Kunstneropprop mot oljeinvesteringer

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  tirsdag 30. mai 2017
 • AV:
  Redaksjonen

Jostein Gaarder, Knut Nærum og Maja Ratkje er blant kunstnerne som nå oppfordrer norske banker til å trekke sine investeringer i fossilindustrien og bidra til å redde verden fra global oppvarming. Klimavalgalliansen støtter oppropet fra kunstnerne: «Klimaforskningen og kunnskapen er klar: Fortsatt utvinning av olje og andre fossile ressurser framskynder og forverrer en varslet klimakatastrofe. Det vet politikere. Det vet vi. Og det vet bankene som fortsatt investerer fossilt.»

Se opprop og underskrivere:
https://www.opprop.net/trekk_bankene_ut_av_skitne_oljeinvesteringer 

Se også reportasje i Dagsavisen 30. mai:
http://www.dagsavisen.no/innenriks/angriper-bankenes-oljeinvesteringer-1.973745

Trekk bankene ut av oljeinvesteringer!
Mange banker ser det som en del av samfunnsansvaret sitt å støtte kulturlivet. De burde være like opptatt av at investeringene deres ikke ødelegger for fremtiden. Deler av bankenes nåværende investeringsvirksomhet går direkte inn i fossilnæringen, en næring som lenge har brukt kulturen som grønnvaskingsarena gjennom sponsing. Slik støtte er et kjent middel for å sikre seg positivt omdømme og reklame for egen virksomhet. Når disse bankene bygger kulturhus og sponser festivaler, vil vi som kulturaktører stille krav om at de trekker seg ut av klimaødeleggende virksomhet.

Våren 2017 la Framtiden i våre hender (FIVH) fram en omfattende undersøkelse av norske bankers investeringer og bærekraft. Undersøkelsen vurderer hvordan eller hvorvidt bankene følger opp sine etiske retningslinjer i praksis, og hvor mye de har investert i oljerelatert virksomhet. Blant funnene er at norske banker fremdeles investerer i den svært omstridte utvinningen av tjæresand i Alberta, Canada, som har medført store ødeleggelser av sårbar natur og forurensning av elver og drikkevann på urbefolkningens landområder. At norske Statoil omsider har trukket seg ut av alle sine tjæresandprosjekter, sier sitt om risikofylte, skadelige og tapsbringende investeringer. Imidlertid har både Nordea (med 14,4 milliarder kroner), DNB (2,0 mrd.), Danske Bank (2,2 mrd.), KLP (1,5 mrd.), Storebrand (391 mill.) og Sparebank1 (306 mill.) aksjer i 25 internasjonale oljeselskaper som investerer i Canadas tjæresand.

Klimaforskningen og kunnskapen er klar: Fortsatt utvinning av olje og andre fossile ressurser framskynder og forverrer en varslet klimakatastrofe. Det vet politikere. Det vet vi. Og det vet bankene som fortsatt investerer fossilt. Vi ber deg om å være med på å overtale kultursponsorene til å tømme sine porteføljer for klimafiendtlige investeringer, og stoppe oljesponsing av norsk kulturliv.

Initiert av Stopp oljesponsing av norsk kulturliv og en tverrfaglig gruppe kunstnere ved Liv-K. Nome, Mette Newth, Maja S.K. Ratkje, Martin Hagfors, Ragnhild F. Dale, Hasse Farmen, Elin M. Ø. Vister.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Axel Larssen | 01.06.2017

  Veldig viktig at trykket opprettholdes. Jeg har selv vært i tottene på Nordea og påtalt den helt skandaløse støtten til Oljesandprosjektet.

  Imidlertid er mange av de samme kredittinstutosjonene også engasjert – direkte eller indirekte – i prosjekter som støtter palmeoljeprosjekter. Dette ødelegger for regnskogen, og er også helt forkastelig.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*