også lokalt.

 2. Brita Helleborg | 10.10.2018

  Tusen takk for dette velskrevne brevet som er helt på sin plass.

 3. Birthe Nielsen | 10.10.2018

  Jeg ble veldig glad, da jeg leste dette brevet! Flott at du handler så hurtig. Da får hele organisasjonen følge opp! Saken kan ikke være mere alvorlig. Klode og klima er ikke noe man kan skalte og valte med. Jorden vår kan kanskje redde seg selv, men ikke menneskeheten. Der må vi selv ta affære.

 4. Anne Andersson | 15.10.2018

  Flott !! Glimrende !! og i tråd med § 112

  Skulle gjerne se denne «metoden» rettet mot nedleggelse av gods på jernbane også.

 5. Trine Eklund | 15.02.2019

  Å skrive brev til politikerne mener jeg har god effekt – takk for det ! Neste skritt er å oppsøke dem med all den fagkompetanse BKA har – sannsynligvis langt større fagkunnskap enn det politikerne har. Det gjelder å handle nå, hva BKA heldigvis gjør.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*