Alvorlig politisk feilsteg

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    torsdag 31. aug 2017
  • AV:
    Redaksjonen
stortinget oljeplattform
Norsk oljepolitikk – hvem styrer hvem? Kommentar fra Ola Dimmen

Norsk oljepolitikk bygger på en forestilling om at bruken av olje og gass kan fortsette som nå i mange tiår, uten alvorlige klimaskader. Men utslippene har allerede ført til klimaendringer med alvorlige følger for liv og helse, og skadene vil øke i omfang for generasjoner framover, skriver Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip i en kronikk i Dagsavisen. «Dagens politikk kan bli stående som et av de største feilsteg norske politikere har gjort seg skyldig i.»

Nå haster det
Gunnar Kvåle (professor internasjonal helse) og Hans Martin Seip (professor miljøkjemi) har gjennom mange år vært aktive i klimadebatten. De er begge veteraner i Besteforeldrenes klimaaksjon, og er sterkt frustrerte over spillet som drives fra norsk side. – Det er allerede sluppet ut alt for mye klimagasser, sier Kvåle i en samtale med oss. Det gir ingen mening å fortsette leting etter nye ressurser og planlegge ny utvinning i Barentshavet og andre steder, langt inn i siste halvdel av århundret. Det er rart det skal være så vanskelig å få norske politikere til å forstå dette. All kunnskap vi har om klima og all risikovurdering tilsier at vår avhengighet av olje og gass må avvikles fortest mulig.

«Allerede for perioden 2011–2040 er det beregnet at heterelaterte dødsfall vil være rundt 10 ganger så høyt som for perioden 1981–2010. Økning forventes å kunne fortsette til hele 50 ganger høyere risiko fram mot slutten av århundret hvis global temperatur stiger med vel tre grader.» 

«For tre til fire millioner år siden da CO2-konsentrasjonen i atmosfæren var på dagens nivå, over 400 ppm (deler per million), var havnivået sannsynligvis over 6 meter høyere enn i dag. Selv en relativt beskjeden havstigning (på 1,2 meter) vil ha store konsekvenser, få alvorlige følger for global matproduksjon og gjøre store områder ubeboelige.» 

«Det er beregnet at vi trolig bare har 5 % sjanse for å unngå en global oppvarming på mer enn 2 grader. Det er større sannsynlighet for en oppvarming på mer enn 4 grader.» 

«Olje og energiminister Terje Søviknes påstår at den globale ambisjonen om å begrense temperaturstigning til godt under 2 grader ikke har betydning for norsk olje- og gasspolitikk, selv om regjeringens klimamelding sier det motsatte.» 

«Dagens politikk med fullt kjør i leting etter nye fossile ressurser og uten begrensninger i produksjon av olje og gass fra norsk sokkel, kan bli stående som et av de største feilsteg som norske politikere har gjort seg skyldig i.» 

«Dette må få konsekvenser ved valget. Vi som stemmer, har ansvaret for å velge politikere som står for en annen oljepolitikk enn dagens regjering. Det haster!»

Les hele kronikken:
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/oljepolitikken-skader-helse-og-velferd-1.1016790 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*