Levanger fortsatt dårlig eksempel?

Løvås med tekst
Fra avisa Innherred 1. juli

«Flertallet i kommunestyret i Levanger har et avslappet forhold til oppfølging av egen klimaplan», skriver lokagruppa av Besteforeldrenes klimaaksjon i avisa Innherred. «Årsberetninga for 2016, på 98 sider, er uten omtale av tiltak mot den største trusselen mot livsvilkårene på jorda for kommende generasjoner.» Også i boka «Hva skjer? – to besteforeldre på klimareise i Norge» fra 2012 figurerer Levanger blant eksemplene på at det skjer lite og ingenting.

Per Aunet i Levanger-avisa jan 2013: «Grunn til å skamme seg.»

Manglende politisk vilje
Boka ble til etter at Bente Bakke og Svein Skotheim reiste Norge rundt for å se på hva som faktisk skjedde med lokale klimaplaner, og snakket med politikere, kommunens folk og aktivister. – Når vi graver og spør byråkrater og politikere i Levanger om den lokale klimaplanen, så sier de at «dette er egentlig bare tull», fortalte Skotheim.

I Levanger-avisa ledet Per Aunet, tidligere stortingsrepresentant for SV an i kritikken. Han syntes kommuneledelsen hadde grunn til å skamme seg, sa han. – Dette hører ikke hjemme noe sted. Det har lenge blitt etterlyst en evaluering av siste miljøplan i Levanger. Men det har blitt glemt. Også på lederplass be byens politikere advart: – Levanger må ikke framstå som et skrekkens eksempel!

– Dette har ikke fått fokuset de burde ha fått, innrømmet ordfører Rober Svarva (AP) den gangen. Men nå skal klimaplanen opp til behandling i nærmeste framtid, lovte han.

Kan dette være glemt nå, lurer Besteforeldrenes lokalgruppe på? I «Åpen spørretime» i Levanger kommunestyre 21. juni stilte de spørsmål om oppfølging og rullering av klimaplanen. I svaret fra rådmannen beklager og forklarer han hvorfor ting har gått langt tregere enn planlagt, men lover oppfølging i 2017 og 2018, da en ny klima- og energistrategi skal være klar, nå for den sammenslåtte kommunen Levanger-Verdal. Se referat Åpen spørretime 

INGEN OPPFØLGING AV KLIMAPLANEN
Av Hilde Løvås og Ingrid Hoøen, Besteforeldrenes klimaaksjon

Flertallet i kommunestyret i Levanger har et avslappet forhold til oppfølging av egen vedtatte klima- og energiplan fra 2009, som inneholder konkrete mål om kutt av klimagasser innen gitte tidsfrister. Evaluering av planen skulle skje årlig fra 2011. Det har ikke skjedd.

Evaluering av planen er de siste årene blitt etterlyst av Besteforeldrenes klimaaksjon, Per-Einar Weiseth fra Venstre og Jostein Trøite fra SV, sist av Besteforeldrenes klimaaksjon i spørretimen i kommunestyremøte 21.06.17. Men det store flertallet i kommunestyret virker lite interessert i å følge opp, og iverksette nødvendige tiltak for å nå målene i planen.

Årsberetning 2016 for Levanger kommune, på 98 sider, er oppsiktsvekkende uten omtale av tiltak mot den største trusselen mot livsvilkårene på jorda for kommende generasjoner, nemlig klimagassutslippene som fører til alvorlige klimaendringer. Mye kan gjøres lokalt, selv om vi også må handle globalt. Andre kommuner, f.eks. Trondheim, har en helt annen fokus på utfordringene, og har satt i verk flere tiltak for å redusere utslippene lokalt.

Våre lokale politikere må våkne opp, og forstå hva som er i ferd med å skje, og hvordan dette kan ramme våre etterkommere dersom ikke klimagassutslippene tas mer alvorlig. Besteforeldrenes klimaaksjon er optimistiske, og tror at noe kan gjøres, men da må flere av våre politikere engasjere seg.

(Avisa Innherred er oppfølgeren til Levanger-avisa)

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Karl Johan Grimstad | 15.07.2017

    Det bør Bestefaraksjonen ha for klimasensiviteten er ikke kjent og dermed står vi uten noen form for om vi har et klimaproblem. Besteforeldre som jeg selv er burde forstå hva det betyr.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*