– Vi tenker på dine barn …

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 1. jul 2016
 • AV:
  Redaksjonen

to jenter barnas klimapanelBarnas klimapanel gir seg ikke i debatten med olje- og energiministeren. De åtte miljøagentene som fulgte med Klimatoget til Paris og fikk møte FNs klimapanel, er ikke fornøyd med svarene de har fått fra Tord Lien, etter at de skrev et åpent brev til ham i Klassekampen. Det vi vet om klimaet blir ikke tatt på alvor, hevder de, – Lien går utenom problemene og vil ikke snakke om det som er avgjørende for klodens og barns framtid. «Når det gjelder åpningen av feltene i Barentshavet lurer vi på om du har fått med deg forskernes konklusjoner om at all olje og gass nord for polarsirkelen må bli liggende for å unngå to graders oppvarming.»

logo barnas klimapanel

Er du helt uvitende, Herr Olje- og energiminister?
Barnas Klimapanel: Wilhelm (11, Trondheim), Eliah (14, Oslo), Elida (12, Oslo), Kaja (14, Lofoten), Kristiane (12, Hamar), Jarl Erik (15, Bergen), Sara (13, Oslo) og Victor (13, Oppegård, Akershus)

I Klassekampen 6. juni spør vi: «Snakker vi til veggen, eller …» Etter å ha fått svar fra olje- og energiminister Tord Lien (9. juni), som tilbyr oss jobb i olja, må vi nok endre spørsmålet: Er du helt uvitende, eller?

Du argumenterer for norsk olje- og gassutvinning fordi den utvinnes med lave klimagassutslipp. Men er du ikke klar over at minst 90 prosent av utslippene fra olje og gass ikke kommer fra utvinning, men fra raffinering, andre former for foredling og ikke minst ved forbrenning – enten det er i en bil eller et kraftverk? Olje og gass er uten tvil forurensende, og norskprodusert olje og gass står for 1,5 prosent av verdens totale utslipp av CO2 fra fossil energi – det er mye i forhold til både folketall og størrelse.

Du hevder at å erstatte kull med gass i Europa vil gi store utslippsreduksjoner. Statistisk sentralbyrå konkluderer med at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon, faller globale CO2-utslipp med cirka én million tonn. Olje og kull brukes dessuten til helt forskjellige ting. Vi har enda ikke sett en god faglig rapport som viser at norsk gass er bra for klimaet fordi den kan erstatte kull. Det bør dere få laget snart, dere som bruker denne unnskyldningen for økt norsk gassutvinning.

Du sier at mange mennesker flyttes ut av fattigdom som følge av at vi i Norge leverer bærekraftig og høyverdig energi. Vel, hvor mye av norsk olje- og gasseksport eksporteres til utviklingsland? Utrolig lite. Dermed vil redusert norsk oljeproduksjon ha liten betydning for fattige lands energisituasjon.

Du bruker verdens behov for olje og gass i flere tiår framover som argument for at vi skal fortsette med vårt. Vi minner om Parisavtalen hvor vi har forpliktet oss til å være med på å nå «togradersmålet». FNs  klimapanel har satt opp et «karbonbudsjett» over hvor mye CO2 vi har råd til å slippe ut i atmosfæren hvis vi skal oppnå dette målet. Budsjettet tilsier at omtrent 80 prosent av de kjente reservene av fossil energi vi har, må bli liggende under bakken.

Når det gjelder åpningen av feltene i Barentshavet lurer vi på om du har fått med deg forskernes konklusjoner, og ikke minst det anerkjente tidsskriftet Nature som konkluderer med at all olje og gass nord for polarsirkelen må bli liggende for å unngå to graders oppvarming.

Du sier at vi må «fortsette arbeidet med å utnytte våre ressurser på en stadig bedre og mer effektiv måte. På den måten gjør vi det vi alle er enige om, nemlig å sørge for at utslippene blir lavest mulig.» I Paris ble det avtalt «lavere utslipp» – det er noe annet enn «lavest mulig». Dette stiller på linje med «redusert vekst». Vekst er vekst, og utslipp er utslipp – og det er ikke bærekraftig uansett hvordan du vrir og vender på det.

Norges oppgave er å redusere utslippene våre!

JA, vi snakker trolig til veggen, og ikke bare det – en uvitende vegg. Men det er ikke for seint. Herr Olje- og energiminister: Kunnskap kan vi gi deg! På den måten kan du ta avgjørelser som er litt mer langsiktig enn bare våre jobber – vi tenker på at dine barn, barnebarn og seinere generasjoner skal ha ei framtid, og ikke at bare du og vi skal spise så mye av kaka som vi bare klarer.

(trykt i Klassekampen 30. juni 2016)

Se tidligere innlegg i debatten: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=28933

I Paris møtte Barnas klimapanel representnter for FNs klimapanel

I Paris møtte Barnas klimapanel representnter for FNs klimapanel

 

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Steinar Rundhaug | 01.07.2016

  For en ungdom. Bedre kan det ikke sies. MEN – blir de hørt av de som har ansvar?

 2. Jan Bjørke | 01.07.2016

  Ja, ser ut til at barnas klimapanel kan gjøre Olje og energiministerens jobb bedre enn han som har jobben nå!

 3. Linda Rundquist Parr | 01.07.2016

  Vi besteforeldre kan være riktig stolte av å være på lag med Miljøagentene og Barnas klimapanel. De unge gjorde stort inntrykk på oss også under Paristuren. Engasjerte, modige og kunnskapsrike er de!

 4. Brita Helleborg | 01.07.2016

  Tusen takk for den nøkterne og gode beskrivelsen av situasjonen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*