– Et åpenbart brudd på miljøparagrafen

Frozen sea
I PAKT MED PARIS-AVTALEN? Fotomontasje ved Ola Dimmen

Grunnlovens paragraf 112 bestemmer at vi har rett til et levelig miljø for oss og for våre etterkommere, og at staten har plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre oss vår rett. Men målene som er meldt inn til FN foran klimatoppmøtet i Paris betyr at utslippene vil fortsette å stige med mer enn 20 prosent frem til 2030. Vi er på stø kurs mot en oppvarming på 4 grader Celsius eller mer, skriver Beate Sjåfjell og Svein Tveitdal. – Norge er på Europa-toppen når det gjelder økning av utslipp. Regjeringen ønsker å utvinne all olje og gass som er økonomisk drivverdig. Norges eksempel er en oppskrift på klimakatastrofe.

Beate SjStaten må gjøre alt den kan
Grunnloven paragraf 112 oppstiller en resultatforpliktelse for staten. Det politiske handlingsrommet for balansering av forskjellige mål og hensyn må trekkes opp av planetens tålegrenser, som et absolutt minimum av det vi har rett til etter bestemmelsen. Det betyr både at staten skal handle der det er nødvendig for å holde oss innenfor planetens tålegrenser, og at den skal avstå fra handlinger som kan sette retten til et levelig miljø i fare. Når det gjelder klima, betyr det som et minimum at den norske stat må gjøre alt den kan for at vi skal holde oss innenfor togradersgrensen, og ikke gjøre noe som setter dette eksistensielle målet i fare.

svein225Regnskogsatsing, klimakvoter og elbilsatsing er ikke i nærheten av å være tilstrekkelig. Norges klimapolitikk bryter åpenbart statens plikt til å sikre vår rett til et levelig miljø etter Grunnloven § 112. Det kreves en fundamental gjennomgang og dyptgående reformer. Staten kan i stor grad velge hvilke virkemidler den vil bruke. Men buketten av virkemidler, juridiske og andre, som staten setter sammen, må være tilstrekkelig til at våre rettigheter etter Grunnloven paragraf 112, til et levelig miljø for oss og våre etterkommere, ivaretas. Dette er krevende, men ikke umulig. Og det er helt nødvendig. Alternativet er å sette selve vårt eksistensgrunnlag på spill. Må det et søksmål til før Regjeringen forstår dette?

Beate Sjåfjell er professor i juss ved Universitet i Oslo
Svein Tveitdal er tidligere FN-direktør og leder av Klima2020

Artikkelen er trykt i Aftenposten 10. desember 2015

Hør også temasending samme dag om Grunnlovens § 112 og norsk klimapolitikk i NRK P2, programmet Ekko. Intervju med bl.a. høyesterettsadvokat Pål W. Loretnzen som mener staten må forberede seg på et søksmål:
https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25024615/10-12-2015#t=1m10s

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*