Til angrep på norske politikere

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 3. aug 2017
 • AV:
  Redaksjonen

Det er uansvarlig og et historisk feilsteg av regjeringen og ledende politikere når de kjører på med oljeleting, uten begrensinger, skriver Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip i en større artikkel i nettmagasinet Energi og Klima. De har ikke forstått hvor alvorlig klimasituasjonen allerede er, og gambler med at det er rom for mer olje og gass fra norsk sokkel. Kunnskapen om verdens felles karbonbudsjett blir ignorert og misbrukt til fordel for kortsiktige økonomiske interesser.

Nå haster det
Gunnar Kvåle (professor internasjonal helse) og Hans Martin Seip (professor miljøkjemi) har gjennom mange år vært aktive i klimadebatten, både hver for seg og sammen. De er begge veteraner i Besteforeldrenes klimaaksjon, og er sterkt frustrerte over spillet som drives fra norsk side. – Det er sluppet ut så mye klimagasser at vi alt nå opplever store klimaskader, og skadene vil øke i alvorlighet og omfang selv om alle utslipp stoppes over natten, sier Kvåle i en samtale med oss. Dagens politikere må ta denne kunnskapen på alvor. Når vi alt har funnet og brukt for mye fossilt brennstoff, gir det ingen mening å fortsette leting etter nye ressurser eller å misbruke karbonbudsjettet i en diskusjon om hvor mye mer det er trygt å slippe ut. Produksjon og bruk, både i Norge og andre land, må avvikles så fort som overhodet mulig.

Les artikkelen i magasinet Energi og Klima:
http://energiogklima.no/kommentar/karbonbudsjettet-misforstatt-og-misbrukt

Konklusjon:
Mange politikere uttaler seg som om det skulle være trygt å fortsette å forurense atmosfæren med klimagasser bare den globale temperaturøkningen begrenses til under to grader. Ved å misbruke karbonbudsjettet som et mål for hvor mye mer klimagasser jorden tåler, neglisjeres kunnskap som viser at vi alt nå har sluppet ut så mye at skadene som dette fører til, vil bli meget vanskelige, til dels umulige, å håndtere.

Dagens politikk med fullt kjør i leting etter nye fossile ressurser og uten begrensninger i produksjon av olje og gass fra norsk sokkel, kan bli stående i historien som ett av de største feilsteg som norske politikere noen gang har gjort seg skyldig i: «De visste, men de tok ikke kunnskapen på alvor». Mange som lever i dag og generasjonene som kommer etter oss, vil lide under konsekvensene av en slik alvorlig ansvarsfraskrivelse som dagens politiske lederskap gjør seg skyldig i.

Folket som stemmer og politikerne som velges ved høstens valg, kan avgjøre om dette blir dommen også om fire år.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Vidar Lillebo | 03.08.2017

  Svikter vi våre barn og deres barn.(Når politikk og vitenskap kolliderer)
  Det er utallige ulike temaer og saker som politikere hevder er de viktigste ved høstens stortingsvalg.
  Prata med en ungdom om dette for ei tid sia, og der fikk jeg ei veldig grei beskjed:.Vi må motarbeide global oppvarming. Det er jo vi og våre barn og barnebarns barn som vil befolke verden i kommende generasjoner. Stabilt klima, er forutsetningen for et godt liv. Skjer ikke det, så venter feilslåtte avlinger med matmangel og hungersnød. Historisk har hungersnød medført store folkevandringer med nød og krig.
  Alt nå ser vi konturene av temaer i høstens norske valg. Arbeiderpartiet og Høyre håper tydeligvis at disse to partiene skal få styre temavalgene, og da vet vi hvilke saker som blir aktuelle. Det viktigste temaet, Miljø/Klima, vil nok få en veldig beskjeden og lite opplysende omtale. Kanskje får vi høre forsøk på å grønnmale de nye planene for prøveboringer i LoVeSe og Barentshavet, og prat om norsk ansvarlighet, ved videre oljeutvinning.
  Ved bl.a. det norske klimasenteret Cicero, har de tatt opp temaet «anvarlig oljeutvinning» og satt opp et klimabudsjett: Vi har bare 66% sjanse til å nå målene i Paris avtalen, dersom verden slipper ut i underkant av 200 milliarder tonn CO2. Norsk olje og gass alene bidrar med nærmere en halv milliard tonn årlig. Tar vi med at all verdens kjente oljebrønner blir tømt, så blir utslippene omtrent 1000 milliarder tonn CO2. Da har vi altså begynt å utvinne/bruke omtrent 5 ganger så mye olje, gass eller kull som atmosfæren tåler. Slik kommer den norske ansvarligheten i et merkelig lys, når stadig nye områder utredes for mer olje/gass-utvinning.
  Ungdomorganisasjonen Natur og Ungdom og Greenpeace har fårr med seg Besteforeldre mot global oppvarming, og saksøker den norske stat for å bryte med § 112 i Grunnloven, som slår fast at politikerne skal ta vare på miljøet for fremtidige generasjoner. – AP og Høyre protesterer, og mener at dette skal ikke domstolene blande seg inn i. Vi har jo 4 partier som ivrer for fortsatt utvinning og der slår Frp og SP følge med Ap/H.
  Mange av oss eldre har nok både barn, barnebarn og oldebarn og vi ønsker dem alle et godt og trygt liv. Eneste måten vi kan forsikre oss på og kanskje unngå den varslede klimakrisa, er at vi og resten av verden, lar resten av olje/gass og kull ligge urørt. Alle land må bidra, ikke bare med snakk, men også med handling.
  Ved stortingsvalget i høst, kan vi gjøre vårt, ved ikke å å gi noen av «bore-partiene» vår stemme, men fordele dem på Krf, Rødt, Venstre, De grønne, og SV (eller andre partier med «stopp i oljeletinga» som programpost).
  Med bessfarhelsing
  Vidar Lillebo

 2. Steinar Høiback | 03.08.2017

  Stor takk til begge, Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip, for denne flotte artikkelen.
  Jeg hadde stor sans for innledningen: Mange innen oljeindustrien og en del politikere misbruker karbonbudsjettet for 2 graders global oppvarming til å legitimere utvinning og bruk av fossile ressurser i mange tiår framover. Dette er uansvarlig og farlig.

  Vi blir forledet av oljesmurte politikere og fossil næringsrepresentanter, la oss følge opp bessfarhelsingen til Vidar Lillebo – la oss oppfordre til å stemme grønt i september.

 3. Gunnar Kvåle | 03.08.2017

  Takk, Vidar Lillebo, for grundig og fornuftig kommentar! Ja, vi må alle gjøre vårt til at klima blir viktig ved valget i år. Det er tegn til at stadig flere nå er opptatt av denne saken, og 44 % av befolkningen er villige til å la deler av oljen bli liggende for å spare klima, se http://www.dagbladet.no/nyheter/nordmenn-vil-la-olje-ligge-for-a-spare-klimaet/68556735. Jeg håper og tror at dette vil vise seg i resultatet av valget til høsten!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*