Ikke stykkevis og delt …

ntp 2
Nasjonal Transportplan er en plan for å øke utslippene på lang sikt, mener Otto Martens og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Nasjonal Transportplan har vært på høring og skal behandles av Stortinget før sommeren. I mellomtida foregår det en kampanje fra regjeringen for å få støttepartiene Venstre og KrF til å akseptere hovedlinjene i planen som er en bred satsing på nye motorveier over hele landet, mot lovnader om en begrenset jernbanesatsing på utvalgte strekninger. En slik stykkevis løsning må vi på det sterkeste advares mot, sier Otto Martens i Besteforeldreaksjonens transportgruppe. Det landet vårt og barnebarna våre trenger er helhetlig planlegging av en infrastruktur for lavutslippssamfunnet. Framtida går på skinner, ikke på hjul.

Samfunnsskadelig transportpolitikk
Regjeringens plan er å få aksept for hovedinnholdet i Nasjonal Transportplan (NTP 2008-2029), før denne skal opp til behandling i Stortinget, ifølge Otto Martens. Taktikken er at det skal bygges noen meter med dobbeltsporet jernbane parallelt med firefelts motorvei. Derved håper man å sementere den overordnede strategien der de viktigste riksveiene skal bygges ut til høghastighets og høgutslipps motorveier, og lufthavner utvides for økt trafikk.

At jernbanen i noen av de store transportkorridorene flikkes på, kan se bra ut ved første øyekast, og til og med virke framtidsretta. Det gjelder for eksempel den nye Ringeriksbanen som skal knytte Intercity-triangelet i Oslo-regionen til Bergensbanen. Det vil korte ned reisetida med nærmere en time, og får selvfølgelig støtte av folk i Bergen og på Hønefoss.

Problemet er at det skal bygges en firefelts motorvei parallelt med denne banen. Dermed får ikke jernbanetiltakene den effekt de kunne få, verken på lang eller kort sikt. De ender opp som alibier for og biter av en transportpolitikk som går i helt feil retning. Hvis opposisjonen svelger det agnet som her legges ut, bindes de opp til å godta de samfunnsskadelige prinsippene som ligger til grunn for regjeringens planer.

Langtransport av gods på vei, side om side med en foreldet jernbane der kortere enkeltstrekninger opprustes, er ikke bare sløsing med penger og arealressurser, understreker Otto Martens. Det er også dårlig klimapolitikk, dårlig næringslivspolitikk, dårlig trafikksikkerhetspolitikk, dårlig distriktspolitikk. Det fører til unødvendige konflikter med både naturvern og landbruk og er ødeleggende for muligheter til oppnåelse av viktige, langsiktige nasjonale mål.

Framtida går på skinner
Den fornuftige strategi for vårt langstrakte og grisgrendte land er dobbeltsporet høyhastighets bane for både folk og gods. Det kan bli ryggraden i transportnettet, og binde både landsdeler og by og distrikt bedre sammen. Det gir kortreist tilkomst på vei til hurtig og utslippsfri langtransport, og dermed det beste grunnlaget for næringsutvikling, arbeidsplasser og bosetting der hvor realverdiskaping finner sted langs hele kysten. Det vil i stor grad flytte trailertransport til bane og passasjerer over fra fly. Det vil i tillegg motvirke ytterligere sentralisering til Oslo-regionen. Hele landet vil få direkte tilknytning til et moderne jernbanenett i Europa.

Otto Martens er glad for den gode responsen som er kommet etter at Besteforeldreaksjonen for litt sida tok initiativ til «Jernbanekampanjen 2017». – Det er heldigvis mange som har fått øynene opp for at det er feilslått å satse på at økende langtransport fortrinnsvis skal gå med trailere, buss og fly, i stedet for høyhastighets bane. Både Venstre, KrF, SV, Rødt og MDG har gode programformuleringer om dette. Det betyr at motorveg- og fly-entusiastene i H, AP og FrP kan stanses uansett regjeringsalternativ. Det er oppmuntrende at også næringslivsledere etterlyser en helhetlig strategiplan for utbygging av transportnettet, med effektiv omlasting i knutepunkter mellom bane og vei og havner.

– Men det brennende spørsmål akkurat nå, er altså om politikerne er våkne nok til å se at de ikke må bukke og takke for lokale delprosjekter som vil binde opp til sementering av en plan med det som kan bli tidenes største budsjett for feilaktig transportinvesteringer, avslutter Otto Martens. Mandag 6 mars skal han innlede om dette på et jernbaneseminar med tilslutning fra en rekke ulike organisasjoner.
Se mer om seminaret: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=33974 

Se også Besteforeldreaksjonens høringsuttalelse om Nasjonal Transportplan, med kritikk av svak jernbanesatsing: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=29006 

Selskapet Norsk Bane har planene klare for et høghastighets jernbanenett over hele landet.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*