Skal dette være et kompromiss!

I et forsøk på å forene motstridende interesser har Arbeiderpartiets programkomite lagt fram en innstilling om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Men kompromisset seiler under falsk flagg, mener mange kritikere. Nå får det hard medfart også fra APs lokallag i Moskenes. Det ligner mer på en krigserklæring, heter det i en uttalelse fra årsmøtet. «Lofoten har i mer enn tusen år gitt økonomisk overskudd for landet. Fisk fra Lofoten er næringsrik og ren mat som eksporteres til hele verden og mennesker fra alle verdenshjørner finner i hopetall veien til Lofoten. Ren natur er vårt varemerke – la oss beholde det slik!»

Uttalelse fra årsmøtet i Moskenes Arbeiderparti 6. februar

Vi har lenge hørt rykter om et kompromiss i den betente saken om oljeboring og/eller konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja og forventningene var store. Flere av LO-forbundene sa i 2016 nei til konsekvensutredning i LoVeSe og vi forventet at dette også ville gi bevegelse i eget parti.

Da nyheten om et kompromiss kom reagerte vi med vantro. Skulle dette være et kompromiss? Å åpne for konsekvensutredning i et av de mest sårbare fiskeområdene like utenfor Lofoten ligner mer på en krigserklæring mot både fiskerinæring og reiselivsnæring i et område som er i en rivende utvikling. Bærekraftige og fornybare næringer som er totalt avhengige av den unike og rene naturen Lofoten er så kjent for.

Det sies at kompromisset også skal innebære en generering av lokale arbeidsplasser i de områdene som blir berørt av en eventuell oljeboring. Vi har liten tro på at dette vil være tilfelle og er på ingen måte villige til å gamble med arbeidsplassene i de vekstnæringene som fiskeri og reiseliv er i Lofoten i dag. Forvaltet riktig, er dette arbeidsplasser i et evighetsperspektiv; Lofoten har i mer enn tusen år gitt økonomisk overskudd for landet. Fisk fra Lofoten er næringsrik og ren mat som eksporteres til hele verden og mennesker fra alle verdenshjørner finner i hopetall veien til Lofoten. Ren natur er vårt varemerke – la oss beholde det slik!

Det framstilles som om en konsekvensutredning av Nordland VI bare er en kunnskapsinnhenting. Det er brukt millioner av kroner på utredninger og kunnskapsinnhenting allerede. En konsekvensutredning vil innebære bruk av seismikk. Fiskerne i Lofoten har allerede erfart at seismikk påvirker deres virke negativt. Seismisk aktivitet er dødelig for fiskelarver i området der seismikken utføres og aktiviteten påvirker også vandringsmønsteret til voksen fisk.

Om oljeboring sier Havforskningsinstituttet: «Akutte utslipp er jokeren i spørsmålet om miljøkonsekvenser av oljevirksomheten. Sannsynligheten for et utslipp kan beregnes. Mens skadeomfanget vil variere alt etter tid sted, oljens giftighet, vær og temperatur. Derfor fraråder Havforskningsinstituttet alle former for offshore petroleumsvirksomhet i kjerneområder for våre fiskebestander. Rådet bygger på en streng føre-var-tilnærming og en verst-tenkelig-situasjon som kan ramme en hel årsklasse fisk.» En konsekvensutredning er første steg på veien til åpning for oljeboring. Føre-var-prinsippet er grunnlaget for all forvaltning av naturressurser i Norge, det bør også ligge til grunn for forvaltningen av olje- og gassressursene våre.

Moskenes Arbeiderparti mener næringslivsatsning i Lofoten i større grad burde ivareta videreutvikling av en kapitalkrevende sjømatnæring, med foredling av råstoff og med fokus på de små lokalsamfunnene langs kysten. Disse gjør Norge verdenskjent takket være fiskeri- og havbruksnæringa, reiselivet og en enestående natur med unike klimatiske forhold. Det er ingen som i dag forbinder Lofoten med oljeaktivitet.

Moskenes Arbeiderparti frykter konsekvensene av et uhell, enten det måtte skyldes sabotasje, terror, menneskelig eller teknisk svikt. Vestavind og havstrømmmer, både overvanns og undervanns, gjør Lofoten sjanseløs i dette spillet.

Moskenes Arbeiderparti ber om at Arbeiderpartiet sentralt lytter til fiskeriorganisasjonene, havforskningen, reiselivsnæringen, miljøbevegelsen og kommunene i Lofoten som alle sier nei til en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette vil være en av de viktigste sakene i årets stortingsvalg, en åpning for konsekvensutredning av Nordland VI vil gjøre valgkampen lokalt ekstremt krevende.

Moskenes Arbeiderparti sier nei til konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja!

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*