Rettslig seier for ungdom i USA

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    onsdag 18. mai 2016
  • AV:
    Redaksjonen
MAhearing
To av saksøkerne, Shamus Miller and Olivia Gieger, sammen med advokater fra Our Children's Trust.

I en viktig rettsavgjørelse fra 17. mai har Massachusetts Supreme Judicial Court – delstatens øverste domstol, dømt i favør av fire ungdommer som har saksøkt myndighetene for å ha forsømt sin plikt til å trygge deres framtid mot farlige klimaendringer. Retten fant at delstaten ved miljøvernmyndighetene ikke har handlet i samsvar med sin juridiske forpliktelse til å redusere klimagassutslippene, og dømt dem til snarest å «komme med reguleringer av en rekke av kildene for utslipp av klimagasser, innføre en grense på klimagassutslipp, og sette klare mål for årlige utslippsreduksjoner».

Barn og unges rettigheter
«Dette er en historisk seier for unge mennesker og deres krav til klimatiltak som myndighetene må gjennomføre. Den globale klimakrisen er en trussel mot liv og velferd, og min generasjons rettigheter er blitt ignorert for lenge, « sier en av saksøkerne, Shamus Miller, 17 år. «I dag har domstolen anerkjent omfanget av trusselen, og fastslått behovet for umiddelbar handling for å gjøre noe som monner. Det er mye mer som må gjøres både nasjonalt og internasjonalt, men denne seieren er et skritt i riktig retning.»

Søksmålet har vært støttet av Our Childrens Trust, som nylig vant fram i en tilsvarende sak i Washington State. Massachusetts har i dag ingen planer for reduksjon av drivhusgasser i 2020 svarende til et mål på 25% under 1990-nivå – et faktum som er direkte relatert til delstatens unnlatelse av å gjennomføre de nødvendige lovmessige reguleringer. «Ved å støtte de unge saksøkerne, følger Massachusetts Supreme Judicial Court opp en voksende global rettslig anerkjennelse av barn og unges rettigheter til å kreve at deres regjeringer handler i samsvar med alvoret i klimakrisen,» sa Julia Olson, daglig leder Our Children’s Trust. Se pressemelding:
http://ourchildrenstrust.org/sites/default/files/2016.05.17.MASupCtPR.pdf

Our childrens trust logo«Our Children’s Trust er en ideell organisasjon, som hever stemmen for de unge, de som har mest å tape, for å sikre juridisk rett til en sunn atmosfære og stabilt klima på vegne av nåværende og fremtidige generasjoner. Vi leder an i en global kampanje for menneskerettigheter og miljørettferdighet, for å få gjennomført effektive vitenskapelig baserte klimaplaner som kan redusere innholdet av CO2 i atmosfæren til under 350 ppm.»

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*