Klimalov med mangler

concerned-sn
Concerned Scientists består av engasjerte vitenskapsfolk med ulik faglig bakgrunn som samles i oppfatningen om at klima- og miljøproblemene ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side.

Regjeringens forslag til klimalov er blitt bedre, men ikke bra nok, sier Concerned Scientists Norway (CSN) i sin uttalelse til Stortingets energi- og miljøkomité, som har åpen høring om saken torsdag denne uka. CSN mener blant annet at det er utilstrekkelig når man tar sikte på at Norge skal være et «lavutslippssamfunn» i 2050. Forpliktelsene vi har påtatt oss gjennom Paris-avtalen forutsetter at Norge skal være et nullutslippssamfunn innen 2050.

CSN er særlig kritisk til formuleringen som er brukt av regjeringen om at «en ambisiøs politikk nasjonalt må være fornuftig i en global sammenheng». I følge Paris-avtalen skal landenes nasjonalt bestemte klimamål gjenspeile det høyest mulige ambisjonsnivå – og øke derfra hvert femte år i ambisjonen. Med andre ord, Norge må gjøre så godt det kan, etter beste evne. Dette krever langt mer enn «fornuftig» klimapolitikk. At regjeringen ikke vil foreslå at Norge skal gjøre mer er påtakelig også i lys av at Norge ved sin klima- og miljøminister har sluttet seg til koalisjonen av land som vil gå foran. I en felles erklæring av 11. november 2016 fastslår denne koalisjonen: «Our commitment to be climate leaders remains steadfast».

Når det gjelder rapportering og redegjørelse for Stortinget, mener CSN at lovutkastet gir fyldige og gode anvisninger. Det er også bra at redegjørelsen etter forslaget skal «legge til grunn beste vitenskapelig grunnlag». Men det mangler en mer konkret angivelse av en plan for hva regjeringen vil gjøre for å nå målene. I denne sammenheng er det også viktige med et eksternt og uavhengig fagorgan: et klimaråd som skal rådgi regjeringen, og som er pålagt å varsle Stortinget hvis regjeringen ikke følger opp slik det skal.

Se hele uttalelsen på nettsida til Concerned Scientists: https://cs-n.org/2017/05/forslag-til-klimalov-bedre-men-ikke-bra-nok

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*