Trenger å mobilisere mot 2017-valget

Bjørghild portrettBjørghild des Bouvrie ble født i Nederland, i det som blir kalt hungersvinteren 1944-1945, med nederlandsk far og norsk mor. For snart ti år siden bosatte hun seg i Strandvik sør for Bergen sammen med mannen André. Men landliv og vakker utsikt er ikke nok for Bjørghild, som alltid har hatt et sterkt samfunnsengasjement. I hjemlandet jobbet hun med kvinnesaksspørsmål, og vet at det nytter å mobilisere grasrota. Nå er hun organisasjonssekretær for Besteforeldreaksjonen. – Vi må fortsette å minne dem som har politisk og økonomisk makt på deres ansvar overfor etterslekten, og prøve å inspirere dem til den nødvendige kreativitet.

Verden kan og må forandres
Det gikk litt tid før jeg oppdaget at Besteforeldreaksjonen fantes, innrømmer Bjørghild. Men høsten 2010 hadde senioruniversitet i Fusa besøk av professor i meteorologi, Sigbjørn Grønås. «Den globale oppvarminga, og kva som skal til for å stabilisera henne» hadde han kalt foredraget sitt. Jeg ble grepet av alvoret i det han la fram. Da han etter møtet fortalte meg om Besteforeldrenes klimaaksjon, var jeg ikke sen om å melde meg inn! Jeg ville være med på å stanse denne uhyggelige utviklingen jeg nå hadde fått øyne opp for.

Hva synes du Besteforeldreaksjonen har oppnådd i disse åra du har vært aktiv?
Besteforeldrene har, slik jeg opplever det, bidratt til å skape større bevissthet om klimaproblemene, og det ansvaret som følger med, blant voksne mennesker. Samtidig er det tydelig at mange unge er glade over å se de eldres engasjement. Men mest av alt har BKA gitt det nødvendige støtet til den bevegelsen som har kommet til syne siden stortingsvalget 2013. Initiativet vi tok til alliansen Klimavalg 2013 har vært et nøkkel-foretak som har utløst et skred av ulike klimapolitiske aktiviteter. Her tenker jeg for eksempel på brosjyren «8 klimavettregler» som ble laget av Klimavalgalliansen foran kommunevalget i 2015.

Jeg opplever at Besteforeldreaksjonen har kraft i seg til å oppnå virkelig forandring i samfunnet. Men samtidig har jeg en følelse av at den kraften ikke er av samme styrke som den har vært tidligere, det må jeg nok si. Jeg savner nye initiativ som får med mange andre, og skaper entusiasme i egne rekker – som klimavalg-kampanjen og innsatsen gjennom mange år mot Statoil og tjæresand.

– Hvilke tanker gjør du deg da om Besteforeldreaksjonens framtid – og hva vi bør satse på?
Besteforeldre mot global oppvarming har en viktig oppgave så lenge det grønne klimaskiftet ikke ser ut til å komme av seg selv. Med klokhet og mot bør vi gå videre med vårt arbeid på lokalt og nasjonalt plan. Vi bør bruke en kraftig stemme mot fortsatt uforsvarlig fossil politikk. Og vi bør med en blid og vennlig stemme inspirere våre landsmenn og -kvinner til å delta i en klimadugnad som monner, slik vi prøver her i Hordaland dette året. Det fungerer. Konkret tenker jeg også på deltakelse i et klimasøksmål mot staten etter tildelingen av olje- og gasskonsesjoner i Barentshavet. Og på et fornyet krav til politikerne om snarest å legge fram forslag til en egen klimalov. Samtlige politiske partier bør konfronteres med kravet om en god klimadel i valgprogrammet 2017-2020. Pusleriene de fleste av dem driver med nå holder bare ikke mål!

Bjørghild er også bidragsyter til den hollandske miljøstiftelsen Uregda, som fører et klimasøksmål mot staten. – Mine barnebarn har rett å vokse opp i et trygt klima, sier hun.

Bjørghild er også bidragsyter til den hollandske miljøstiftelsen Urgenda, som fører et klimasøksmål mot staten. – Mine barnebarn har rett å vokse opp i et trygt klima, sier hun.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*